Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 "Kdo žije v paměti svých milých, ten není mrtvý, ten se pouze vzdálil; Mrtvý je ten, kdo upadne v zapomnění."
"Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot, der ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen wird."


FrantisekKotasek 40.FDHRKreuzcz Včera večer mne zastihla velmi smutná novina. František Kotásek, jedna s předních osobností moravské dechovky, nás dne 19. března 2020 navždy opustil. Mé poslední setkání s Františkem Kotáskem bylo asi před 4 měsíci, kdy jsem ani náhodou netušil, co osud přinese. Rozloučení s Františkem Kotáskem se koná v Ratíškovicích vzhledem k současným restriktivním opatřením pouze v úzkém kruhu rodiny.

Vpravo: František Kotásek na 40. Festivalu dechových hudeb v Ratíškovicích

de Gestern Abend hat mich die sehr traurige Nachricht ereilt. František Kotásek, eine der vorrangigen Persönlichkeiten der mährischen Blasmusik, hat und am 19. März 2020 fü4 immer verlassen. Mein letzter Besuch bei  František Kotásek vor etwa 4 Monaten ließ nicht einmal zufällig den Gedanken aufkommen lassen, was uns das Schicksal in kommender Zeit bringen wird. Der Abschied von František Kotásek findet in Ratéškovice, den gegenwärtigen restriktiven Umständen entsprechend, nur im engen Familienkreis statt.

Rechts: František Kotásek am 40. Blasmusik-Festival in Ratíškovice

František Kotásek / Stanislav Pěnčík - Vám přátelé, dechová hudba Dolanka, řídí František Kotásek, 1991
Kvítek