Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Blaskapelle Hufimuzikanti

Der Kplm. der Hufi Muzikanti, Josef Hufnagl, teilte mir mit, dass die Blaskapelle Hufi Muzikanti, www.hufimuzikanti.at aufgelöst und zum 20. April 2009 ihre Tätigkeit beendet hat. Kapelník Hufi muzikantů Josef Hufnagl mně sdělil, že dechová hudba Hufimuzikanti, www.hufimuzikanti.at byla rozpuštěna a tudíž k 20. dubnu 2009 svou činnost ukončila.