Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

„Příklad mravnosti a umělecké skromnosti jest můj učitel, Mistr Dvořák.“   "Ein Beispiel der Sittlichkeit und künstlerischer Bescheidenheit ist mein Lehrer, Maestro Dvořák." -- Josef Suk

CZECH
GERMAN
Ladislav Hrdlička, 80-tiny

Ladislav Hrdlička
29.července 2013 slaví osmdesátiny
- GRATULUJEME -

"Člověk, nežijící hudbou,
má z života polovic"

Píseň letí k vám


hudba Ladislav Hrdlička
text Stanislav Pěnčík

zpívají
Lubomír Mráka, Libuše Foltýnová
hraje
dechová hudba Vracovjáci

Hudební skladatel a pedagog Ladislav Hrdlička je stále ještě aktivní muzikant, mezi přáteli dechovky krátce zvaný Laco,
se dožívá 29.července svých 80 let plodného hudebního života.

Narodil se v Holubicích, ale podstatnou část života žije v Rajhradě, kterému věnoval take řadu skladeb. Ukázkově lze jmenovat Rajhradskou polku, Rajhradský chodníček, Píseň zvonů rajhradských.

Ladislav Hrdlička je autorem přes 170 skladeb a nesčetných úprav. Ladislava Hrdlička během aktivního života velmi úzce spolupracoval s řadou dechových kapel, které také mnoho jeho skladeb nahrály. Předával jim své své  muzikantské vědomosti a cenné zkušenosti. Jeho skladby jsou mezi kapelami rozšířené. Hrají je Hornobojani, Lácaranka,  Moravská  osma, Šohajka, Moravanka, Moravěnka,  Vlčnovjanka,  Vlkošáci, Legrúti a řada dalších. V zahraničí pak nahrály Hrdličkovy skladby Kapely Elmar Wolf, Erwin Zaitsists, Hans Makos, Blasorchester Kothen.

V Rajhradě založil Občanské združení Music Senior Club Rajhrad, byl jeho prvním předsedou a dodnes v něm stále aktivně působí. U Posádkové hudby Brno působil ve funkci koncertního mistra na housle a klarinet. V roce  2008 vstoupil Ladislav Hrdlička  do  "Síně  slávy"  Českého  rozhlasu Olomouc.

Je třeba ale na tomto místě uvést i tichou podporu manželky Marie, bez které by se Laco asi s velkou pravděpodobností nikdy nemohl věnovat hudbě v takové míře, jak se doposud věnoval. Měl jsem možnost nahlédnout, byť i krátce,  do soukromí manželů Hrdličkových a mohl sám vycítit velkou obětavost ze strany jeho ženy. Všichni muzikanti ví, a já z vlastní zkušenosti patrně nejlépe,  jak důležitou roli zastupuje životní partner v životě muzikanta. 

Oddaní příznivci české dechovky přejí Ladislavu Hrdličkovi i nadále hodně spokojenosti a především nezhoršující se zdraví.

Viz. také
Skladatel Ladislav Hrdlička / Komponist Ladislav Hrdlička
Ladislav Hrdlička, 80-tiny

Ladislav Hrdlička
feiert am 29. Juni 2013 seinen
80. Geburtstag
- WIR GRATULIEREN -

"Der Mensch, der mit Musik nicht lebt,
hat vom Leben nur die Hälfte"

Das lied fliegt zu euch /
Píseň letí k vám


Musik Ladislav Hrdlička
Text Stanislav Pěnčík

  Gesang
Lubomír Mráka, Libuše Foltýnová
es spielt
  BlaskapelleVracovjáci

Der Komponist und Pädagoge Ladislav Hrdlička ist immer noch ein aktiver Musikant, unter Freunden und Bekannten als "Laco" bekannt, feiert den 80. Geburtstag seinens fruchtbringenden musikalischen Lebens.

Zur Welt kam er im kleinen Ort Holubice unweit von Brünn, aber den größten Teil seines Lebens lebt er in Rajhrand, einem historisch bedeutenden Ort im südlichen Brúnner Stadtrand. Rajhrad widmete er auch eine Reihe von Kompositionen. Beispielsweise lässt sich hier Rajhradská polka, Rajhradský chodníček, Píseň zvonů rajhradských anführen.

Ladislav Hrdlička ist Autor von úber 170 Kompositionen und zahlosen Arrangements. Während seines aktiven musikalischen Lebens arbeitete er mit einer Reihe von Blaskapellen eng zusammen, die auch viele von seinen Stúcken einspielten. Er bot ihnen seine musikalische Kenntnisse und wertvolle Erfahrungen an. Seine Kompositionen sind unter den Blaskapellen des Landes sehr verbreitet und gehören zum Repertoire von Blaskapellen wie Hornobojani, Lácaranka,  Moravská  osma, Šohajka, Moravanka, Moravěnka,  Vlčnovjanka,  Vlkošáci, Legrúti  und vielen anderen. Bei den Nachbarn wurden seine Kompositionen von Elmar Wolf, Erwin Zaitsists, Hans Makos, Blasorchester Kothen eingespielt.

In Rajhrad gründete Ladislav Hrdlička "Music Senior Club Rajhrad", dessen erster Vorsitzender er war und bisher in diesem Club aktiv mitwirkt. Bei der Garnissonmusik Brünn hatte er die Stellung des Konzertmeisters in Violin und Klarinette inne. Im Jahre 2008 wurde er in die "Lorbeerhalle" des Tschechischen Rundfunks Olomouc aufgenommen.

An dieser Stelle ist es angebracht, auf die stille Untersttzung seiner Ehegattin Marie aufmerksam zu machen. Ohne ihre Unterstützung wäre Laco vermutlich nie in der Lage gewesen, sich mit der Musik in dem Umfang zu beschäftigen, wie es tatsächlich der Fall war.  Ich hatte die Gelegenheit, wenn auch nur kurz, ins Privatleben des Ehepaars Hrdlička Einblick zu nehmen. Ich konnte die enorme Hingabe und das Verständnis seiner Ehefrau selbst erleben. Alle Musikanten wissen, und ich aus meiner Lebenserfahrung vermutlich am besten, welch wichtige Rolle der Lebenspartner im Leben des Musikanten einnimmt.

Loyale Anhänger der böhmischen Blasmusik wünschen Ladislav Hrdlička weiterhin viel Zufriedenheit und vor allem eine sich künftighin nicht verschlechternde Gesundheit.

S. auch
Skladatel Ladislav Hrdlička / Komponist Ladislav Hrdlička