Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

"Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí."    "Wer singen und lachen kann, der erschreckt vor keinem Unglúck."
-- české přísloví / tschechisches Sprichwort

Bližší informace / Nähere Informationen

Viz také / Siehe auch
Skladatel ...

Poznámka / Bemerkung

xxx

Skladby / Kompositionen
 STATUS  ADDED  TITLE  COMPOSER  TEXTER  KIND DOWNLOAD NOTE
  20210315 Čas léčí Josef Žid Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20210315 Dobrý vtip Josef Žid Jaroslav Hájek Patrol pdf  
  20161235 Květy vždy odkvetou (Dixie) Josef Žid Jaroslav Hájek Dixie pdf  
  20140816 Květy vždy odkvetou (Tango) Josef Žid Jaroslav Hájek Tango pdf  
  20170514 Končí příběh náš Josef Žid Jaroslav Hájek Píseň/Lied pdf  
20210402 Moudrý život Josef Žid Jaroslav Hájek Píseň/Lied pdf  
  20200216 Nejsem lakomý Josef Žid Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20191224 Oči otvírej Josef Žid Jaroslav Hájek Waltz pdf  
    Pomáhejte přátelé Josef Žid Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20170514 Radost vnímej srdíčkem Josef Žid Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20160917 Ranní déšť Josef Žid Jaroslav Hájek Tango pdf  
  20140503 Řemeslo má zlaté dno Josef Žid Jaroslav Hájek Polka pdf  
  20150921 Růžové království Josef Žid Jaroslav Hájek Waltz pdf  
20210418 Slabostem zamávám Josef Žid Jaroslav Hájek Mazurka pdf
  20150505 Stromky malé ohýbej Josef Žid Jaroslav Hájek Waltz pdf  
20210418 Svatba dvou myšlenek Josef Žid Jaroslav Hájek Tango pdf
  20150505 Zklamání zabolí Josef Žid Jaroslav Hájek Waltz pdf  
20210402 Životní cíl Josef Žid Jaroslav Hájek Waltz pdf  
  20170514 Žití řád Josef Žid Jaroslav Hájek Tango pdf  
NEW 20230402 Životní cíl Josef Žid Jaroslav Hájek Polka pdf

Přeji krásný den / Hab einen schönen Tag / Have A Lovely Day

Josef Thums - Večerní Šumavou - DH Mistříňanka