Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

Tento seznam dechovek obsahuje - stěžejně - internetové odkazy na dechové hudby ve středoevropském regionu, které ve  významné míře kultivujíí  tradici české dechovky.

Dieses Blasmusikverzeichnis enthält - schwerpunksmäßig -  Internet-Verweise auf Blaskapellen  im mitteleuropäischen Raum, die in einem signifikanten Umfang die Tradition der böhmischen Blasmusik pflegen.

GBThis brass music list contains - mainly - internet references to brass bands in Central Europe, which maintain the tradition of Bohemian brass music to a significant scope.