Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Composer Header _

"Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí."    "Wer singen und lachen kann, der erschreckt vor keinem Unglúck."
-- české přísloví / tschechisches Sprichwort

CZECH
GERNAN
Pavel Svoboda, Lácaranka
P
avel Svoboda se narodil 2.února 1964 v Hustopečích. Povinnou školní docházku absolvoval v obci Kobylí na Moravě, kde žil až do roku 1992 - poté se přestěhoval s rodinou do Hustopečí u Brna.V letech 1978 - 1982 navštěvoval Gymnázium v Břeclavi, kde též působil ve známém pěveckém sboru Polyfonia Břeclav.

Po vystudování 2 - leté nádstavby - obor geodezie (Brno) následovala 2 - letá vojenská služba u vojenské muziky ve Valašském Meziříčí. Po návratu z vojny se oženil, má dvě děti - Pavlíka(1988) a Kristýnku(1990). Pět let pracoval jako geodet v Agrostavu Hustopeče, deset let u Geodézie Brno a.s. v Mikulově,nyní pracuje opět jako geodet u firmy Geodézie Břeclavsko s.r.o. - sídlo firmy Mikulov.

Došel tichounce / Er kam auf leisen Sohlen
hudba  Pavel Svoboda, text Blanka Kaňová
Gesang
Jitka Lukášová, Jana Popelková, Pavel Kadrnka, Pavel Jech
Pavel Svoboda navštěvoval Lidovou školu umění ve Velkých Pavlovicích, kde se učil hře na akordeon. V roce 1975 založil pan Metoděj Hanák spolu s Jaroslavem Hamanem dětskou dechovku, ve které začal hrávat na křídlovku. Z této kapely později vznikla DH Lácaranka - v této kapele hraje dodnes. V jeho autorských začátcích mu pomohli pan Blahoslav Smišovský,Ladislav Hrdlička,Antonín Orság a zejména pan učitel Antonín Šmarda - bývalý ředitel LŠU Hustopeče u Brna.

Bohužel po ztrátě levého oka už nebylo možno pokračovat v profesní geodetické činnosti. Proto se v současné době Pavel Svoboda snaží uživit jako muzikant a hudební skladatel.

E-Mail: svoboda.hustopece ZAVINAČ seznam.cz - Web: www.svobodapavel.eu

Skladby Pavla Svobody / Kompositionen von Pavel Svoboda

Metoděj Hanák, zakladatel DH Lácaranka
Pavel Svoboda wurde am 2. Februar 1964 in Hustopeče bei Brünn geboren. Seine Pflichtschule absolvierte er in der Gemeinde Kobylí in Mähren, wo er bis zum Jahr 1992 lebte, danach zog er mit der Familie nach Hustopeče um.  In den Jahren 1978 bis 1982 besuchte er das Gymnasium in Břeclav, wo er zugleich im bekannten Gesangsverein Polyfonia Břeclav mitwirkte.

Nach Abschluss eines 2-jährigen Ergänzungsstudiums in Brünn - Fachrichtung Geodäsie - folgte 2-jähriger Pflichtdienst beim Bundesheer bei der Militärmusik in Valašské Meziříčí. Nach seiner Rückkehr ins zivile Leben heiratete er. Pavel ist Vater von zwei Kindern, Pavlíka (1988) und Kristýnka (1990). Fünf Jahre war er tätig als Geodät im Unternehmen Agrostav Hustopeče, weitere zehn Jahre bei der Geodäsie Brünn AG. mit Niederlassung in Mikulov. Derzeit ist er als Geodät bei der Firma Geodäsie Břeclavsko GmbH mit dem Sitz in Mikulov beschäftigt.

Došel tichounce / Er kam auf leisen Sohlen
hudba  Pavel Svoboda, text Blanka Kaňová
Gesang
Jitka Lukášová, Jana Popelková, Pavel Kadrnka, Pavel Jech

Pavel Svoboda besuchte die Kunstvolksschule in Velké Pavlovicíce, wo er das Akkordeon-Spiel lernte. Im Jahre 1975 gründete Herr Metoděj Hanák gemeinsam mit Jaroslav Haman eine Jugendblaskapelle, in der Pavel das Flügelhorn zu spielen begann. Aus dieser Jugendblaskapelle entstand später die Blaskapelle Lácaranka. In dieser Blaskapelle spielt Pavel bis heute. In seinen ersten Schritten als Autor wurde er von Herrn Blahoslav Smišovský, Ladislav Hrdlička, Antonín Orság und insbesondere dem Lehrer Antonín Šmarda unterstützt. Herr Šmarda war ehemals der Schuldirektor der Kunstvolksschule in Hustopeče.

Nach dem Verlust des ligen Auges konnte Pavel Svoboda in seiner Berugstätigkeit als Geodet leidergottes nicht fortfahren. Deshalb ist er gegenwärtig bemüht, seinen Lebensunterhalt als Musikant und Komponist zu bestreiten.

E-Mail: svoboda.hustopece AT seznam.cz - Web: www.svobodapavel.eu

Skladby Pavla Svobody / Kompositionen von Pavel Svoboda