Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Bohumír Kameník: Bohem obdařený křídlovák slaví 60-tiny / Bohumír Kameník: Gottbegnadeter Flügelhornist feiert seinen 60. Geburtstag

- CZ -Bohumír a Jaroslava Kameníkovi
(click to enlarge)
Napsat příspěvek o Bohumíru Kameníkovi nosím - abych tak řekl obrazně - "pod srdcem" už velmi dlouhou dobu. Vyčkával jsem ale vhodný okamžik, podnětnou okolnost, které by mě dovedly motivovat ke spontánímu jednání. To se mně píše pak nejlépe. V takových situacích vím, že "záležitost" zvládnu de-fakto bleskově.

Je mnoho muzikantů, kteří naprosto obdivuhodně ovládají své nástroje. Přesvědčujeme se o tom dost často na festivalech a podobných příležitostech. Melodie nástrojů na nás působí blaze, dotýkají se vnitra. Naproti tomu ovšem existuje daleko méně muzikantů, jejiž nástroje nevydávají jen libé tóny, ale zpívají. Zpívají a vyjadřují city, pocity a děje, které se v nitru hráče odehrávají. Jdou přímo "pod kůži". Jsou to okamžiky, kdy hudba odkrývá své nejhlubší niterné kouzlo.

K takovým muzikantům řadím Bohumíra Kameníka, který v kruhu svých nejbližších a nejvěrnějších oslavil o víkendu 13. prosice 2014, první část svých 60-tin. Proč první část? Protože druhá část oslavy narozenin, přístupná široké veřejnosti, se bude konat v Kulturním domě na Valech v Hodoníně

dne 29. ledna 2015, začátek v 18:00 hodin.
(rezervace Hodonín +420 518 309 411, 8:00 - 16:00)

Všichni fandové ryzí moravské dechovky z celého středoevropského regionu  jsou na tuto oslavu vřele zváni. (Viz. také plakát dole.) Není třeba dvakrát vyzdvihovat, že se bude jednat o zcela vyjimečný event za přítomnosti renomovaných kapel. Zahrát přijdou kapely Túfaranka, Dubňanka a samotní Kameníkovi Muzikanti.

Vida,  nyní se konečně nabízí příležitost, abych se Bohumírovi mohl podrobněji věnovat.

Než se ale pokusím o orientační skicu jeho bohatého hudebního života, navodím malou historkou.

Bylo to někdy v půli minulého desetiletí, kdy jsem navštívil festival "Pod Slováckým vinohradem" v Dubňanech. Stál jsem s fotoaparátem v blízkosti podia, kolem pobíhali muzikanti a já zaslechl: "Dal bych si ještě kafe". Protože dotyčný muzikant byl v mé těsné blízkosti, tak jsem se otočil k němu s poznámkou, že mu to kafe donesu, ať klidně pokrařuje v přípravě na vystoupení. Nevěděl jsem o koho se jedná, také to pro mě nebylo důležité. Kafe jsem mu donesl na podium a až během vystoupení jsem zvěděl, kdo to byl. Byl to Bohouš Kameník. Tak to bylo naše "první" setkání:-)

2013-06-29: Dobřínský dechfest 2013 - Fialenka, Kameníkovi muzikanti, Lácaranka, Jižani
Dechová hudba Kameníkovi Muzikanti na viii. Dobřínském dechfestu 29. června 2013


Bohumír Kameník se narodil 13. prosince 1954 v Pávově, malé obci v oblasti severního předměstí Jihlavy. Je tedy rodákem z půvabné Vysočiny. Z mého pohledu je vždy nejen zajímavé, ale také pro jiné i mnohdá poučné, jak byl vývoj vyrůstajícího chlapece, pozdějšího muzikanta, okolnostmi ovlivněn natolik, že pak zasvětil svůj život muzice. V případě Bohouše se jedná víceméně o klasický případ, kdy přísloví "Jablko nepadá daleko od stromu" situaci nejlépe popisuje. Tatínek muzikant měl jistě radost z toho, když viděl, že i děti tíhnou k hudbě (Bohouš má bratra, který se také věnuje hudbě). Brával kluky na vystoupení sebou, kde později také hráli. V jeho pžítomnosti nebylo radno dělat chyby:-) Z muzikantské činnosti v dětství vyrostla motivace, doprovázená vášní. Jakmile pak člověk ví co chce, překážky nehrají podstatnou roli. Vím to z vlastního života.

Tím byla předznamenána i další životní cesta Bohumíra Kameníka. Fundované teoreticko-praktické znalosti získal absolvováním brněnské konzervatoře v letech 1970 až 1977, po kterých následovaly 4 roky na Janáčkově akademii múzických umění, rovnež v Brně. Během studií si ověřoval svůj um doprovodnou činností ve Státní filharmonií Brno a také v renomované Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. Následovala vojenská služba, která bez všudypřítomné křídlovky nebyla myslitelná ani pro Bohouše, ani pro obranný systém. A tak následovala hudební činnost ve  "Vojenském umeleckém súboru Bratislava", rovněž jedno z důležitých líhní mnoha civilních muzikantů.

Počátkem 90-tých let bylo po získaných zkušenostech v kapele Jana Slabáka a Mistříňanky na čase založit vlastní kapelu. Tak se zrodili Kameníkovi Muzikanti, kteří do souřasnosti, jak tomu tak bývá, prošli mnohotvárnými změnami a omlazováním. O několik let později začíná dlouholetá, velmi plodná spolupráce s Túfarankou, v které se Bohumír Kameník v pozici uměleckého vedoucího výrazně podílel na formaci profilu a charakteru této stále populární dechové skupiny. Po ukončení spolupráce s Túfarankou během roku 2006 opět zintenzivnil svou pedagogickou činnost na ZUŠ v Brně. Během roku 2007 by požádán Dubňankou o převzetí funkce uměleckého vedoucího  a během posledních let, jak se jeví, započal s věnováním zvýšené hudební péče o své Kameníkovy Muzikanty. Své mimořádné hudební zkušenosti uplatňuje také jako vítaný konzulent a poradce v oddělení vývoje nových a vylepšení stávajících křídlovek firmy Lídl Brno, producenta a exportéra širší palety žesťových nástrojů.

Bohouš, ale i jeho paní pocítují občas potřebu, vytvořit novou skladbu. Jsou to především skladby, které obsahují reflexe na tradiční moravské děje, motivy, souvislosti. Středem pozornosti je zpravidla téma nadčasové: Láska. Nuž, jak také jinak. Láska je červená nit, kterou jsou protkány všechny moravské písničky, které se u tamního obyvatelstva těší zejména velké oblibě.
 
Bez přehánění lze říci, že Bohumír Kameník přispěl svým dlouholetým výrazným angažmá v různých hudebních formacích, ať již v kapele Jana Slabáka, v Mistříňance, v Moravěnce, v Túfarance, Dubňance a nyní ve své vlastní kapele, bezesporu výrazně ke zvučnému jménu moravské dechovky po celé střední Evropě. Za to mu náleží velký dík a uznání ze strany dechovkové komunity.


(click to enlarge)

Bohouši, upřímnou gratulaci k 60-tinám.
Kvítek


This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED