Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

_ Composer Header _

Skladatel Blahoslav Smišovský 80 / Komponist Blahoslav Smišovský 80 mit Mistříňanka - Mistříňanka hrála


S neochabujícím nadšením do dalších 40 let ve službách moravské dechovkové tradice
Dechová hudba Mistříňanka
/
Mit unablässiger Begeisterung in die nächsten 40 Jahre im Dienste der mährischen Blasmusiktradition
Blaskapelle Mistříňanka

 

Blahoslav Smišovský, v moravské lidové hudbě velmi známý skladatel lyrických písní,  slavil své kulaté osmdesátiny.  V sobotu 11. června 2011 se konal v Uherském Ostrohu, bydlišti skladatele, slavnostní akt. Pro tuto příležitost bylo voleno důstojné prostředí, nádvoří místního zámečku. Této události jsem byl přítomen a mohu říci, že měla velmi nenucený, příjemný až rodinný charakter.

Blahoslav, mezi známými a hudebními přáteli běžně oslovován Slávek, spolupracoval od počátku své bohaté životní tvorby velmi úzce s dechovou hudbou Mistříňanka. Mistříňanka považovala za svou čest a povinnost Slávkovi věnovat  k jeho narozeninám odpolední vystoupení, kde nabídla průřez jeho skladatelské tvorby. Je dlužno dodat, že to byla dechová hudba Mistříňanka, která jako první kapela hrála a natočila Slavkovy skladby.

Skladby Slávka Smíšovského jsou ryze moravského charakteru, naplněny srdečností, vůní, city ke kraji a lidu, jehož se cítí být součástí. Oslovují srdce a svádí ke kontemplaci o hodnotách v životě. V současné době nejsou jeho skladby mezi kapelami rozšířené tak, jako v době jejich vzniku. Důvodem nejsou pouze značné životní proměny ve společnosti, které se přirozeně promítají i do vkusu posluchačů, ale také ve velké míře jejich náročnost na interpretaci a zpěv. Zcela oprávněně si na Slávkovy skladby troufají pouze technicky a hudebně vyspělé formace, které mají i fundované zpěvy. Není-li tomu tak, vyvolává přednes Slávkových skladeb zpravidla jakési zvláštní pocity.

Odpoledním představením provázela velmi vkusným, osobitým a znaleckým způsobem Růžena Dobešová. Růžena je svou dokonalou znalostí prostředí, lidí, okolností, které se odráží v jejím vlídném projevu, pro moderaci představení s dechovkovou, lidově-folklorní tématikou na Moravě přímo predestinována.

Slávkovi Smišovskému věnuji v dohledné době samostatný příspěvek, který mám v okamžiku rozpracovaný.

Viz. také snímky z odpoledne ve fotoalbu.

Komponist Blahoslav Smišovský 80 - Mistříňanka spielte auf

 

Bnlahoslav Smišovský, in der mährischen Blasmusik ein bekannter Komponist lyrischer Lieder, feierte seinen 80. Geburtstag. Am Samstag den 11. Juni 2011 fand in Uherský Ostroh, seinem Wohnort eine Jubiläumsfeier statt. Für die Feier wurde ein würdiger Ort, das Schloss im Ortszentrum gewählt.  Die Veranstaltung, der ich beiwohnte, hatte einen sehr angenehmen, familiären Charakter.

Blahoslav, nicht anders als von Bekannten und Musikfreunden Slávek genannt, arbeitete sein Anfang seines schöpferischen Lebens mit der Blaskapelle Mistříňanka eng zusammen. Die Blaskapelle Mistříňanka  betrachtete es daher als eine Ehre und Pflicht, dem Komponisten eine ganze Nachmittagsveranstaltung, gefüllt mit dem Querschnitt seiner Kompositionen zu widmen. Mistříňanka war die erste Blaskapelle, die seine Kompositionen spielte und auf Tonträger aufnahm.

Die Kompositionen von Smišovský sind vom echten mährischen Charakter, sie sind erfüllt von der Herzhaftigkeit, dem Duft sowie Gefühlen zur Region und der Bevölkerung, als deren Teil er sich selbst betrachtet. Sie sprechen das Herz an, sie  verführen unwillkürlich zur Kontemplation übers Leben und zeitlose Werte für den Menschen. In der Gegenwart sind seine Kompositionen im Spielrepertoire der Blaskapellen nicht so verbreitet, wie es zum Zeitpunkt ihrer Entstehung vor einigen Jahren der Fall war. Der Grund mag nicht nur in den beachtlichen, vielfältigen  Veränderungen in der Gesellschaft liegen. Veränderungen, die naturgemäß im wandelnden Geschack des Publikums ihren Niederschlag finden. Die Kompositionen stellen vor allem hinsichtlich ihrer Interpretation hohe technische und musikalische Anforderungen an die Sänger und Spieler. An Kompositionen von Smišovský wagen sich verständlicherweise nur Blaskapellen, die diesen Anforderungen gewachsen sind. Ist das nicht der Fall ist, klingen seine Kompositionen eher inhaltslos und befremdend.

Durch die Nachmittagsveranstaltung führte mit einem sehr fachkundigen, warmen  Wort  Růžena Dobešová. Růžena  ist mit ihrer besten Kenntnis der Verhältnisse, der Leute, der verflochtenen Umstände der mährischen Szene sehr vertraut. Sie gab dies in ihrer Präsentation auf eine liebenswürdige Art zum Besten. Sie ist meines Erachtens für die Moderation von Veranstaltungen diese Art geradeaus prädestiniert.

Slávek Smišovský werde ich in absehbarer Zeit noch einen gesonderten Beitrag widmen, an dem ich gerade arbeite.

S.a. Aufnahmen vom Nachmittag im Fotoalbum.

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED