Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
CZECH
GERMAN

"Vyřiďte pozdrav poslední, každému, kdo měl mne rád.
Mně už se nikdy nerozední, budu teď věčný spánek spát."

 

Dne 29. května 2019 ve věku 50ti let nás opustil JUDr. Ing. Pavel Kadrnka, angažovaný folklorista, kapelník a zpěvák dechové hudby Lácaranka. Pavel byl všestranný člověk. Dechovce věnoval mnoho svého volného času, pro dechovou hudbu přímo žil.

Pavel Svoboda, aktivní trumpetista Lácaranky, skladatel populárních písní na Moravě ( viz také Skladatel Pavel Svoboda / Komponist Pavel Svoboda ) a především kolega Pavla Kadrnky, mne o něm - na mou prosbu - sdělil následující:

"Pavel Kadrnka se narodil 23. 10. 1968. Skoro celý život žil v Podivíně, posledních pár let žil ve Velkých Bílovicích, kde si postavil s manželkou domek. Zanechal 3 děti, 2 kluky a dcerku. Vystudoval Střední zemědělskou školu ve Valticích a následně Vysokou školu zemědělskou v Brně. Pracoval jako vyšetřovatel u kriminální policie v Brně. Při zaměstnání dokázal úspěšně vystudovat Právnickou fakultu v Brně, posléze pracoval jako státní zastupitel v Brně. V Lácarance působil celkem 22 let, z toho posledních 6 let jako kapelník. Byl nejdéle zpívajícím členem Lácaranky, za jeho působení se vedle něho v kapele vystřídalo více než 10 zpěváků a zpěvaček - on byl stálice. Při tom všem vytížení v práci a v muzice byl uznávaným vinařem, miloval vinohrad a víno."


Jožka Konečný - Ve vinohradu / Lácaranka vyhrávala na dožínkách v Němčičkách v červenci 2018

WRose
"Meinen letzten Gruß richten sie jedem, der mich hatte lieb.
Kein Morgengrauen werde ich mehr erleben, ewiger Schlaf ist nun alles, was mir übrig blieb."

 

Den 29. Mai 2019 im Alter von 50 Jahren verließ uns JUDr. Ing. Pavel Kadrnka, ein engagierter Folklorist, Kapellmeister und Sänger der  Blaskapelle Lácaranka. Pavel war ein vielseitiger Mensch. Für die Blasmusik widmete er viel von seiner Freizeit, für die Blasmusik lebte er mit vollem Herz.
 
Pavel Svoboda, der langjährige aktive Trompeter der Blaskapelle Lácaranka,  Komponist populärer Lieder in Mähren  (siehe auch Skladatel Pavel Svoboda / Komponist Pavel Svoboda ) und vor allem ein Kollege von Pavel Kadrnka, hat mit - auf meine Bitte - über den Verstorbenen folgendes mitgeteilt:

"Pavel Kadrnka wurde am 23. 10. 1968 geboren. Fast sein ganzes Leben lebte er in Podivín, die letzten paar Jahre lebte er in  Velké Bílovice,  wo er mit seiner Ehefrau ein Haus erbaute. Er hinterließ 3 Kinder, 2 Buben und eine Tochter. 

Er absolvierte die Landwirtschaft-Mittelschule in Valtice und in weiterer Folge die Landwirtschaft-Hochschule in Brünn. Er arbeitete als Inspektor bei der Kriminalpolizei in Brünn. Neben seinem Beruf schaffte er die Juristenfakultät in Brünn mit einem Erfolg zu absolvieren. Daraufhin arbeitete er als Staatsvertreter in Brünn. In Lácaranka wirkte er 22 Jahre lang, davon die letzten 6 Jahre als Kapellmeister. Er war das am längsten singende Mitglied der Blaskapelle. Während seiner Mitwirkung wechselten mehr als  10 Sängerinnen und Sänger in der Besetzung - er war ein "Fixstern". Bei all der Auslastung im Beruf und mit der Blasmusik war Pavel ein allgemein anerkannter Winzer, er liebte Weinberg und Wein."
 

Jožka Konečný - Im Weingarten / Auftritt von Lácaranka am Erntedankfest in Němčičky im Juli 2018

WRose