Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

_ Composer Header _

Skladatel Josef Hotový / Komponist Josef Hotový

- CZ -


"Z láskou k hudbě se člověk rodí."

Zimní růžehudba Josef Hotový
hraje dechová hudba Supraphonu, řídí Jindřich Bauer
LP 1975
Jubilejní LP "Láska v máji" nahraná k 70. narozeninám skladatele

Josef Hotový
Hudební skladatel, muzikant,
pedagog, kapelník, varhaník
* 8. srpna 1904, Radějovice
† 2. dubna 1975 Radějovice
(u Prahy)
 
JH2-k

Dubnový příspěvek věnuji hudebnímu skladateli Josefu Hotovému, který je sice v podvědomí mnoha muzikantů a kapel po celé střední Evropě, nicméně ví se o něm jako o muzikantu, dirigentovi a skladateli jen dosti málo.

Vzpomínku na tohoto skromného a svého času nadmíru úspěšného muzikanta věnuji u příležitosti jeho odvolání do "muzikantského nebe". Je tomu již 41 let, co nás Josef Hotový  dne 2. dubna 1975 navždy opustil. Zemřel ve své rodné vísce Radějovice (u Prahy).

Podíváme-li se blíže zejména na jeho skladatelskou tvorbu, lze bez nadsázky tvrdit, že se mu ve své skladatelské činnosti dařilo. Jeho tvorba nalézala u hudebních "fajnšmekrrů" vždy nadšení. Do jeho tvorby se promítá život velmi vnímavého člověka, který žil v harmonickém vztahu ke své domovniě a přírodě. Mnohotvárné projevy venkovského života, zkrášlené jedinečnou přírodní kulisou rodné vísky, kde působil celý život, znamenala pro něj téměř bezednou studnu hudební inspirace. Byl si toho zcela vědom a proto i přes úspěchy, které se zákonitě posléze musely dostavit, nepodléhal nikdy naskýtajícím se představám, své milovaní okolí, domovinu,  zaměnit za rušný svět velkoměsta či podléhat volání Sirén z exotických dálek.

Na josefa Hotového platí v mimořádné míře přísloví, které se mně spontáně vybavilo a jež uvádím jako Motto tohoto pojednání, "Z láskou k hudbě se člověk rodí." Lásce k hudbě se nelze naučit. Je to srdeční záležitost a lokalizovat její zrnko počátku je prakticky nemožné.

Josef Hotový se narodil v Radějově 8.srpna1904, malé obci nedaleko od Prahy, do zemědělské rodiny s 5 dětmi. Na jeho hudební sklon měly nepochybně vliv dva stěžejní faktory, jak tomu velmi často bývá. Jeho maminka byla zpěvná bytost, svůj pzitivní přístup k životu dávala často najevo svým zpěvným projevem. Děti jsou v tomto ohledu zejména velmi vnímavé. Druhým stěžejním faktorem byl jeho starší bratr František, který jako kapelník vedl místní dechovou hudnu. V českých zemích, jak víme, co vesnice to dechovka. František byl také zpočátku nápomocen v základní hudební orientaci mladšího bratra. Josef sáhl nejprve po klarinetu, posléze po houslích. S obojím nebylo těžké se uplatnit.

Po jisté průpravě začal Josef  Hotový působit i ve Františkově kapele. Počátkem 13ti let  se začal věnovat intenzivně hře na housle a začal tak postupně pronikat do tajů hudby pod vedením Aloise Příhody v jeho soukromé škole. Další vzdělání si pak osvojil už jen praktickou činností a jako samouk. Lze zde tedy hovořit o jakési minimální hudební průpravě. Naučil se také hrát na harmoniku. V kapele zastupoval především místo houslisty, ale také dle potřeby působil jako klarinetista, harmonikář a bylo-li třeba, zasedl i za tubu. V pozdějších letech převzal kapelničinu po bratrovi.

Dechová hudba Josef Hotového (Josef Hotový první z leva s houslemi)
druhý saxofonista zprava jeho syn Josef, který mně poskytl fotografie
JH2-k
Je třeba vyzdvihnout, že jakákoliv hudebně orientovaná činnost vlastně byla jeho koníčkem, kterému se věnoval pouze "mimopracovně". Převážnou část dne strávil manuální prací v zemědělství, jež bylo primárním zdrojem obživy převážné části obyvatelstva obce. Většinu času trávil v přírodním prostředí, zejména nejrůznějšími pracemi na poli. Právě tyto okolnosti Josefa Hotového mimořádně inspirovaly a neustále sváděly k tomu, aby jeho dojmy a pocity hudebně zaznamenával. Dělával tak zpravidla po práci, po večerech, kdy zasedl za stolek a zaznamenával uchované postřehy a dojmy dne notovým zápisem.

Základy kompozice získal soukromým studiem. V 17-ti letech složil první skladbu pod názvem "Helenka", věnovanou dívce, která mu pak stála po boku celý jeho život. Ve svých 19 letech se začal věnovat skladatelské činnosti a své skladby zveřejňovat.

Napsal na tři sta skladeb, mezi nejznámější a nejhranější patří i nadále polky Tichá noc, Zvoneček, Zimní růže,  Do Smidar a valčíky Vzdechy milenců, Svatební, Slavnostní a řada dalších. Z textařů jeho skladeb lze jmenovat  Svatopluka Radešínského,,Vildu Moraveckého a Vildu Sýkory. Notový materiál rozšiřoval a vydával nejdříve sám za pomoci hudebních časopisů.

Ve věku 24 let se v důsledku jeho  intenzivní skladatelské činnosti začaly zajímat o Josefa Hotového renomované pražské nakladatelské kruhy. Krátce nato následovalo první vydání jeho "Zimní růže", které bylo velkým hitem. Netrvalo dlouho a zájem začaly projevovat vydavatelé gramodesek. Singgldeska s titulem "Zvoneček" byla okamžitě rozprodána. Později tuto činnost převzal Supraphon, který také některé skladby nahrál a vydal.

Je třeba také doplňit, že hudební působení Josefa Hotového v obci jej nakonec dovedlo až k varhanům.  Věnoval se tedy studiu hry na varhany, což mu z počátku umožnilo zaskakovat a po úmrtí varhaníka v Popovičkách dokonce i převzetí jeho místa.
Zvonečekhudba Josef Hotový,, text Vilda Moravecký
zpívají sestry Skovajsovy
hraje orchestr Emila Kaplánka pod jeho vedením
LP 1952
- Sestra S -

Za zmínku jistě stojí aktivity Hotového v období 2. Světové války v letech 1939-1945 za doby okupace Československa Hitlerem. Josef Hotový se stal nositelem a šiřitelem základní hudební kultury na venkově v regionech východně od Prahy, ač byly taové vlastenecké projevy nacistům silně "proti mysli".  Za protektorátu bylo mnoho akcí s vlasteneckou tématikou dokonce výslovně zakázáno. Josef Hotový nicméně neohroženě podporoval nejrůznější akce a sám se na nich aktivně podílel, ať již se jednalo o  ochotnická představení, lidové zábavy, sportovní, společenské či jiné kulturní akce s vlasteneckou tématikou.

Černookáhudna Josef Hotový
hraje dechová hudba Supraphonu, řídí Jindřich Bauer
LP 1954

Popularita Josefa Hotového se roznesla jako oheň po celé Evropě. Zakrátko byl znám ve všech evropských zemích, kde se dodnes česká dechovka kultivuje: V Rakousku, Švýcarsku, Německu, Lucembursku, Belgii, Holadsku. Mnoho jeho skladeb se stalo součástí repertoáru dechových kapel doma a v zahraničí. I přes veškerou popularitu a nabízející se slibné vyhlídky Josef Hotový svůj přístup k životu nezměnil. Zůstal věren půdě a svému tradičnímu, vesnicky orientovanému způsobu života.

Josef Hotový se nikdy nevzdal své studnice, z které čerpal inspirace: Venkovské prostředí a příroda, měnící svůj šat čtyřikrát do roka. Krystaly jeho citového  vnímání a postřehů se zrcadlí v jeho celkové tvorbě jako třpytivé sluneční paprsky na zrcadle modré vodní hladiny. To vše nám odkázal.

Díky za to.

Tichá nochudna Josef Hotový, text Vilda Moravecký
zpívají sestry Skovajsovy
hraje dechová hudba Supraphonu, řídí Jindřich Bauer
LP 1953

- CZ - "Tichá noc, májová, víš to dávno, že jsem jenom tvá,
přijď za mnou do polí, kam, dobře víš,
pomluv se, můj milý, bát nemusíš,
vždyď je noc, všechno spí."

(od Josefa Hotového má milovaná)

- DE - "Stille Nacht, in Mai, längst weisst du, ich bin nur für dich frei,
ins Feld komm´ nach, zu mir, du weisst eh den Platz,
vor Nachreden keine Angst, Liebling, ich bin dein Schatz,
doch es ist Nacht, alles schläft."

(von Josef Hotový mein Lieblingsstück)

Zde bych závěrem doplnil několik poznámek k synovi Josefa Hotového ml., kterému děkuji za zde uvedené fotografie z rodinného archivu, poskytnuté k zveřejnění.

Josef Hotový mladší se narodil  4.1.1937 v Jílovém u Prahy. Po otci získal vztah k hudbě.  Na Konzervatoři v Praze studoval violu. Po ukončených studiích se účastnil konkursního řízení, které positivně obstál a byl přijat do orchestru  Národního divadla. V pozdějších letech se nabízela možnost působit v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu v Praze (nyní SOČR), do kterého byl po konrusním řízení přijat. Přechod z ND do SOČR byl především motivován daleko lepší termínovou koordinací vzhledem k dechové hudbě, v které již po léta aktivně působil. Praxe v kapele vyžadovala okamžitý záskok za kolegy v případě nepřítomnosti. A tak není divu, že se Josef Hotový ml, obdobně jako otec, naučil hrát na všechny nástroje v kapele, které zastupoval, když bylo třeba. Josef Hotový ml. tráví svá lkrásná léta seniora se svou manželkou v rodném domku otce v Radějovicích u Prahy.

  

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED