Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
GERMAN
CZECH
Jürgen  Enser
Jürgen Enser
Fan und Propagator der böhmischen Blasmusik in Deutschland

Jürgen ist seinem Wesen nach ein umgänglicher, fröhlicher Kumpel. In der europäischen Blasmusikszene ist er kein unbekannter Mann. Jürgen gehört zu den  fachkundigen Fans und ausgesprochenen Liebhabern der böhmischen Blasmusik.  Bei den Veranstaltungen, die er häufig besucht, hält er sich eher bedeckt. Damit kann er in aller Konzentration die Darbietungen in ihrer vollen musikalischen Pracht auf sich einwirken lassen. Seine tiefe Begeisterung für dieses musikalische Segment lässt sich erst in einem längeren Gespräch entdecken. Die Namen von Persönlichkeiten, Komponisten, Musikern der böhmischen Blasmusik hier anzuführen, die er bewundert und viele von ihnen aus persönlichen Begegnungen kennt, könnte an dieser Stelle gar nicht zur Gänze angeführt werden.

Jürgen überlegte seinerzeit, wie er selbst zur Förderung der böhmischen Blasmusik beitragen kann. So zu sagen als einen Dank für all die wunderbaren, seine Seele berührenden Augenblicke, die er bei der böhmischen Blasmusik erleben durfte. So hat er etwa vor 10 Jahren in seiner Freizeit begonnen, auf den von ihm eingerichteten Internetseiten www.blasmusikbuero.de über Events und Persönlichkeiten in der deutschen Blasmusikszene zu berichten.

Jürgen gehört dem Jahrgang 1948 an und wohnt in Dinkelsbühl. Seine Großeltern hatten in Nördlingen ein Geschäft mit Musikalien. (Sein Großvater befasste sich sogar eine Zeitlang mit dem Instrumentenbau und produzierte Flügelhörner der Marke "Daniel"). Seine Eltern waren durch die Liebe zur traditionellen Volks- und Blasmusik geprägt. Dank des Großvaters erhielt Jürgen einen ausgezeichneten Unterricht an der Klarinette. Von seinem 9. Lebensjahr an war er Mitglied der örtlichen Dinkelsbühler Knabenkapelle, wo er einige Jahre Es-Klarinette spielte.

Und wie kam Jürgen in Berührung mit der böhmischen Blasmusik?
Beim Besuch eines Freundes in der Nachbarschaft hatte dieser eines Tages zufällig Schallplatten der Eltern aufgelegt. Es handelte sich um Mosch-Aufnahmen. Für Jürgen hatte sich damit Schritt für Schritt eine neue musikalische Welt aufgetan. Von Mosch war er hingerissen, auch heute ist er noch von dieser Persönlichkeit fasziniert. Es folgte eine gezielte Fokussierung auf Mosch-Aktivitäten, unzählige Konzertbesuche, private Rundfunkmitschnitte. Es dauerte nicht lang und Jürgen machte so zu sagen eine zweite "Entdeckung". Es gäbe ein musikalisches Böhmen, was Mosch auf seine Art in Deutschland phänomenal popularisierte.

Die Schatzkammer seiner musikalischen Interessen begann sich erheblich zu erweiten, als er  bei seinem ersten Aufenthalt in der damaligen ČSSR im Sommer 1971 die erste tschechische Blaskapelle hörte. Ab dem Besuch des Festivals "Kmochův-Kolín" im Jahre1981 konzentrierte sich Jürgen in vermehrtem Maß auf die regionalen Interpretations-Weisen und -Unterschiede in den einzelnen böhmischen Regionen und lernte diese zu schätzen. Er sammelte tschechische Schallplatten. Mit dem Konzertbesuch von Mistříňanka in Brünn Ende der achtziger Jahre begann er das Spektrum seiner musikalischen Interessen in Richtung Mähren, Mährisch-Slowakei, Slowakei und Mährisch-Schlesien zu erweitern. Die unterschiedlichen Regional-Facetten waren für ihn spannende Entdeckungen.
Die vermehrten Interessen für die Blasmusikaktivitäten jenseits der deutschen Grenze minderten aber keineswegs sein bestehendes Interesse an der "deutsch-böhmischen" Musik des Ernst Mosch und an der Faszination zur Perfektion dieser einmaligen Persönlichkeit. 

Jürgen interessiert sich für jede Art guter Musik, sei es Klassik, symphonische Blasmusik, Volks- und Blasmusik mit Folklore.  Im Innersten ist es aber immer, wie er bekennt,  ... "die tschechische Blasmusik geblieben, die bei mir besondere positive Gefühle erzeugt."
---
Jürgen  Enser
Jürgen Enser
Fanda a propagátor české dechovky v Německu
 
Jürgen je snadno přístupný člověk, veselý „kamarád“. V německé dechovkové scéně není neznámým mužem. Patří ke skupině znalých fanoušků a výslovným milovníkům české dechovky. Během konání vystoupení, která  navštěvuje  v hojné míře, volí spíše nenápadné místo v ústraní. Může se takto plně soustředit na vystoupení  a  nechat na sebe působit podání  kapel v celé své hudební okázalosti a kráse. Jeho hluboké nadšení pro českou dechovku  lze zjistit  teprve po delším rozhovoru. Jména osobností, skladatelů, hudebníků české dechovky, které obdivuje a mnohé z nich z osobních setkání zná, by nemohly  být na tomto místě být ani zdaleka všechny uvedeny.

Jürgen svého času zvažoval, jakým způsobem by mohl přispět k podpoře české dechovky.  Ve smyslu poděkování  za všechny ty prožité, citově krásné okamžiky, které si vždy odnášel z představení.  A tak přibližně před 10 lety začal ve svém volném čase publikovat na svých internetových stránkách www.blasmusikbuero.de informace  o konání dechovkových akcí, o osobnostech atd. na německé dechovkové scéně.

Jürgen je ročník 1948 a žije v Dinkelsbühl(u). Jeho prarodiče udržovali v Nördlingen(u) obchod s hudebními nástroji a doplňky. (Jeho děda se jistý čas zabýval výrobou  hudebních nástrojů a vyráběl křídlovky značky „Daniel“).  Rodiče měli v lásce tradiční lidovou a dechovou hudbu. Díky svému dědovi obdržel ve svých dětských letech výbornou výuku na klarinet.  Od svých 9 let byl pak členem místní chlapecké kapely „Dinkelsbühler Knabenkapelle“, kde hrál několik let na es klarinet.

A jak se dostal Jürgen k české dechovce?
Při jedné z návštěv svého kamaráda v sousedství  sáhl přítel po gramofonových deskách svých rodičů. Jednalo se o desky s nahrávkami Ernst(a) Mosch(e). Pro  Jürgen(a) se tímto poznenáhlu otevíral zcela nový hudební svět. Byl Mosch(em)  zcela uchvácen, i dnes v něm zůstává, jak sám doznává,  fascinace z této osobnosti. V průběhu času následoval silný fokus na veškeré aktivity, které s Mosch(em) souvisely. Následovala řada návštěv koncertních vystoupení a soukromých záznamů Mosch(ových) vysílání v rozhlase.  Netrvalo dlouho  a potkal jej druhý „objev“. Totiž zjištění, že existují hudební Čechy, jež Mosch  svým způsobem, jeho přístupem a interpretací  fenomenálně v Německu popularizoval. 

Jürgen začal podstatně rozšiřovat svou pokladnici hudebních zájmů svou první návštěvou tehdejší ČSSR v létě 1971, kdy také poprvé slyšel českou dechovku. Od okamžiku Kmochova Kolína v roce 1981 se soustředoval ve zvýšené míře na regionální rozdíly ve způsobech interpretace a k těmto získával vztah.  Sbíral české desky. Návštěvou vystoupení Mistříňanky v Brně koncem osumdesátých let počal rozšiřovat své spektrum hudebního zájmu o regiony Moravy, Slovácka, Slovenska a Sleska. Jemné rozdíly v regionálním podání znamenaly pro něj nová, napínavá poznání.
Je dlužno dodat, že zvýšený zájem o dechovkové aktivity za hranicemi Německa ovšem nikterak nezmenšily jeho dosavadni zájem o "německo-českou" hudbu Ernst(a) Mosch(e) ani fascinaci k perfekci této významné osobnosti.

Jürgen se zajímá o každou dobrou hudbu, ať již klasickou, symfonickou dechovou hudbu, lidovou či dechovou ve folklorním prostředí.  Zcela uvnitř jeho nitra, jak sám přiznává … „je to ale a zůstává  nadále česká dechová hudba, která v něm vyvolává kladné pocity a emoce“.
---