Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

_ Composer Header _

Skladatel Antonín Pernička / Komponist Antonín Pernička

- CZ -

Antonín Pernička
Antonín Pernička s manželkou, Vojta Horký
Ratíškovice 2007

Antonín Pernička se narodil 29. září 1947 v malé obci Zlechov, ležící asi 6km jihovýchodně  od hradu Buchlov a 3km západně  od historicky důležitého Starého Města, srostlého s Uherským Hradištěm.

Jeho vztah k hudbě, později k lidové hudbě byl v silné míře ovlivněn nejen zpěvným okolím a tradicemi Slovácka, ale především rodiči a nejbližšími rodinnými příslušníky, pro které byla lidová hudba součástí denního života.  Konkrétních rysů nabýval vztah Antonína k hudbě hrou na kytaru. Začal sice hrát na trubku, ale jeho vnitřní touha po zpěvném projevu s hrou na trubku nebyla v souladu. Po absolvování základní vojenské služby pokračoval v hudební expanzi a založil beatovou skupinu. Náhoda nenechala na sebe dlouho čekat. Upozornil na sebe a výsledkem bylo angažmá jako zpěvák a kytarista v Hrabálkově tanečním orchestru, který obohacoval a doprovázel po dobu úctyhodných 16ti let. Podobně jak tomu bylo kupříkladu i u Ladislava Hrdličky či Václava Maňase ml.,  práce v tanečním orchestru vyžadovala velkou flexibilitu, nutila k překladu zahraničních textů, jejich textovému  i hudbímu aranžmá a poznenáhlu i k vlastní autorské produkci.

Jakýmsi pozoruhodným mezníkem v hudební působnosti Antonína Perničky bylo setkání s Vojtěchem Horkým, kapelníkem Stříbrňanky a dechovkovou osobností, který velmi silně Antonína ovlivnil ve prospěch moravské dechovky. Není pochyby o tom, že jej pro dechovku zcela získal. Dokladem toho je i první profilové CD „Písničky, které lásků voní“, které bylo se Stříbrňankou natočeno. Toto CD reflektuje tvůrčí práci Antonína v poměrně krátké době.  Fanoušci české dechovky, neovládající jazyk, si žel bohu nemohou vychutnat krásu a hloubku textů, zcela harmonujících s hudbou, které se na tomto profilovém CD nachází. Dechovou hudbou Stříbrňanka byl Antonín Pernička přijat jako kmenový autor. Není divu, všichni jsou jedné krevní skupiny a na hrad Buchlov jako nevysychající pramen inspirace a identity, mají všichni stejně daleko. ...

Krása Perničkových melodií a textů působí jako magnet i na jiné kapely. Nepřekvapí proto, že spolupracuje také s Bojany, Šohajkou, Mistříňankou, Valaškou, Hradčovjankou, Moravskou Veselkou, Staroměstskou kapelou, ke kterým mohou v budoucnu přibýt jistě mnohé další.

K nadcházejícím narozeninám vše nejlepší a hodně květnaté inspirace!

Antonín Pernička má své vlastní stránky apernicka.eu

Skladby Antonína Perničky / Kompositionen von Antonín Pernička

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED