Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

_ Composer Header _

Skladatel Bedřich Smetana / Komponist Friedrich Smetana

- CZ -


BSBedřich Smetana
* 2. březen 1824, Litomyšl - † 12. květen 1884, Praha

"V hudbě život Čechů" - Bedřich Smetana
(při slavnostím kladení základního kamene
Národního divadla v Praze, 16. května 1868)

Kvýznamnému českému skladateli romantiky, Bedřichu Smetanovi, nalezne zájemce obšírnou literaturu jak na inetu, tak v tiskovinách.

U příležitosti oslavy narozenin skladatele v tomto měsíci březnu, bych chtěl upozornit čtenáře těchto stránek na skladatelovo blízkost k tématům lidové hudby, které byly pro jeho celoživotní skladatelskou činnost mimořádně významné. Hlásil se k nim rozhodně při nejrůznějších příležitostech. Bedřicha Smetanu lze proto bez jakýchkoliv okolků uvádět v souvislosti  s  lidověhudebními základními tématy právě kvůli jeho citově bezprostřednímu vztahu k oblasti, která je stále živá a o  kterou se nadále v současnosti pečuje.
 
Smetanova bezprostřední naléhavost, umělecky ztvárnit nadčasová témata lidové hudby, byla zachycena v různých formách jeho rozsáhlého díla, které nám zanechal. Opera "Prodaná nevěsta" toto obsahově dokumentuje velmi výřečným způsobem. Věčné téma "lásky dvou"  v tomto díle autora nachází svou uměleckou ryzost, hloubku a čistotu ... zejména na onom místě, kde milující pár, Mařenka a Jeníček, si vzájemně zjevují svou vzájemnou, upřímnou oddanost. Hudební zpracování tématu a umělecká interpretace je dle mého názoru pozoruhodná, přímo strhující.Jsou to a zůstanou pro nás diamanty české hudební pokladnice. 

(v) Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta, scéna - Věrné milování / Friedrich Smetana: Die verkaufte Braut, Szene - Treues Liebhaben

"... věrné milování, nepřeruší žádné zloby naléhání,
lásku jsme si přísahali, slovo jsme si na vždy dali,
v každé době. věrni. věrni, v každé době věrni zůstaneme věrni sobě,
lásku jsme si přísahali, slovo jsme si na vždy dali,
v každé době. věrni. v každé době věrni, v každé době věrni zůstaneme věrni sobě,
:zůstaneme věrni, věrni,
:zůstaneme věrni, věrni, věrni, věrni, věrni,
věrni sobě."


"... treues Liebhaben, unterbrechen keine Bosheiten der Bedrängnis,
Liebe schwuren wir uns, das Wort gaben einander für immer,
in allen Zeiten treu, treu, in allen Zeiten treu, bleiben treu einander,
Liebe schworen wir uns, das Wort gaben einander für immer,
in allen Zeiten treu, in allen Zeiten treu, in allen Zeiten treu bleiben treu einander,
bleiben treu, treu,
bleiben treu, treu, treu, treu, treu,
treu einander."

 Celou operu "Prodaná nevěsta", pozoruhodně inscenovanou, naleznou zájemci na Youtube.
(www.youtube.com/watch?v=nv1uDEg92-4)
- kvítek -


 

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED