Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

_ Composer Header _

Skladatel Karel Valdauf / Komponist Karel Valdauf

- CZ -

Karel Valdauf
skladatel, orchestr leader,
hudebník, textař

Karel Valdauf se narodil 25. října 1913 v Trhových Svinech.

Tam také prožíval i své muzikantské začátky. Asi v deseti letech se začínal učit hře na housle, brzy to však zkoušel i na jiné nástroje. Základní hudební vzdělání získal ve svém rodišti od Štěpána Valtera. Hráčské ostruhy si vysloužil v kapele svého děda, s nímž jako třináctiletý kluk hrál poprvé na taneční zábavě.Malý bubínek, flétnu a housle. (V této kapele hrál i Valdaufův otec a strýcové.)Moc se mu to tenkrát líbilo, ovšem jeho učitelům už méně. Dostal za svůj muzikantský debut sníženou známku z mravů. Inu, každý začátek je těžký, i když honorář byl ucházející. Po vystudování vojenské hudební školy hrál šest let u plukovní hudby v Plzni na flétnu, podle potřeby i na baskřídlovku, klarinet, saxofon, kytaru, harmoniku či bicí. Když pak vyměnil vojenský stejnokroj za civilní šaty, vytvořil malou kapelu a kočoval s divadlem.

Ne dlouho. Brzy se objevil jako flétnista u policejní hudby v Praze. V roce 1942 založil u civilní policie salonní orchestr, s nímž ještě v témže roce vystupoval v rozhlase. Orchestr jistě kuriozní, neboď byl sestaven ze samých detektivů, přesněji kriminálních inspektorů. Také nesl orchestr název "Orchestr kriminální policie".

V roce 1948 založil Karel Valdauf  "Orchestr Karla Valdaufa" a začal se stěžejně věnovat jen vedení orchestru a skladatelské činnosti. Tento orchestr patřil až do konce své existence nejen k profilovým hudebním tělesům na domácí scéně, ale především k orchestrům  špičkovým.

V létech 1950-54 doplňuje Karel Valdauf své hudební vzdělání u prof. Jaroslava Řídkého studiem skladby a obor dirigování u prof. Bohumila Špidry a prof. Pavla Dědečka. V lednu roku 1955 končí své studium a skládá úspěšně státní zkoušky z dirigování orchestru a sboru na pražské konzervatoři.

O autorské štěstí se Karel Valdauf pokoušel již v osmnácti latech, ale první úspěch se dostavil teprve v roce 1942 valčíkem Až si budeš jinou brát a krátce na to dalším valčíkem Až nás cesty svedou. Byl to úspěch spontánní a zařadil Valdaufovo jméno mezi nejpopulárnější autory lidové taneční hudby. Další písničky nedaly dlouho na sebe čekat: Podzimní polka, Věřím, Pověz mi, Slepička kropenatá, Společnou cestou, Pod jednou střechou, Štěstí v písni, Dávno přešla doba loučení, Vesnice spí, Dva stíny, Pro dědečka a další.

Celkem měl na kontě přes stopadesát skladeb včetně směsí. Hrají se u nás i v cizině, mnoho jich vyšlo tiskem nebo na deskách v NSR, USA, Rakousku, Japonsku, Jugoslavii, Švýcarsku a v Holandsku. Také se svým orchestrem byl častým hostem v zahraničí.

Karel Valdauf zemřel v Praze 4. července 1982


  Podzimní polka
hudba Karel Valdauf, text Terezie Pokorná
Kaplánkova dechová hudba, zpívá Soukupovo duo
ESTA c8192 - 1943

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED