Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

_ Composer Header _

Zemřel hudební skladatel Vlastislav Dvořák / Komponist Vlastislav Dvořák gestorben

-INFO-   Beiträge tschechisch und deutsch -CZ-  -DE- Články v češtině a v němčině.  (Weiterlesen = Čti dále)   -INFO-
Vlasta Dvořák
Vlasta Dvořák

Dne 6. července 2010 zesnul ve věku 82 let po delší těžké nemoci Vlastislav Dvořák, legenda české dechovky, milovník lidové písně, hudební skladatel, jednen z nejznámějších českých autorů dechových písniček.

Odchod Vlasty Dvořáka je velkou ztrátou pro rodinu příznivců dechové hudby. Zanechal nám spoustu krásných písní, které mají hluboký obsah. Vždy vypovídají o nadčasových hodnotách, o lásce, o rodičích, o mamince, krajině, rodném kraji. Byly zrozeny v srdci čestného, slušného, kamarádského a  přátelského člověka, milujícího svou zem.

Písněmi jako jsou  Ty jsi mou, Vzpomínka na maminku, Jak je krásná ta česká zem, Krásný sen, Přátelství, Doma je doma, Vysočina, Kam si mi odešlo moje mládí, Vzpomínky, a dalšími se zapsal Vlastislav Dvořák hluboko do duší posluchačů a zůstává  nadále mezi námi.

Narodil se 8. dubna 1928 v malé vesničce Tunochody nedaleko Ledče nad Sázavou. Poté žil několik let v Sázavce. Před pěti lety se přestěhoval s manželkou do pečovatelského domu ve Světlé nad Sázavou, kde až do své smrti komponoval.

S komponováním začal již v době, kdy pracoval jako veterinární technik. Jeho písničky se ale nedostaly na širší veřejnost a tak skládal především pro vlastní potěšení a do "šuplíku". V roce 1975 nahrála Ostravanka dvě z jeho písniček a tím na sebe upozornil. Další úspěchy nenechaly na sebe dlouho čekat. Byla mu nabídnuta spolupráce s oblastními tanečními orchestry, následovalo pozvání do Prahy na Vlachovku, započala spolupráce se Strahovankou. Písničky se dostaly "mezi lidi" a tím pádem i na pulty mnoha dechových formací. Za zmínku také stojí, že v Dechovkové hitparádě Českého rozhlasu 2 získal Vlasta Dvořák se svými písničkami  třikrát prvenství.


"Hrady, zámky jak z pohádky malované,
to památky našich předků jsou vám dané,
kdo nevěří ať jde k nám,
a tu krásu spatří sám,
jak je krásná, jak je krásná ta česká zem"
 Jablůčko "Burgen, Schlösser wie aus Märchen, prächtig bund,
Andenken uns´rer Vorfahren tun uns kund,
komme jeder, der nicht glaubt,
und sehe selbst die große Pracht,
wie schön, wie schön das böhm´sche Land"
Vlasta Dvořák: Jak je krásná ta česká zem
Vlasta Dvořák: Wie schön das böhmische Land
Dechová hudba Žadovjáci

Komponist Vlastislav Dvořák gestorben

Am 6. Juli 2010 starb im Alter von 82 Jahren nach einer längeren, schweren Krankheit Vlastislav Dvořák, eine Legende der böhmischen Blasmusik,  ein Liebhaber des Volksliedes, Komponist, einer der bekanntesten böhmischen Autoren von Blasmusikliedern.

Der Abschied von Vlastislav Dvořák ist ein großer Verlust für die Anhänger der Blasmusik. Er hinterließ viele schöne Lieder mit tiefem Inhalt. Sie enthalten immer Aussagen zu zeitlosen Themen,  sie sprechen über die Liebe, die Eltern, die Mutter, die Landschaft, die Heimat. Sie entstanden alle im Herzen eines aufrichtigen, anständigen, kameradschaftlichen und freundlichen Menschen, der seine Heimat liebte.

Mit den Stücken wie Ty jsi mou, Vzpomínka na maminku, Jak je krásná ta česká zem, Krásný sen, Přátelství, Doma je doma, Vysočina, Kam si mi odešlo moje mládí, Vzpomínky und weiteren schrieb sich Vlastislav Dvořák tief in die Seelen der Zuhörer ein.

Vlastislav Dvořák wurde am 8. April 1928 im kleinen Dorf Tunochody unweit von Ledeč nad Sázavou geboren. Danach lebte er einige Jahre in Sázavka. Vor fünf Jahren zog er mit seiner Gattin in das Pflegeheim in Světlá nad Sázavou, wo er bis zu seinem Tod komponierte.

Mit der Kompositionstätigkeit begann er schon zu jener Zeit als er als Veterinärtechniker beschäftigt war. Seine Werke erreichten aber nicht die breite Öffentlichkeit.  Er komponierte zu seinem Vergnügen und Werke landeten praktisch in der unteren „Schublade“.  Im Jahre 1975 wurden zwei seiner Kompositionen von der Blaskapelle Ostravanka eingespielt womit er auf sich aufmerksam machte. Weitere Erfolge ließen nicht allzu lang auf sich warten. Er bekam ein Angebot, mit regionalen Tanzorchestern zusammenzuarbeiten, es folgte eine Einladung nach Prag zu Vlachovka, es begann eine Zusammenarbeit mit Strahovanka. Seine Stücke kamen allmählich unter die Leute und infolge dessen auch auf die Pulte vieler Blaskapellen.  Es sei auch erwähnt, dass Vlastislav Dvořák mit seinen Kompositionen in der Blasmusikhitparade des Tschechischen Rundfunks 2 den ersten Platz drei Mal gewann.

- CZ - Povím vám, proč mám rád dechovou hudbu a proč jsem jí oddaně sloužil: protože jejím základem je dech. Bez dechu není života, dech je tvořivá síla.
Naši dědové a otcové to věděli, a kdo to chce dnes popírat, je sám proti sobě.
Česká dechovka nezahyne, její krásná živá tradice to nedovolí.
-- Ladislav Kubeš st.
- DE - Ich sage ihnen,warum ich Blasmusik liebe und warum ich ihr hingebungsvoll mein ganzes Leben diente: Die Grundlage fúr die Blasmusik ist der Atem.
Ohne Atem gibt es kein Leben, Atem ist Schöpfungskraft. Unsere Opas und Väter wussten dies, und wer das bestreiten will, ist selbst gegen sich.
Die böhmische Blasmusik wird nicht untergehen, ihre schöne Tradition erlaubt es nicht.
--Ladislav Kubeš Sen.


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED