Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Composer Header _

"Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí."    "Wer singen und lachen kann, der erschreckt vor keinem Unglúck."
-- české přísloví / tschechisches Sprichwort

CZECH
GERMAN

Karel Valdauf - skladatel, orchestr leader, hudebník, textař

K
arel Valdauf se narodil 25. října 1913 v Trhových Svinech.
Tam také prožíval i své muzikantské začátky. Asi v deseti letech se začínal učit hře na housle, brzy to však zkoušel i na jiné nástroje. Základní hudební vzdělání získal ve svém rodišti od Štěpána Valtera. Hráčské ostruhy si vysloužil v kapele svého děda, s nímž jako třináctiletý kluk hrál poprvé na taneční zábavě.Malý bubínek, flétnu a housle. (V této kapele hrál i Valdaufův otec a strýcové.)Moc se mu to tenkrát líbilo, ovšem jeho učitelům už méně. Dostal za svůj muzikantský debut sníženou známku z mravů. Inu, každý začátek je těžký, i když honorář byl ucházející. Po vystudování vojenské hudební školy hrál šest let u plukovní hudby v Plzni na flétnu, podle potřeby i na baskřídlovku, klarinet, saxofon, kytaru, harmoniku či bicí. Když pak vyměnil vojenský stejnokroj za civilní šaty, vytvořil malou kapelu a kočoval s divadlem.

Ne dlouho. Brzy se objevil jako flétnista u policejní hudby v Praze. V roce 1942 založil u civilní policie salonní orchestr, s nímž ještě v témže roce vystupoval v rozhlase. Orchestr jistě kuriozní, neboď byl sestaven ze samých detektivů, přesněji kriminálních inspektorů. Také nesl orchestr název "Orchestr kriminální policie".

V roce 1948 založil Karel Valdauf  "Orchestr Karla Valdaufa" a začal se stěžejně věnovat jen vedení orchestru a skladatelské činnosti. Tento orchestr patřil až do konce své existence nejen k profilovým hudebním tělesům na domácí scéně, ale především k orchestrům  špičkovým.

V létech 1950-54 doplňuje Karel Valdauf své hudební vzdělání u prof. Jaroslava Řídkého studiem skladby a obor dirigování u prof. Bohumila Špidry a prof. Pavla Dědečka. V lednu roku 1955 končí své studium a skládá úspěšně státní zkoušky z dirigování orchestru a sboru na pražské konzervatoři.

O autorské štěstí se Karel Valdauf pokoušel již v osmnácti latech, ale první úspěch se dostavil teprve v roce 1942 valčíkem Až si budeš jinou brát a krátce na to dalším valčíkem Až nás cesty svedou. Byl to úspěch spontánní a zařadil Valdaufovo jméno mezi nejpopulárnější autory lidové taneční hudby. Další písničky nedaly dlouho na sebe čekat: Podzimní polka, Věřím, Pověz mi, Slepička kropenatá, Společnou cestou, Pod jednou střechou, Štěstí v písni, Dávno přešla doba loučení, Vesnice spí, Dva stíny, Pro dědečka a další.

Celkem měl na kontě přes stopadesát skladeb včetně směsí. Hrají se u nás i v cizině, mnoho jich vyšlo tiskem nebo na deskách v NSR, USA, Rakousku, Japonsku, Jugoslavii, Švýcarsku a v Holandsku. Také se svým orchestrem byl častým hostem v zahraničí.


Karel Valdauf se svým smyčcovým orchestrem live 1974


Karel Valdauf a dechová hudba Valdaufinka live 1976

Karel Valdauf zemřel v Praze 4. července 1982


  Podzimní polka - hudba Karel Valdauf, text Terezie Pokorná
Kaplánkova dechová hudba, zpívá Soukupovo duo
ESTA c8192 - 1943
Kvet 100x100

Karel Valdauf - Komponist, Orchesterleader, Musiker, Texter

K
arel Valdauf wurde in Trhové Sviny, Südböhmen am 25. September 1913 geboren.
Dort erlebte er auch seine musikalischen Anfänge. Ungefähr in zehn Jahren begann er Geige zu spielen, bald darauf probierte er auch andere Instrumente. Die musikalische Grundausbildung erhielt er im Geburtsort von Štěpán Valter. Weitere Spielpraxis gewann Karel in der Blaskapelle seines Großvaters, mit der er bereits als dreizehnjähriger Bursche das erste Mal bei einer Tanzveranstaltung mitspielte, kleine Trommel, Querflöte und Geige. In dieser Blaskapelle spielte auch sein Vater sowie seine Onkel. Es gefiel ihm ganz besonders. Im Gegensatz zu seinen Lehrern in der Schule. Dieses musikalische Debüt kostete ihn eine Notenverschlechterung im „Benehmen“. Nun, jeder Beginn ist nicht leicht, jedenfalls das finanzielle Entgelten „passte“. Nach Abschluss seiner Ausbildung in der Militär-Musikschule spielte er sechs Jahre lang Querflöte in der Militärgarnison in Pilsen, nach Bedarf aber auch Tenorhorn, Klarinette, Saxofon, Gitarre, Ziehharmonika und Schlagzeug. Als er dann in weiterer Folge seine Bundesheeruniform für Zivilkleider tauschte, gründete er eine kleine Blaskapelle und zog mit einem Wandertheater herum.

Allerdings nicht lang. Bald darauf tauchte er als Flötist bei der Polizeimusik in Prag auf. Im Jahre 1942 gründete er bei der Polizei ein Salonorchester, mit dem er noch im gleichen Jahr im Rundfunk auftrat. Das Orchester entbehrte nicht an der Kuriosität, denn es wurde ausschließlich aus Detektiven, genauer aus Kriminalinspektoren besetzt. Dementsprechend trug dieser Klangkörper auch die Bezeichnung das „Kriminalpolizei-Orchester“.

Im Jahr 1948 kam es zur nächsten Gründung, diesmal war das sein eigenes Orchester, das „Orchester Karel Valdauf“. Der Name des neuen Orchesters wurde praktisch "über Nacht" allen, ob Jung oder Alt bekannt und ist der älteren Generation sogar bis zum heutigen Tag sehr geläufig. Der Schwerpunkt seiner Zuwendung  nach der Orchestergründung galt der Orchesterleitung sowie einer intensiven Zuwendung der Kompositionstätigkeit.

In den Jahren 1950 – 54 ergänzte Karel Valdauf seine musikalische Ausbildung in der Komposition bei Prof. Jaroslav Řídký und im Dirigieren  bei prof. Bohumil Špidra sowie prof. Pavel Dědeček. Im Jänner 1955 beendete er am Prager Konservatorium mit Erfolg diese Ausbildungsphase durch die erforderliche Ablegung der vorgeschriebenen Staatsprüfung im Fach Orchesterführung.

Sein Glück als Autor bemühte er schon im achtzehnten Lebensjahr, aber der erste durchschlagende Erfolg kam erst im Jahre 1942 mit dem Walzer „Až si budeš jinou brát“ / „Wenn du eine andere heiratest“ sowie einem anderen Walzer „Až nás cesty svedou“ / „Wenn uns Wege zusammenführen“. Es wurde ein spontaner Erfolg, die Stücke wurden „über Nacht“ zu beliebten Schlagern. Dadurch wurde der Name Karel Valdauf sofort breiten Bevölkerungsschichten bekannt und mit den anderen populärsten Autoren der Volkstanzmusik "in einem Atemzug" genannt. So ließen weitere Schlager nicht allzu lange auf sich warten. „Podzimní polka“, „Věřím“, „Pověz mi“, „Slepička kropenatá“, „Společnou cestou“, „Pod jednou střechou“, „Štěstí v písni“, „Dávno přešla doba loučení“, „Vesnice spí“, „Dva stíny“, „Pro dědečka“ und andere.

Insgesamt verließen die Werkstatt von Karel Valdauf über 150 Kompositionen, zum Teil sehr erfolgreiche Stücke, die sich nicht nur „zu Hause“, in Tschechien, nach wie vor einer enormen Beliebtheit erfreuen, sondern auch in der ganzen Welt. Viele von diesen Stücken wurden in Deutschland, den USA, Österreich, Japan, ehemaligem Jugoslawien, der Schweiz, Holland in Druckform und als Tonträger herausgebracht. Karel Valdauf absolvierte auch zahlreiche Auslandsauftritte und Tournee in ganz Europa. Im tschechischen Fernsehen meiner Jugendzeit war das „Orchester Karel Valdauf“ wegen seiner enormen Popularität bei unzähligen Anlässen stets zu sehen und hören.


Karel Valdauf se svým smyčcovým orchestrem live 1974


Karel Valdauf a dechová hudba Valdaufinka live 1976

Karel Valdauf starb in Prag am 4. Juli 1982.


  Herbstpolka - Musik Karel Valdauf, Text Terezie Pokorná
Kaplánkova dechová hudba, es singt Soukupovo duo - 1943
ESTA c8192 - 1943
Kvet 100x100