Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

R. A. Dvorský - Král české zábavné hudby / König der böhmischen Unterhaltunsmusik

- CZ -

R. A. Dvorský
RAD podpis
Vysoká úroveň v oblasti zábavné, dechové a taneční hudby v českém, moravském, slovenském regionu není žádným náhodným zjevem. Je spíše výsledkem neustálého předávání a udržování dlouholetých tradic, které dotvářely spousty jedinců, nadšenců, sdružení, kapel. Pozitívní postoj široké veřejnosti k tomuto kulturnímu segmentu nese na prohlubování těchto tradic bezesporu také značný podíl.
Až se budeš vdávat


hudba, text Karel Vacek
zpěv R.A. Dvorský (první hlas) a Karel Vacek
Melody Boys, záznam  30. 8.1935
-----
"Až se budeš vdávat, snad si vzpomeneš,
že jsi byla mou, láskou jedinou ..."


Následující článek je věnován R. A. Dvorskému,  jedné z předních osobností, která na poli zábavné hudby v období mezi dvěma světovými válkami vykazovala v různých formách fenomenální angažmá.  R. A. Dvorský, původním jménem Rudolf Antonín - později si osvojil umělecký pseudonym R. A. Dvorský - se narodil 24. března 1899 ve Dvoře Královém nad Labem. Tam také absolvoval obchodní školu, která mu v pozdějších letech jistě přišla vhod. Ve svých dvaceti odešel do Prahy, jako řada jiných talentovaných lidí z celé vlasti. V pětadvaceti letech již dostal angažmá v rozhlase. Bylo mu svěřeno pravidelné vysílání kde zpíval a doprovázel se na klavír spolu s houslistou Františkem Cinkou, s kterým 4 roky později také účinkoval  v Cinkovo Melody Makers.
 

Melody Boys - středněvelké obsazení
Melody Boys - středněvelké obsazení

R. A. Dvorský byl fenomenální omnitalent. Ovládal více nástrojů, mimo jiné klavír, harmoniku, učinkoval jako zpěvák, dirigent, filmový herec, byl nakladatelem, organizátorem, později také i skladatelem. Aktivně podporoval nové talenty kde jen bylo možné. Počátkem třicátých let založil svůj swing band Melody Boys, aby tak mohl zcela realizovat své představy o zábavné hudbě. Hráči v jeho skupině byli nejen prvotřídní muzikanti, velmi často i skladatelé (Karel Vacek, Václav Bláha) a běžně ovládali dohromady až 20  nástrojů jak smyčcových tak žesťových.  To přišlo vkusu R. A. Dvorského mimořádně vhod, neboď jeho hudební záběr byl velmi široký. Miloval taneční hudbu, swing, jazz, lidovky, tango, společenskou melodickou muziku. Nebyl důležitý žánr, ale obsah a charakter kvalitního podání. Hudba musela jiskřit originalitou, působit čerstvě a musela být vždy vhodně přizpůsobena náročnému publiku. R. A. Dvorský měl mimo jiné i mimořádný talent vycítit rozpoložení publika, atmosféru večera a dle toho individuálně upravit program. V Praze třicátých a čtyřicátých let byl R. A. Dvorský synonymem pro kultivovanou taneční hudbu. Vystupování Melody Boys na Barandovských terasách byly velmi oblíbené a přenášeny pravidelně českým rozhlasem. R. A. Dvorský byl uznáván nejenom v Praze. Po celé střední Evropě zářil  jako hvězda v oblasti kultivované zábavy a kooperoval s evropskými nahrávacími studii. Je třeba dodat, že R. A. Dvorský vystupoval asi v 80ti filmech v různých rolích, ať již jako dirigent, pianista, zpěvák či ztělesňoval konkrétní postavy (kupříkladu film "Krb bez ohně" z roku 1937, kde hrál R. A. Dvorský bankéře v hlavní roli s Hanou Vítovou). Má se také zato, že natočil přes 2000 titulů. Spousta jeho nejznámějších titulů byla reeditována a lze je znovu obdržet na CD.

V druhé polovině čtyřicátých let minulého století se začala snášet nad R. A. Dvorským těžká mračna. Koncem války byl zachvácen silným zápalem plic, čímž byl defakto katapultován ze své dosavadní činnosti. Dva roky poté zemřel jeho syn, do kterého vkládal mnoho nadějí, zejména s jeho mimořádně dobře prosperujícím nakladatelstvím, které založil ve třicátých letech. Osud měl pro něj ovšem připravenu ještě jednu mimořádně bolestnou ránu. Po komunistickém převratu v roce 1948 bylo jeho nakladatelství znárodněno a jeho další činnost všemožně blokována. Rozhodl se tedy - čestným způsobem - zažádat o vystěhování na západ, aby se mohl i nadále věnovat hudbě. To mu ovšem bylo zamítnuto. Počátkem padesátých let se proto rozhodl opustit vlast ilegálně. O úmyslech se shodou nešťastných náhod dozvěděla tehdejší StB. R. A. Dvorský se ocitl za mřížemi. Po odpykání vězení byl R. A. Dvorský vyhozen na ulici a bez přátel, protože jen málo lidí mělo odvahu stýkat se s člověkem, který byl stigmatizovaný estébáky. V druhé polovině padesátých let se tedy věnoval skladatelské činnosti. Asi rok před smrtí se jakýsi malý, ovšem s minulostí nesrovnatelný comeback přeci jen vydařil a R. A. Dvorský "směl" opět vystupovat spíše v nic neříkajících rolích v televizi.

R. A. Dvorský, král české swingové a lidové taneční hudby zemřel na následky nemocí a
bezbřehé komunistické svévůle 2. srpna 1966 v Praze.
NEZAPOMENEME!

Distinct vocalists

Jizani4.jpg