Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
GERMAN
CZECH

* 15. Juli 1949 in Wien
† 24. November 2014 in Zwettl
Othmar, unser aller lieber Freund, hat uns nach einer chronischen Krankheit im jungen Alter von 65 Jahren  am 24. November 2014 in den Morgenstunden verlassen.

In Österreich wird es keinen Menschen mit Nahverhältnis zur Blasmusik geben, egal welcher Ausrichtung, der Othmar nicht kannte bzw. darüber hinaus nicht mit ihm eine persönliche Freundschaft unterhielt. Othmar war buchstäblich ein wanderndes Lexikon der europäischen Blasmusik. Er konnte jede Diskussion dezent mit feinen Details bereichern, ob es sich nun um die glorreiche k.u.k Militärmusik oder böhmische Blasmusik handelte. Oskar pflegte sein ganzes Leben ein inniges Verhältnis zur Blasmusik, im dessen Zug er sich einen immensen Korpus an Wissen und Überblick verschaffen konnte. Sein Gedächtnis war phänomenal. Er konnte - vom Stegreif - Namen von Musikanten, Details zu Begegnungen mit Datumangabe liefern, wie wenn er in sich eine riesige Datenbank mit sich trüge.
In seiner akademischen Laufbahn war er ein emsiger Heimatforscher und Wissenschaftsjournalist mit besonderem Augenmerk auf Waldviertel und Niederösterreich.

Ich werde Othmar in Kürze einen Beitrag widmen, denn er war auch ein guter Freund von mir mit dem ich eine Zeitlang zusammenarbeitete.


Freunde verabschieden sich von Othmar und begleiten ihn zu seiner letzten Ruhestätte in
A-3912 Grafenschlag, Bezirk Zwettl
am 3. Dezember 2014 um
13:30 Uhr gemeinsames Gebet in der Aufbahrungshalle und um
14:00 Uhr Requiem in der Pfarrkirche Grafenschlag mit anschließendem Friedhofsgang
Für die musikalische Umrahmung des Pietätsaktes sorgt die Musikkapele Grafenschlag.

Othmar, wir werden dich alle sehr vermissen.

* 15. Juli 1949 in Wien
† 24. November 2014 in Zwettl
Othmar, nás všech milý přítel, nás opustil v ranních hodinách po chronické nemoci v mladém věku 65ti let dne 25. listopadu 2014.

V Rakousku nebude člověka s blízkým vztahem k dechové hudbě, zcela jedno jakého speciálního zaměření, který by Othmara neznal případně kromě toho neudržoval s ním osobní přátelství. Othmar byl doslova "chodící lexikon" evropské dechové hudby. Byl schopen jakoukoliv diskusi na téma Ldechová hudba" obohatit o celou řadu detailů, zcela jedno, jestli se jednalo o k.a.k. rakouskou vojenskou hudbu či českou dechovku. Oskar udržoval po celý život velmi vřelý vztah k dechové hudbě, během čehož si osvojil )žasně velký korpus detailních poznatků a přehled. Jeho pamět byla fenomenální. Byl sto, prakticky "z fleku" uvádět jména muzikantů a různé detaily ze setkání s udáním data a různách zajímavých okolností. jako kdyby v sobě nosil velkou datovou banku.

V jeho akademické dráze byl velmi čilým vlastivědcem (studoval na Vídeňské univerzitě) a vědecký žurnalista se speciálním zaměřením na Lesní čtvrt (Waldviertel) a Dolní Rakousko (Niederösterreich).

Othmarovi věnuji zakrátko zvláštní pojednání, neboť byl také mým dobrám přítelem, s kterým mě spojovala příjemná spolupráce.

Přátelé se rozloučí s Othmarem a doprovodí jej na cestě ke svému poslednímu odpočinku v
A-3912 Grafenschlag, okres Zwettl, Waldviertel

3. prosince 2014 ve
13:30 hod. společná modlitba v hale rozloučení a v
14:00 hod Requiem ve farním kostele Grafenschlag s následným doprovodem k hřbitovu.
O hudebí rámec pietního aktu se postará domácí hudební kapela Grafenschlag.

Othmare, budeš nám všem moc chybět.