Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

_ Composer Header _

Skladatel Antonín Votava / Komponist Antonín Votava

- CZ -


Antonín Votava
Hudební skladatel,
kapelník, muzikant
* 9. ledna 1926, Kladno, Rozdělov
† 27. května 2009, Kladno, Rozdělov
AV @ www.dechovka.eu
Antonín Votava nám odkázal řadu pěkných melodií. Byl nejen skladatelem, ale také angažovaným dirigentem. Antonín Votava by oslavil v lednu své narozeniny, kdyby nebyl povolán do muzikantského nebe. Pro mě je to dostatečný důvod k tomu, abych na těchto stránkách věnoval tomuto hudebníkovi zaslouženou vzpomínku za jeho angažmá v oblasti české dechové hudby.

Antonín Votava se narodil 9. ledna 1926 do chudé dělnické rodiny v kladenské, západně ležící čtvrti zvané Rozdělov.. Rodina byla v důsledku velmi těžké hospodářské situace odkázána na soužití se starší generací v poměrně stísněných bytových podmínkách. Život na Kladně byl velmi silně poznamenán povrchovým dolováním hnědého uhlí. Tento druh uhlí byl vhodný na výrobu koksu Tato okolnost vedla zákonitě k tomu, že se na Kladně  soustředil  těžký průmysl. Byla to zejména výroba surového železa, pro kterou je koks svou vysokou energetickou výhřevností nezbytný. Pracovní příležitosti způsobily prudký nárůst obyvatelstva, vznikala konglomerace dělníků z blízkého i dalekého okolí, pracujících v uhelných dolech a železárnách. Mnohotvárná ekologická devastace, která tento průmyslový vývoj doprovázela, se poznamenala na kvalitě životního prostředí celého okolí. Mnohé následky tohoto nepříjemného vývoje lze nalézt i v současnosti.V takovém sociálníém a ekologickém prostředí Antonín vyrůstal.

Chronická chudoba, která se u dělnického obyvatelstva plošně projevovala, byla i v rodině malého Antonína doslova hmatatelná. Dokládá to zdánlivě nedůležitá, malá epizoda z období vánočních svátků, kterou zaznamenal vnuk Antonína Votavy, Jakub Zeman, jež mu děda Antonín vyprávěl. Hodně napovídá o stávajících  životních poměrech, které někdy dospívajícího člověka poznamenají na celý život. "Po tř iroky za sebou jsem dostával k Jeříšku stále stejného vyřezaného koníčka. Koncem listopadu vždy zmizel z mé blízkosti a na štědrý večer, přemalován jinou barvou, jsem jej opět nalezl pod stromečkem".

Jako kluk chodíval Antonín do houslí, protože jej ale výuka na housle nikterak přespříliš nepřitahovala, tak i "za housle". V kladenské dělnické oblasti bylo v té době mnoho různých dechových formací a ty chlapce Antonína magicky přitahovaly. Již v pěti letech chodil s malým plechovým bubínkem za nimi a bubnoval do pochodu.
Gabriela
hudba Antoín Votava
věnováno vnučce Gabriele

V dospívajícím věku měl sice v úmyslu věnovat se studiu hudby, ale okolnosti to nedovolovaly. Během 2, Světové války pracoval tedy v kladenských železárnách a o studiu jen snil. Situace ohledně studia se ale změnila po ukončení války. Ke konci roku 1945 složil zkoušky v Praze, které mu umožňovaly věnovat se hudbě profesionálně.


Nebude to poprvé (doslova "Es wird nicht das erste Mal")  / Gruß an Kladno (doslova "Pozdrav Kladnu")
hudba Antoín Votava, text Miloš Bárta
 
Přelomovým rokem pro Antonína Votavu byl rok1948. Svou prezenční službu absolvoval u Hudby hradní stráže v Praze. Kapelníkem v té době byl mjr. Rudolf Urbanec a dirigentem Jan Fadrhonc. Získal nejen cenné hudební zkušenosti, ale také osobní celoživotní přátelství s Urbancem. Během vojenské služby imatrikuloval na Pražské konzervatoři, studium však přerušil a vzdělával se dále soukromě u prof.Špačka (bicí), prof. Vojtecké (klavír) a prof. Hůly (harmonie).

V roce 1950 se ucházel o místo hráče na bicí pražského symfonického orchestru FOK, absolvoval konkurz a byl přijat. V orchestru působil nepřetržitě pozoruhodných 37 let až do odchodu do penze.

Okolnosti vzniku skladby "Svítá, svítá", které vnuk Antonína Votavy, Jakub Zeman, z dědova vyprávění zachytil: Antonín Votava a Bohuslav Nádvorník byli velcí kamarádi. Děda mi vyprávěl, že se jednou večer spolu zdrželi v nočním podniku a když v ranních hodinách z baru vycházeli, tak již svítalo. Dědeček prý povídal: „ Slávo, podívej, ono už svítá“. Pan Nádvorník na to: „ Toníku, to je výborný nápad na text“. A do týdne text přivezl. Dědeček text zhudebnil a  na světě byla jedna z nejpopulárnějších polek z dědova pera,  „Svítá, svítá“. Spolupráce s Moschem se hned projevila. Moschovo hudební nakladatelství v Německu ji vydalo pod názvem „Deine Augen sie sagen ja “. A Moschova skvělá interpretace s jeho formací je patrná z následujícího videa.


Svítá, svítá (doslova "es dämmert, es dämmert") / Deine Augen sie sagen ja (doslova "Tvé oči říkají ano")
hudba Antonín Votava, text Bohuslav Nádvorník
německý text (patrně) od Ernst(a) Mosch(e) (Mosch měl na texty cit, uměl to moc dobře, jak dokládají i jiné jeho texty)
zpívá osvědčené duo, kouzelná Helga Reichel a Ernst Mosch
(Ernst Mosch byl kouzelník, který, jako málo kdo jiný, dovedl vytěžit z přednesu témeř vždy možné maximum)
za pozornost stojí i citově podmalovaná anonce šarmantní moderátorky, která zjevně harmonuje s názvem souznějící "jiskrou"
 
Na domácí půdě, tedy v Kladně, hrál Antonín Votava také jako mladík v tamnějším orchestru "Silvians". Orchestr měl značn dobrou roveň a těšil se velké oblibě. Votava hrál samo sebou také v řadě jiných orchestrů (např. s Jaroslavem Malinou) a velmi často v renomovaných pražských nočních klubech a kavárnách.

Antonín Votava byl hudební multitalent. Jednak byl hudebníkem, který znal jen "dobrou" a "špatnou" hudbu. Zabýval se hudbou symfonickou, jazzem a - pro nás hlavně - se od roku 1965 soustředil především na dechovou hudbu. V tomto roce také zakládá svůj "Dechový orchestr Antonína Votavy". Tato formace je složena převážně z muzikantů kolegů, s kterými hrál v různých orchestrech. Posléze následovala vystoupení v rozhlase a televizi, gramofonové nahrávky, spolupráce se zahraničními hudebními entitami. Pražké jaro 1968 a následná zásadní změna politického klimatu vedla k vynucenému přerušení a ukončení rozjeté spolupráce se západními partnery.

Antonín Votava spolupracoval převážně s textaři, k nimž patřili Svatopluk Radešínský, Bohuslav Nádvorník, Miloš Bárta, Zbyněk Vavřín, Ladislav Jacura. Jak tomu bývá, má téměř každá skladba svou historku vzniku. Nní nezajímavé se občas zmínit, za jakých okolností spatřili světlo světa.

Antonín Votava nás opustil 27. 5. 2009. Místo jeho posledního odpočinku se nalézá v jeho rodišti, na hřbitově Kladno 4 - Rozdělov.

Zůstaneme vděčni za jeho odkaz české dechovce.
Nejhezčí koutek / die schönste Ecke ("Löfelpolka")
hudba Antonín Borovička, text  Vilda Sýkora
zpívají Josef Zíma, Svatava Černá
hraje dechová hudba Antonína Votavy

- kvítek -


Skladby Antonína Votavy / Kompositionen von Antonín Votava

 Noty lze získat v nakladatelství www.antoninborovicka.cz a Mosch-Musikverlag
1.    Až si zabroukáš
2.    Barová
3.    Baťa, Baťa
4.    Bílá mlha
5.    Bystřice obec známá
6.    Česká písnička
7.    Cesta do ciziny
8.    Co bysme tu dělali
9.    Co šípky dovedou
10.    Děvčata z pohraničí
11.    Dočesná
12.    Gabriele
13.    Havířská vzpomínka
14.    Impromptu
15.    Ivance
16.    Já jsem malý mysliveček
17.    Já měla ráda seržanta
18.    Já se nepoznávám
19.    Jen tak
20.    Kam tu flintu dám
21.    Kladno hází v hokeji
22.    Koně stojí v maštali
23.    Láska za lesem
24.    Luxemburg
25.    Májová mazurka
26.    Májová noc
27.    Měsíc a já
28.    Muenchen – Walter
29.    Můj první valčík
30.    Myslivecká latina
31.    Na Karlově mostě
32.    Na koníčka si vyskočím
33.    Na trase
34.    Nebude to poprvé
35.    Paneneka z břízy
36.    Plavala husička
37.    Polka přátelství
38.    Potůček
39.    První a poslední
40.    Putimská brána
41.    Rozdělovská kaplička
42.    Rybáři, rybáři
43.    S pánem bohem
44.    Schau, schau, maedel sei schlau
45.    Seděla pod borovičkou
46.    Srneček
47.    Staré podskalí
48.    Sulmona
49.    Svítá, svítá
50.    Talinský rybník
51.    Tančím rád
52.    Tlučte bubeníci
53.    Už se schází kapela
54.    Valčík milovníka sexu
55.    Věřím jaru
56.    Vesničko moje milená
57.    Vila věnce
58.    Vltavo, Vltavo
59.    Vzpomínám na zlaté časy
60.    Vzpomínka na přítele
61.    Tou Píseckou branou
62.    Ty se pořád na mně díváš
63.    Marjánko pojď se mnou
64.    Polka pro tubu
65.    Stříbrná a zlatá
66.    Dvě přání
67.    Sláva Passovu
68.    Nečekej víc
69.    Náš hejtman
70.    Krušovická polka
71.    Jakubova polka
72.    Co budeme tančit

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED