Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Composer Header _

"Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše"    "Musik und Rhytmus finden den Weg zu den verborgensten Stellen der Seele." -- Platón

CZECH
GERMAN
"Hudba a humor - nejlepší medikament v mnoha životních situacích."
- Josef Konečný
Jožka Konečný
Josef Konečný
skladatel, kapelník, srandista

Tento měsíc chci věnovat Josefovi Konečnému, nebo-li Jožkovi z Hodonína, jednomu z předních a nejhranějších skladatelů současné moravské dechové hudby. Soustředit se na jeho skladatelskou činnost a nebo na Jožku muzikanta s jeho neúnavnou Šestkou? Rozhodl jsem se Jožku "nedělit" a nabídnout pokud možno ucelenou mozaiku jeho působení v rámci české dechovky*).

Hospodářská situace v jižní části Moravy nebyla nikdy růžová jak jsem sám během mého dětství pocítil. Je to především zemědělsky orientovaná část země s nemnoha průmyslovými centry. Nutila proto a nutí každého v tomto cípu země k tomu, být přičinlivý, vynalézavý a především přizpůsobit se okolnostem a možnostem, které se naskýtají. Skromnost v těchto končinách nebyla nejen devíza. Je zde také považována za pozitivní charakteristický rys člověka. Josef Konečný v těchto poměrech vyrůstal, žil a nadále působí. I přes jeho mimořádnou popularitu po celé Evropě zůstal skromným příjemným člověkem, zcela si vědom pomíjivosti tohoto světa. Život jej naučil získat rozumný odstup k dění, které jej potkává a brát vše s humorem. Čtěte dále / Weiterlesen ...


Nechoď k nám / Komm nimmer zu uns
hudba, text Josef Konečný
hraje a zpívá Veselá muzika Ratíškovice
vedoucí Josef Novák

"Nechoď k nám, nechoď k nám, já ti vínka nepodím,
zapomeň můj milý, že zme spolem mluvili,
dávno nebolí mňa srdénko, už ti neotevru okénko,
neťukej, nevolej, já vím, že máš už druhú rád."
---

Viz. také www.sestka.ch -- www.josefkapelle.ch
"Musik a Humor - das beste Medikament in vielen Lebenssituationen."
- Josef Konečný

Jožka Konečný
Josef Konečný
Komponist, Kapellmeister, Spaßmacher


Diesen Monat schenke ich meine Aufmerksamkeit dem Komponisten und Kapellmeister Josef Konečný, oder auch Jožka aus Hodonín, einem der vorrangigen und am meisten gespielten zeitgenössischen Komponisten mährischer Blasmusik in der Gegenwart. Es stellt sich für mich die Frage: Soll ich mich auf den Komponisten oder an die Blaskapelle Šestka von Josef Konečný konzentrieren? Ich entschied mich für die Variante, Jožka nicht zu "teilen" und ein möglichst abgerundetes Mosaik seines Wirkens im Rahmen der böhmischen**) Blasmusik anzubieten.

Die wirtschaftliche Situation im südlichen Bereich von Mähren war nie rosig, wie ich selbst während meiner Kindheit erleben durfte. Es ist vor allem ein landwirtschaftlich orientiertes, flaches Gebiet mit nur wenigen Industrieansiedlungen. Diese Ecke des Landes zwang daher seit eher und hält nach wie vor jeden dazu an, erfinderisch zu sein, sich nach allen Kräften und Fähigkeiten sich nützlich zu machen sowie bestehende Umstände und vorhandene Möglichkeiten optimal zu nutzen. Die Bescheidenheit in dieser Region war nicht nur eine Devise. Sie wird hier weiterhin als ein positiver Charakterzug des Menschen angesehen. Josef Konečný wuchs und lebte in diesen Verhältnissen und wirkt bis heute. Trotz seiner enormen Popularität in ganz Europa blieb er bescheidener gemütlicher Mensch, der sich der Vergänglichkeit dieser Welt stets bewusst ist. Das Leben lehrte ihn, einen gesunden Abstand zum Geschehen zu bewahren, mit dem er täglich in Berührung kommt und den nötigen Humor nie aus den Augen zu verlieren. Weiterlesen ...

Nechoď k nám / Komm nimmer zu uns


hudba, text Josef Konečný
hraje a zpívá Veselá muzika Ratíškovice
vedoucí Josef Novák

"Komm nimmer zu uns, keinen Wein reich ich dir im Krug,
vergiß mein Liebster, dass wir miteinander sprachen,
mein Hertzchen nun im Frieden, Fenster zu, keine Fragen,
klopfe, rufe nicht, du liebst eine and´re, von dir ein Betrug"
---

Viz. také www.sestka.ch -- www.josefkapelle.ch
[ Čtěte dále ] Skladatel Josef Konečný a jeho Šestka
Josef Konečný, Josef Novák
Josef Konečný, Josef Novák, dva staří přátelé

Humor spolu s muzikou tvoří v životě Josefa Konečného nejlepší léčivý prostředek, vhodný takřka pro všechny životní situace (Jožka rád používá pojem "medikament"). Existuje mnoho historek, které svědčí o jeho vnitřní pohodě a nadhledu v mnoha kuriózních situacích. Je na místě uvést historku, která jeho chápání humoru dokumentuje. Jak známo, vystupuje "Šestka Josefa Konečného" v minimálním obsazení 6ti muzikantů beze zpěvu. To je na moravské poměry dost neobvyklé, kde je, jak známo, zpěv zpravidla součástí hudebního projevu. Jožka ale běžně upozorňuje návštěvníky, že kapela nemá zpěváky a kdo chce, je zván a může s kapelou zpívat. A tak se jednou přihodilo v lázních Luhačovice ("Karlovy Vary" na Moravě:-), kde kapela vystupovala, že se přihlásil zpěvák. Zpíval s kapelou, dost slušně. Během vystupování si ale Jožka poznenáhlu všiml, že jejich nový člen jim vypil takřka vše co měla celá kapela na pódiu. Velmi decentně jej tedy na to upozornil a jestli by snad nemohl objednat také nějaké víno. Věděl, že se nachází v oblasti dobrých vín. A tak se stalo, že novopečený zpěvák skutečně láhev dobrého vína p5inesl. Po představení, když se již všichni vytratili, přišel ale vedoucí podniku za Jožkou, že je třeba doplatit to objednané víno:-) Jožka, opět o další humornou zkušenost bohatší, zaplatil z vlastní kapsy. Jožka miluje také poznámky typu: "O naši kapelu je velmi dobře lékařsky postaráno. Občas s námi hraje lékař. Je sice zvěrolékař, ale funguje to velmi dobře." :-) Rád také přidá humornou historku z Plesu muzikantů: "Jednou jsme dostali od holandské kapely "pravé tulipány z Holandska". Z kytice nebyl odstraněn štítek: "Výrobce předmětů z umělé hmoty, Praha"

Jak vznikla kapela "Šestka Jožky Konečného"? Předesílám, že tato kapela je také běžně známa pod pojmem "Josefkapelle", zejména v sousedním Švýcarsku, kde má tato kapela mnoho skalních fandů. Dokonce tam založili Fanclub Jožky Konečného v čele s prezidentem Bruno Schweizerem. Někteří členové klubu, ke kterým patří i Hans Elmiger a řada dalších, včetně prezidenta pravidelně navštěvují Jožkovo vystoupení na Plese muzikantů v Hodoníně. Jméno není odvozeno pouze od Josefa Konečného, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale protože se v kapele nachází Josefů povícero. Sám Jožka zastává názor, čím více Josefů, tím lepší muzika:-)) Jožkovy poznámky je ale třeba brát vždy se špetkou humoru. A jak kapela vznikla?

Josef Konečný byl členem Juráčků, kapely, která byla na Podluží věhlasná. Tato formace ukončila v roce 1990 svou činnost. Krátce po rozpadu kapely byl Jožka požádán jedním z jeho přátel, jemuž se vdávala dcera, aby na svatbu zařídil nějakou muziku. Nejednalo se o žádnou pompézní svatbu, takže malá sestava by stačila. V podstatě šlo o jednorázovou akci, kdy měla tato malá formace doprovodit hosty od domu, kde se svatba pořádala, do kostela a z kostela následně do "hospody" (používám přiléhavějšího Jožkova výrazu "hospoda" , ne mého :-) Jožka zauvažoval a parta byla zformována: 4 dechové nástroje, buben, a doprovodná harmonika. Posléze ale zjistil, že by doprovodná harmonika - a k tomu při pochodu - nebyla v souladu s tradicí na Podluží a tak dospěl k minimální "klasice": dvě křídlovky, dvě baskřídlovky, tuba a buben. Z původní improvizace na rychlo vznikla formace s delším trváním, která natočila ve studiu Jaromíra Rajchmana již slušnou řadu CD. Úpravy na posledním CD byly dokončeny v těchto dnech (březen 2011). Fandové formace Jožky Konečného se proto mohou těšit na jejich příští, již tradiční vystoupení v baru hodonínského Domu kultury, kde bude jistě toto poslední CD k dostání.


Josefovská - hudba Josef Konečný
hraje dechová hudba Tidirium z Dolního Rakouska

Šestka Jožky Konečného hraje převážně skladby, ano, Jožky Konečného:-) A není jich málo. Následují skladby z pera českých klasiků, případně sáhnou ke skladbám - jak Jožka zpravidla lakonicky oznámí i v současnosti - "z garáže". Jako skladby "Z garáže" jsou označovány polky a valčíky velkého množství nejrůznějšího původu, které shromažďoval a uchovával dlouholetý člen formace Antonín Doupovec (v Šestce hrál 10 let), dřívější kapelník Žadovjáků, ve své garáži. Doupovec měl v garáži nashromážděných více než 4000 titulů. Jožku vždy varoval: "Můžeš si přát co chceš, ale nikdy neříkej, kde ta garáž je":-) Zde je na místě poznamenat, že na polky "Z garáže" upozornil již v roce 1997 velký znalec a zasloužilý propagátor české dechovky ve Švýcarsku Max Waeber z Pfeffikonu. Ať Jožkova Šestka vyráží jakýmkoliv směrem, jsou dány dvě konstanty: a) Jožkův notový svazek, který k baskřídlovce přibaluje, obnáší přes 500 skladeb a b) dodávku s muzikanty řídí vždy Jožka, bez ohledu na to, jede-li se 10km směrem na Lanžhot či 1000km směrem na Bern:-)

Josef Konečný se narodil v Čejkovicích nedaleko Hodonína v roce 1946 (Jožkova poznámka: "To musí stačit." :-) Tam také navštěvoval základní devítiletou školu. Již v chlapeckém věku navštěvoval výuku hry na housle. Během svých žákovských let byla založena dechová hudba mladých ostříleným kapelníkem Františkem Škrobákem, který se o kapelu všestranně staral, zejména i po stránce výukové. Josef inklinoval k muzice a tak začal hrát v kapele nejdříve na baskřídlovku, později na baryton. Pan učitel Škrobák byl velmi přísný. Vyučoval hře na všechny nástroje, kteří se v kapele vyskytovaly, čili od klarinetu až po buben. Za výuku nepožadoval peníze, pouze "naturálie" ve formě výpomoci ze strany členů kapely v jeho soukromém hospodářství. Zkoušky byly dvakrát týdně. Začínaly sice v 19 hodin, žáci se museli ale dostavit již v 16 hodin a každý dostal za úkol - dle schopností - nějakou konkrétní práci, která musela být provedena. Po ukončení základní školní docházky sice toužil Josef jít na studia hudby, z hospodářských důvodů však toto nebylo možné. Vyučil se proto jako stavař, později navštěvoval i střední průmyslovou stavařskou školu, kterou ukončil maturitou. V tomto oboru pracoval Jožka nepřetržitě 40 let, čili celý svůj profesní život. Vedle toho hrával s nejrůznějšími kapelami, kterých bylo v jihomoravském regionu vždy více než dost. V letech 1970 až 1990 hrál celých 20 let s Juráčkovci, v kapele Františka Juráčka z Týnce. Po prvních kompozičních pokusech mu bylo jasné, že je třeba si osvojit základní teorii. Navštěvoval soukromě hodiny u pana učitele Smardy, který byl ředitelem hudební školy v Hustopeči. Pan ředitel Smarda byl nejen výborný muzikant, ale také dobrý člověk.

Na konto Josefa Konečného lze připsat řadu krásných skladeb, někteřé z nich se staly velmi populární v celém evropském hudebním prostoru. Mnohé skladby obohatil vlastním, velmi výstižným textem, který reflektuje tradice, zvyky, životní situace. V dohledné době uvedu na tomto místě i kompletní seznam všech skladem Josefa Konečného.

S Jožku Konečným se mohou fanouškové opět setkat a uslyšet jej s Šestkou na Plese muzikantů v Hodoníně příští měsíc.

Viz. také Skladatel Josef Konečný a jeho Šestka / Komponist Josef Konečný und seine Šestka
Viz. také www.sestka.ch -- www.josefkapelle.ch
---
*) I zde pro jasnost opakuji znovu: Pojem "Česká dechovka" dle mého pojetí zahrnuje původní českou, moravskou a slovenskou dechovku, která je ale ve stále větší míře obohacována o další krásná zabarvení zejména německy hovořících evropských sousedů. Stačí se kupříkladu zaposlouchat do projevu některých rakouských kapel.
[ Weiterlesen ] Komponist Josef Konečný und seine Šestka (Josefkapelle)
Josef Konečný, Josef Novák
Josef Konečný, Josef Novák, zwei alte Freunde

Der Humor gemeinsam mit der Blasmusik bilden im Leben des Komponisten Josef Konečný das beste Heilmittel, alle Lebenssituationen zu meistern (Jožka benutzt gerne in dem Zusammenhang den Begriff "Medikament"). Es gibt eine Reihe von lustigen Begebenheiten, die ein Zeugnis über seine innere gemütliche Verfassung sowie Erhabenheit in vielen kuriosen Lebenssituationen abgeben. Es ist angebracht, hier ein Paar Kostproben zu bieten, die seinen Humorzugang dokumentierten.

Wie allgemein bekannt, tritt die Josefkapelle in einer Minimalbesetzung von 6 Musikanten ohne Gesangsbegleitung auf. Das ist für mährische Verhältnisse ziemlich unüblich, wo der Gesang in der Regel einen integralen Teil der musikalischen Äußerung darstellt. Jožka macht in der Regel die Besucher darauf aufmerksam, dass die Blaskapelle keine Sänger hat. Wer von den Besuchern will, kann mit der Blaskapelle singen. So ereignete sich auch einmal beim Auftritt in Bad Luhačovice (das mährische "Karlsbad"), dass sich ein Sänger-Interessent meldete. Er sang also mit der Blaskapelle recht gut. Während der Veranstaltung fiel aber Jožka auf, dass ihr neues "Mitglied" alle Getränke konsumierte, die für die ganze Blaskapelle aufs Podium gestellt wurden. Sehr dezent machte Jožka den Gast darauf aufmerksam mit der Bemerkung ob es nicht ginge, dass auch er vielleicht Wein bestellen könne. Jožka wusste, dass sie sich in einer Region guter Weine aufhalten. Und so ist es auch geschehen. Der neugebackene Sänger brachte eine Flasche einer guten Weinsorte. Nach der Veranstaltung, als einer nach dem anderen den Raum verlassen hatten, kam der Kellner mit dem Wunsch an Jožka heran, die offene Rechnung zu begleichen. Jožka, wieder um eine neue Erfahrung reicher, bezahlte aus eigener Tasche.

Bemerkungen folgender Art von ihm zu hören, sind keine Seltenheit: "Unsere Blaskapelle ist medizinisch sehr gut versorgt. Oft spielt mit uns ein Arzt. Er ist zwar ein Tierarzt, aber es funktioniert ganz gut." Gelegentlich wartet er einer anderen Geschichte auf wie etwa dieser vom Musikantenball: "Einmal bekamen wir von einer holländischen Blaskapelle echte Tulpen aus Holland. Man hat allerdings die angehängte Etikette öbersehen. Darauf stand geschrieben: ´Produktion von Plastikgegenständen Prag´".

Und wie ist die Blaskapelle "Šestka Josefa Konečného" entstanden? Ich merke nur an, dass diese Blaskapelle auch unter dem Namen "Josefkapelle" bekannt ist. Insbesondere in der benachbarten Schweiz hat die Blaskapelle viele Felsenanhänger. Dort wurde sogar ein "Fanclub von Josef Konečný" gegründet mit dem Präsidenten Bruno Schweizer an der Spitze. Einige Clubmitglieder, zu denen auch Hans Elmiger und andere gehören, kommen inklusive ihres Präsidenten regelmäßig zum Musikantenball nach Hodonín, wo die Šestka als ein Fixum des Musikantenballs in der Bar im 1. Stock zur Unterhaltung und zum Tanz aufspielt. Der Name der Blaskapelle wurde nicht von Jožka seinem Namen alleine abgeleitet, wie es im ersten Augenblick scheinen könnte, sondern von den mehreren Josefs, die es in der Blaskapelle gibt. Jožka selbst vertritt die Auffassung: "Je mehr Josef, desto bessere Musik":-) Seine Bemerkungen muss man aber stets mit einer Briese Humor nehmen. Und nun zur Entstehung der Formation.

Josef Konečný war seinerzeit ein Mitglied der Juráčeks, eine Blaskapelle, die in der Podluží-Region sehr berühmt war. Diese Blaskapelle stellte ihr Wirken im Jahre 1990 ein. Kurz nach der Auflösung der Formation wurde Jožka von einem seiner Freunde ersucht, anlässlich der Hochzeit seiner Tochter eine musikalische Umrahmung für diesen Anlass zu organisieren. Da es sich um keine pompöse Hochzeit handelte, ging man von der Vorstellung aus, eine Minipartie auf die Beine zu stellen. In der Tat ging es um eine einmalige Aktion, bei der die Musikanten den Hochzeitszug vom Festhaus in die Kirche und von der Kirche in die Weinschenke begleiten sollten. Die erste schnelle Überlegung ergab: 4 Blasinstrumente, Trommel, Ziehharmonika als Begleitung reichen aus. In der nachfolgenden Überlegung wurde aber die Ziehharmonika durch Tuba ersetzt, da ein Hochzeitzung mit der Ziehharmonika den örtlichen Gepflogenheiten zuwiderlaufen würde. Aus ursprünglicher Formation, die Ad-Hoc entstand, entwickelte sich eine Blaskapelle mit längerer Existenz, die im Tonstudio Rajchman mittlerweile mehrere CD´s aufgenommen hatte. Die neueste CD wird nach dem soeben erfolgten, letzten Feinschiff gerade in diesen Tagen fertig gestellt (März 2011). Die Fans von Josef Konečný können sich daher schon jetzt auf den nächsten traditionellen Auftritt in der Bar des Hodoníner Kulturhauses freuen, wo die letzte CD mit Sicherheit zu bekommen sein wird.


Josefovská - Musik Josef Konečný
es spielt die Blaskapelle Tidirium aus Niederösterreich

Šestka von Josef Konečný spielt überwiegend Kompositionen, ja, von Josef Konečný:-) Und davon gibt es nicht wenige. Es folgen Kompositionen aus der Feder böhmischer Autoren, gelegentlich wird zu Kompositionen - wie Jožka lakonisch bemerkt - von der "Garage" gegriffen. Als Kompositionen von der Garage werden Polkas, Walzer unterschiedlichen Ursprunges bezeichnet, die von Antonín Doupovec, einem langjährigen Mitglied der Formation (in Šestka spielte er 10 Jahre) und ehemaligem Kapellmeister von Žadovjáci in seiner Garage gesammelt und aufbewahrt wurden. Doupovec hatte in seiner Garage eine ansehnliche Sammlung von über 4000 Stücken. Jožka wurde immer gewarnt: "Wünschen darfst du dir, was dein Herz begehrt, aber nie darfst du verraten, wo sich die Garage befindet":-) An dieser Stelle ist angebracht zu erwähnen, dass an diese Polkas von der "Garage" bereits im Jahre 1997 ein großer Kenner und wohlverdienter Propagator der böhmischen Blasmusik in der Schweiz, Max Waeber aus Pfeffikon, aufmerksam gemacht hat.

Wenn Šestka von Josef Konečný auf Reisen geht und zwar ganz egal in welche Richtung die Partie aufbricht, sind mindestens zwei Konstanten gegeben: a) Jožka seine Notenmappe, die neben dem Bassflügelhorn ins Gepäck kommt, umfasst mindestens 500 Titel und b) den Microbus mit allen Musikanten lenkt Jožka, ohne Rücksicht darauf, ob es sich um eine 10km entfernte Destination Richtung Lanžhot oder - wie es so oft ist - 1000km lange Strecke Richtung Bern handelt:-)

Josef Konečný kam in Čejkovice unweit Hodonín im Jahre 1946 (seine Bemerkung: "Das muss reichen:-)" zur Welt. Dort besuchte er auch die 9-jährige Grundschule. Schon in seinem Knabenalter besuchte er Geigenunterricht. Während seiner Schülerjahre wurde im Ort von Herrn František Škrobák eine Jugendblaskapelle gegründet. František Škrobák, selbst ein begeisterter Musiker, kümmerte sich um die Jugendblaskapelle von A bis Z, insbesondere gab er auch allen Schülern persönlich den Unterricht. Josef neigte stark zur Musik und so spielte er in der Blaskapelle zuerst Bassflügelhorn, dann Bariton. "Herr Lehrer Škrobák war sehr streng", wie sich Josef noch genau erinnert. František Škrobák unterrichtete das Spiel auf alle Instrumente, von der Es-Klarinette bis zur Trommel. Für den Unterricht verlangte er kein Geld, sondern als Endgeltung mussten alle Schüler in seiner privaten Landwirtschaft aushelfen. Proben fanden zwei Mal in der Woche statt. Sie begannen zwar erst um 19:00 Uhr, jeder von der Blaskapelle musste aber bereits um 16 Uhr anwesend sein und bekam vom Lehrer eine Arbeitsaufgabe - je nach seiner körperlichen Disposition - die erledigt werden musste.

Nach Abschluss der Grundschule träumte Josef vom Musikstudium, was aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage kommen konnte. Er absolvierte daher eine Lehre im Bereich der Bautechnik, später besuchte er auch die Höhere Lehranstalt für Bauwesen, die er mit der Reifeprüfung abschloss. In diesem Beruf arbeitete Josef ununterbrochen ganze 40 Jahre, praktisch sein ganzes Berufsleben. Nebenbei spielte er mit den unterschiedlichen Blaskapellen, von denen es in der südmährischen Region stets mehr als genug gab. In den Jahren 1970 bis 1990 spielte er ganze 20 Jahre mit Juráčeks, der Blaskapelle von František Juráček aus Týnec.

Nach ersten Kompositionsversuchen war ihm bewusst, dass er sich die nötige Musiktheorie aneignen muss. Er nahm daher einen Privatunterricht bei Herrn Lehrer Smarda, der in Hustopeče der Musikschuldirektor war. Herr Smarda war nicht nur ein ausgezeichneter Musiker und Pädagoge, aber auch ein sehr zugänglicher, guter Mensch. Auf das Kompositionskonto von Josef Konečný lässt sich eine Reihe gelungener Werke gutschreiben, manche von diesen wurden im europäischen Raum sehr populär. Zu manchen Kompositionen schrieb er auch eigenen, triftigen Text dazu, in dem Lebenssituationen, Bräuche, die lokale Tradition sich widerspegeln. In absehbarer Zeit werde ich an dieser Stelle das komplette Werkverzeichnis seines Schaffens unterbringen.

Josef Konečný und seine Šestka können Fans gepflegter böhmischer Blasmusik den kommenden Monat April 2011 am Musikantenball in Hodonín erleben.

S.a. www.sestka.ch -- www.josefkapelle.ch
---
**) Hier wiederhole ich zur Klarstellung: Der Begriff "böhmische Blasmusik" umfasst meiner Auffassung nach die ursprüngliche böhmische, mährische und slowakische Blasmusik, die aber in zunehmendem Maß um weitere blumige Färbungen der europäischen Nachbarn bereichert wird. Es genügt zum Beispiel, einigen österreichischen Blaskapellen genau zuzuhören.

Skladby Josefa Konečného / Kompositionen von Josef Konečný

Skladby lze objednat přímo na adrese / Kompositionen können direkt bestellt werden bei
Barbora Radičová (dcera Josefa Konečného / Tochter von Josef Konečný)
E-Mail josefkapelle (AT) seznam.cz -- Tel.: +420 721 739 022 (update 2020-11-22)

Legenda:
H ... hudba, A... Aranže Josefa Konečného, T ... Text Josefa Konečného
Josef Konečný natočil se svou Šestkou k dubnu 2011 celkem 9 CD. / Zum April 2011 nahm Josef Konečný mit seiner Šestka insgesamt 9 CDś auf.

Polky

  Název polky Hudba
Aranže
Text CD label
  Anna H - červený
  Aprilová H - -
  Arnoštova H - -
  Atka H - žlutý
  Až pojedu dědinů H T -
  Bol a žal H - zelený
  Cestou do ciziny - - -
  Chyťte sa ŝohaja H - modrý
  Dědinú H T -
  Dobrý trubaĉ H - fialový
  Družstevní H - -
  Duo H - žlutý
  Elán H - žlutý
  Ema A - zelený
  Ex H - žlutý
  Fanklub H - červený
  Fix H - hnědý
  Halali H - hnědý
  Halópolka H - fialový
  Hej rup H - bílý
  Hodovini H - fialový
  Hrají tenory H - bílý
  Jen tak H - červený
  Josefovská H - bílý
  Juráčkova kapela H - bílý
  Letní H - žlutý
  Loiza A - zelený
  Láska tvá H - modrý
  Medvědí H - červený
  Melodie H - -
  Molldur H - modrý
  Moment H - fialový
  Muzikanti H T -
  Mužàcká H - -
  Na Piavě A - zelený
  Na Pálavě H - bílý
  Na dovolené A - zelený
  Na kolotoĉi H - bílý
  Na svatého Fabiána H T -
  Na úvrati H - bílý
  Naše kapela H - červený
  Nechoď k nám H T fialový
  Pérko H Stanislav Pěnčík  
  Pivo H T žlutý
  Planken H - -
  Pochvala H - -
  Pod búdama H - fialový
  Polnice H - bílý
  Ptáŝ sa ĉastokrát H - hnědý
  Rakuŝanka A - zelený
  Rolniĉka A - zelený
  Rád jsem H - hnědý
  Splaŝený kůň H - hnědý
  Stárkovi H - žlutý
  Ŝvitoření kosa A - zelený
  Štefanova H - -
  Tam H - hnědý
  Tenorka H - bílý
  Tenory H - -
  Tisíckrát hezká H - zelený
  To je ona A - zelený
  Tösstaler Polka H - -
  Trubaĉi H - hnědý
  V pohádce A - modrý
  Ve vinohradě H T modrý
  Vreni a Bruno H - -
  Vám H - hnědý
  Z Tvrdonic H - bílý
  Z ĉeských krajů A - zelený
  Z Čejkovic H - červený
  Ze Zálesí H - hnědý
  Žert H - -
  Živijó H - hnědý

Valčíky

  Název valčíku Hudba
Aranže
Text CD label
  Bílá růže A - zelený
  Cesta osudu A - zelený
  Dĕdina dávno spí H - červený
  Domino H - hnědý
  Doubrava H - -
  Dívĉí žal A - zelený
  Kosenka A - zelený
  Milování A - zelený
  Moravo má H - hnědý
  Mosím jít za frajárkú H - hnědý
  Motanica H - modrý
  Nezráděj H - bílý
  Postilion H - -
  Připíjme si H - hnědý
  Spadl lístek H - -
  Tam u panských lúk H - hnědý
  Tichým hájem H - bílý
  U lesa H - bílý
  Vánoĉní H - modrý
  Vede cesta polem H - -
  Vítej ráno H - žlutý
  ZA Moravú H - červený
  Zahajovcí H - -

Pochody, mazurky, tanga a jiné

  Název skladby Hudba Text CD label Druh skladby
1 Ahoj H - - pochod
2 Bubenik H - fialový fox polka
3 Chřiby H - červený valčík, instr.
4 Holka modrooká H - červený solo pro trumpetu
5 Jízda tramvají H - hnědý galop
6 Jubileum H - hnědý foxpolka
7 Neĉekej H - hnědý mazurka
8 OK H - žlutý pochod
9 Starý havran H - červený tango, instr.
10 Veĉerní H - bílý mazurka
  Zůstaň H T