Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Pedagogs Header _

"Mit dem Gesang vermag man die Seelen der Menschen zu berühren. Das ist das Größte, was es gibt."
- Kammersängerin Edita Gruberová, Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper

CZECH
GERMAN
"Měl jsem strach, kdo to tady po mně přebere, ale už ho nemám."
- Josef Frýbort k Josefu Ištvánkovi u příležitosti oslavy 85. narozenin Josefa Frýborta v Kyjově
 
 
75 Manželé I
Dne 6. prosince 2019 byla pořádána oslava v obci Šardice u příležitosti kulatého jubilea.

Čestný občan obce Josef Ištvánek a s ním celá dechová komunita, oslavovala jeho 75. narozeniny. Slavnost byla motivována a koncepčně připravena muzikanty, jeho mladými i staršími odchovanci, po organizační stráce vše potřebné zaopatřila obec Šardice s osobním nasazením starostky obce paní Blaženy Galiové.
 
V oblasti výchovy dechového dorostu byl a je Josef Ištvánek v širokém okolí mimořádné angažovanou osobností. Asi ještě nikdo nespočítal, v kolika mladých lidech Jožka vzbudil nadšení pro dechovou hudbu a otevřel oči pro kouzlo lidových tradic. Osobně se neodvažuji činit ani já byť i  hrubé odhady, tak nesčetné jsou stopy k muzikantům.
 
Šardický kulturní dům byl do posledního místa zaplněn muzikanty, příznivci a nadšenci dechovky. Všichni věděli, že je čeká jedinečný večer v neopakovatelné atmosféře s  ryze moravskou dechovou hudbu na vysoké úrovni ... a spolkl bych lžíci, kdyby se našel jeden jediný zklamaný.
 
Cestou na oslavu jsem v Ratíškovicích navštívil Františka Kotáska, který je ve svých 85 letech již připoután sice na lůžko, ale duševně stále obdivuhodně fit. U kafča a jablečného štrůdlu jsem zvěděl místy překvapivé zajímavosti z "užších" kruhů. Převzal jsem s potěšením roli posla a "vzal"  sebou do Šardic gratulaci k narozeninám pro Jožku od manželů Kotáskových.
 
Následující videozáznam dokumentuje velmi pohodovou, řekl bych až rodinnou atmosféru oslavy. Večerem provázely slovem a vtipem, velmi vkusně dvě šarmantní moderátorky Dágmar Bělíková a Jitka Dymáčková. Byl jsem videozáznamem tak zaneprázdněn, že jsem opomněl projevit Dáše a Jitce můj kompliment.
 
Pořídil jsem také několik fotek, viz fotoalbum. Na fotografii vpravo jsou manželé Ištvánkovi.
 


Jožko, cením si tě jako kamaráda. Tož i nadále vše nejlepší.

DechovkaSign
"Mich packte schon Angst, wer es hier nach mir übernimmt, aber jetzt habe ich keine Angst mehr."
- Josef Frýbort zu Josef Ištvánek bei der 85. Geburtstagsfeier von Josef Frýbort in Kyjov
 
 
75 Manželé I
Am 6. Dezember 2019 wurde eine Feier anlässlich eines runden Jubiläums in der Gemeinde Šardice veranstaltet.

Ehrenbúrger der Gemeinde Josef Ištvánek und mit ihm die ganze Community der Blasmusik feierte seinen 75. Geburtstag. Die Motivation zur Feier sowie die musikalische Gestaltung kam von den Musikanten selbst, seinen jungen und älteren Zöglingen. Hinsichtlich der organisatorischen Agenden übernahm dann die Gemeinde Šardice die Federführung mit der Frau Bürgermeisterin Blažena Galiová persönlich an der Spitze.

Im Bereich der Erziehung des Blasmusik-Nachwuchses war und weiterhin ist Josef Ištvánek in breiter Umgebung eine außergewöhnlich engagierte Persönlichkeit. Vermutlich ist bisher kein Versuch unternommen worden, in wie viel jungen Herzen gerade Jožka, wie er von Musikanten genannt wird, wachrief die Begeisterung für die Blasmusik und machte ihnen die Augen für den Zauber der Volkstradition auf. Eine ganz grobe Schätzung zum Besten zu geben traue ich mir gar nicht zu, derartig zahlreich und vielfältig sind die Spuren zu Musikanten.
 
Das Kulturhaus in Šardice war bis auf den letzten Platz mit Musikanten, Liebhabern und Anhängern der Blasmusik voll besetzt. Alle wussten, dass sie ein einmaliges Abenderlebnis erwartet, in einer unwiederholbaren Atmospfäre mit einer mährischen Blasmusik in der puren Form auf einem hohen Niveau ... und ich würde einen Löffel schlucken, wenn es einen einzigen gäbe, der enttäuscht wurde.
 
Am Weg zur Feier nahm ich einen geringfügigen Umweg über die Gemeinde Ratíškovice, um František Kotásek zu begrüßen. František Kotásek ist in seinem 85. Lebensjahr zwar bettlägrig, aber geistig ist er weiterhin in einer bewundernswerten Verfassung. Beim Kaffee und Apfelstrudel erfuhr ich manche, auch erstaunliche Neuigkeiten aus den Insiderkreisen. Auf Ersuchen übernahm ich gerne die Aufgabe, im Nahmen des Ehepaares Kotásek eine Geburtstags-Gratulation für Jožka nach Šardice mitzunehmen.

Die folgende Videoaufzeichnung dokumentiert sehr gemütliche, thja, sogar Familien-Atmospfäre der Feier. Durch den Abend führten mit Wort und Witz sehr geschmackvoll zwei charmante Moderatorinnen, Dagmar Bělíková a Jitka Dymáčková. Ich war in die Videoaufzeichnung derart vertieft, dass ich "vergass" beiden Damen, Dáša und Jitka,  mein Kompliment auszusprechen.
 
Ich machte auch eine Handvoll von Fotos, siehe Fotoalbum. Auf dem Foto oben rechts ist das Ehepaar Ištváek.
 


Jožka, ich schätze dich als meinen Freund. Alsdann auch weiterhin alles Gute.

DechovkaSign