Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Composer Header _

"Trvalo můj celý život, přijít na to, co neumím hrát."    "Es hat mein ganzes Leben gedauert, um zu wissen, was ich nicht spielen kann." -- Dizzie Gillespie

Daniela Magálová

Daniela Magálová
CZECH
GERMAN
zpěvačka
(zde jednou  ne v kroji :-)
dechová hudba Moravanka

 "Kebych bola tak jak nejsu bohatá"


zpívají Daniela Magálová,
Ivana Slabáková
hraje cimbálová hudba Petra Olivy

Daniela je cestovatelka, pochází ze Slovenska (obec Stará Turá), velmi dobře se ale nyní patrně cítí  na Moravě, zejména v Brně:-).

Zpěvu propadla Daniela již ve svém ranném dětství a zpěvu se od té doby neustále věnovala. Zůčastňovala se úspěšně různých soutěží s tématikou "lidová píseň".

V roce 1980 se ucházela o přijetí na Bratislavskou konzervatoř a ve svých 14ti letech byla přijata. Následovalo bohatých 6 let získávání teorie a zkušeností v oboru "operní zpěv" s obligátním klavírem. Ráda vzpomíná na vynikající učitele, zejména na paní prof. Janu Billovou, která pro ni byla nejen vynikajícím pedagogem ale také vzorem ušlechtilého člověka.

Během studijí se také ucházela o místo zpěvačky v dechové hudbě Moravanka Jana Slabáka. Její velmi blízký vztah k lidové hudbě a hudební projev Slabáka natolik ovlivnily, že byla přijata. Od té doby zpívá - a dodávám, že i baví, jak jsem se mohl sám přesvědčit - společně s Ivanou Slabákovou a Břeťou Osičkou příznivce Moravanky.

Daniela natočila v roce 2009 ve studiu Jaromír Rajchman velmi pěkné profilové CD "Ozvěny tradic" / "Echo der Traditionen", které odráží její velmi citově zabarvený vztah k původní lidové písni, ke Slovensku, k Moravě a s oběma regiony úzce souvisejícími tradicemi.

"Kapura"


zpívají  Daniela Magálová a
  sestra Jana Turčínová-Magálová

Ozvěny tradic - Daniela Magálová

Ozvěny tradic
Tonstudio Rajchman 2009
Sängerin
  Blaskapelle Moravanka
(oben im Bild einmal nicht in Tracht :-)

 "Kebych bola tak jak nejsu bohatá"  Gesang Daniela Magálová,
Ivana Slabáková
  es spielt Cimbalmusik von Petr Oliva

Daniela ist ein reiselustiger Mensch, sie stammt aus der Slowakei (Gemeinde Stará Turá), sehr wohl fühlt sie sich sichtlich jetzt in Mähren, insbesondere in Brünn:-)

Dem Gesang verfiel sie schon im zarten Kindesalter und von dieser Zeit fort an widmet sie sich dem Gesang.  Sie nahm mit Erfolg an verschiedensten Wettbewerben mit dem Schwerpunkt „das Volkslied“  im Land teil.

Im Jahre 1980 bemühte sie sich um die Aufnahme auf das Preßburger Konservatorium  und mit ihren 14 Jahren gelang es ihr auch.  Es folgten 6 reiche Jahre der Gewinnung von Theorie und Erfahrung im Fachgebiet Operngesang mit obligatem Klavier. Daniela erinnert sich gerne an ausgezeichnete Lehrer, die sie am Konservatorium unterrichteten, insbesondere an Frau Prof.  Jana Billová, die für sie nicht nur ein ausgezeichneter Pädagoge,  sondern auch ein Musterbeispiel eines edlen Menschen war.

Während der Studien bemühte sie sich um die vakante Sängerin-Stelle in der Blaskapelle Moravanka. Ihr sehr nahes Verhältnis zur Volksmusik sowie ihr besonders inniger Ausdruck beeinflussten Jan Slabák so weit, dass sie die Stelle bekam. Von dieser Zeit an singt sie – und hier füge ich noch hinzu, sie unterhält auch – gemeinsam mit Ivana Slabáková  und  Břet´a Osička alle Blasmusikanhänger der Blaskapelle Moravanka.

Daniela nahm im Jahre 2009 im Tonstudio Jaromír Reichman eine sehr schöne Profil-CD mit der Bezeichnung „Echos der Traditionen“ auf.  Diese CD spiegelt  ihre gefühlsmäßig stark geprägte Beziehung zum Volkslied wider, zu ihrer Heimat, zu Mähren und allen mit diesen zwei Regionen verflochtenen Beziehungen.

"Kapura"  Gesang Daniela Magálová mit
Schwester Jana Turčínová-Magálová

Ozvěny tradic - Daniela Magálová

"Echo der Traditionen"
Tonstudio Rajchman 2009