Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

_ Composer Header _

Skladatel Viliam Béreš slaví šedesátiny / Komponist Viliam Béreš feiert 60. Geburtstag

- CZ -

ViliamBeres
60 Viliam Běreš slaví dnes, dne 22. února 2020 své kulaté šedesátiny.  Pro mne je to dostatečný důvod k tomu, abych mu věnoval na zdejších stránkách také příspěvek v rámci mých možností. Pozornému pozorovateli patrně neuniknou tři charakterní vlastnosti, týkající se jeho osobnosti: Energie, nadšení pro hudbu a v duši láska k vlasti.

Viliam Běreš je hudební osobnost s bohatým rejstříkem aktivit. Je činnjý nejen jako skladatel a velmi šikovný aranžér pro dechové sestavy v širokém spektru témat od aranří lidových písní pro dechové kapely až po velmi náročné úpravy pro velká dechová obsazení. Během svého pestrého hudebního života byl a nadále je aktivním dirigentem, uměleckým vedoucím, pedagogem, posudkovým členem v hudebních komisích, aktivním muzikantem,

Narodil se narodil 22. února 1960 v Kadani v severozápadní části Čech. Hudba jej doprovázela od útlého mládí. Asolvoval důkladnou hudební průpravu na prestižní Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem, kterou prošlo mnoho vynikajících hudebních osobností. Tyto, jak známo,  velmi výrazně dotvářeli a dotváří charakter české dechové hudby. Vojenská konzervatoř v Roudnici byla doslova "líhní" skvělých hudebních osobností. (V rámci nové "strategicky obranné koncepce" v následných letech byla ale po dejinném přelomu v roce 1989 zrušena.  Na tradici české dechovky to bude mít v rámci několika desetiletí rozhodně negativní dopad.)
Po úspěšném absolvování Roudnice (předmět pozoun a tenor) byl Viliam Béreš služebně přiřazen k posádkové hudbě v Távoře. Tam také zákonitě přichází do styku s jihočeskými hudebními tradicemi a kapelami, s kterými začal navazovat kontakt. Nová "scéna" skýtala také dostatek příležitostí k činnosti v roli  skladatele a  aranžéra a hudební pouto od těchto dob přetrvává dodnes. Touha dalšího hudebního zdokonalování vedla Viliama Béreše na Pražskou konzervatoř. Tam se věnoval studiu dirigování a studium, vzhledem k neustálé hudební vášni, nemoho dopadnout jinak než s velmi pozitivním hodnocením.

Po převzetí taktovky na Posádkové hudbě Tábor (1978) a posléze jejím velitelem následuje přeložení do funkce velitele a prvního dirigenta u Posádkové hudby Praha. Povolání do funkce velitele a dirigenta Ustřední hudby Armády České Republiky (UHAČR) nenechalo na sebe dlouho čekat (1999). Následovalo velmi obtížné období pro vojenské hudby (viz. poznámka k osudu Roudnice). Nicméně Viliam Béreš svou osobností po dobu velitelství  značně dotvářel vysoké odbornost, profil, kvalitu a rozsah UHAČR.
V důsledku dalších plánovaných změn na Ministerstvu obrany, týkajících se reorganizace vojenských hudebních těles, zažádal Viliam Béreš koncem roku 2008 o ukončení své aktivní činnosti.

Po ukončení aktivní vojenské činnosti se Viliam Béreš věnuje širokému uplatnění svých doposud nabytých zkušeností ve společenské oblasti. Pokračování hudebních tradic vyžaduje péči o "kořeny". A toho si je Viliam Béreš bezpochyby velmi dobře vědom. Proto vynakládá značné úsilí na všestrannou hudební výchovu "kořenú", výchovu mladé generace. Těžiště přenáší do oblasti pedagogicé. Pomáhá zakládat nové kapely a jiným kapelám k dalšímu kvalitativnému zlepšení.

Další podrobnosti naleznou zájemci na osobních internetových stránkách www.viliamberes.cz

Bedřich Smetana - Prodaná nevěsta, Finale I.Akt - Polka "Pojď sem, holka" /  aranžmá Viliam Bereš
Hraje Dechový orchestr Základní Umělecké Školy Němčice nad Hanou, dirigent Jindřich Novák
Živý záznam z koncertu ke 100. výročí založení Československé republiky, hala Suprovka v Němčicích nad Hanou, 20.10.2018

Pane Béreši, blahopřání k narozeninám.
Kvet 100x100

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED