Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Composer Header _

"Hudba je těsnopis emocí"    "Musik ist die Kurzschrift der Emotionen." -- Lev Nikolajevič Tolstoj

CZECH
GERMAN
Jaromír Rajchman
Jaromír Rajchman

dechovkový fanda
zakladatel, provozovatel
nahrávacího studia
Tonstudio Rajchman

Nahrávací studio Jaromíra Rajchmana v Dolních Bojanovicích u Hodonína patří svou moderní stavební architekturou a dobovým technickým vybavením k předním zařízením tohoto typu v České Republice. Studio se nachází v jihomoravském kulturním regionu Podluží, jak známo mimořádně bohatém nejen na dechovou hudbu a kvalitní vína, ale všeobecně na lidové tradice. Ve studiu Rajchman nahrávají dechové hudby ze všech evropských zemí, kde je česká dechovka zakořeněna a těší se velké oblibě. Méně známé je, že v bojanovickém studiu také hojně natáčí i symfonické orchestry s velkým obsazením, hudební skupiny jiných žánrů i individuální hudebníci a zpěváci. Rajchmanovo studio navíc zajišťuje svým bohatým vybavením kompletní ozvučení i velkých hudebních a folklorních festivalů.

Jaromír Rajchman se narodil 3. května 1961 v Dolních Bojanovicích. Otec, povoláním elektrotechnik, byl svého času prvním zvukařem dechové hudby Bojané. Jaromír hrál od 7mi let na housle, pak na pozoun, kterým prodělal i dvouletou vojenskou základní službu. Se "zvukařinou" začal jako amatér ve svých 16ti letech. Postupně zdokonaloval znalosti a vybavení, poznával a rozšiřoval svou klientelu. O 20 let později vzrostla z pouhého příležitostního, amatérského "koničkaření" profesionální činnost s patřičným vybavením a operačním štábem schopných lidí, kteří jej obklopují. V roce 2005 byl realizován odvážný projekt zcela moderního nahrávacího studia "na zelené louce" za pomoci zahraničních odborníků, kde se při realizaci nepřistupovalo na žádné technické kompromisy.

V jednání je Jaromír příjemný a pohodový člověk, na kterého se lze spolehnout. Nejen písemné smlouvy, ale v převážné míře ústní domluva, ztvrzená podáním ruky, má pro něj i v současném světě komerčních dohod mimořádnou "váhu". Tonstudio lze kdykoliv navštívit.  Zájemci jsou vítáni. Z provozního hlediska je vhodné návštěvu ohlásit předem. Německy hovořícím zájemcům jsem ochoten svou přítomností usnadnit komunikaci s Jaromírem.

Česká dechovka má v angažmá nahrávacího studia Rajchman silného proponenta a propagátora.
Jaromírovi vřelý dík jménem celé komunity příznivců české dechovky.

Prezentační CD
Prezentační CD

Sourozenci Baťkovi - Zafúkaj vetříčku


zpěv sourozenci Baťkovi
DH Kumpanovi muzikanti

---
 

Jaromír Rajchman
Jaromír Rajchman

Blasmusikfan
Gründer, Betreiber des
Aufnahmestudios
Tonstudio Rajchman

Das Aufnahmestudio von Jaromír Rajchman in Dolní Bojanovice bei Hodonín gehört mit seiner zweckmäßigen Bauarchitektur sowie der zeitgemäßen technischen Ausstattung zu den besten Einrichtungen dieser Art in der Tschechischen Republik. Das Tonstudio befindet sich in der südböhmischen Region Podluží, die nicht nur hinsichtlich des außergewöhnlich reichen  Vorkommens von Blaskapellen und Qualitätswein bekannt ist, sondern  im Allgemeinen auch durch ihre vielfältigen Traditionsbräuche.  Im Tonstudio Rajchman machen Tonaufnahmen Blaskapellen aus allen europäischen Nachbarländern, in denen die böhmische Blasmusik beliebt ist und Wurzeln eingeschlagen hat.  Es dürfte allerdings weniger bekannt  sein, dass im Tonstudio Rajchman auch symphonische Orchester mit großer Besetzung, Musikgruppen mit  anderem Genre sowie individuelle Musiker und Sänger ihre Aufnahmen machen. Mit seiner reichhaltigen Ausstattung   ist das Tonstudio darüber hinaus jederzeit in der Lage,  komplette Beschallungsaufträge auch von großen Musik- und Folklore-Festivals zu übernehmen.

Jaromír Rajchman wurde am 3. Mai 1961 in Dolní Bojanovice geboren. Sein Vater, von Beruf ein Elektrotechniker, war seiner Zeit der erste Tontechniker bei der Blaskapelle Bojané tätig. Jaromír lerne ab seinem 7 Lebensjahr Geige, später dann Posaune. Mit der Posaune absolvierte er auch die zwei Pflichtjahre Präsenzdienst beim Bundesheer. Mit der Tontechnik begann Jaromír  erstmals  mit seinen 16 Jahren hobbymäßig zu experimentieren. Schrittweise vervollständigte er seine Fachkenntnisse  und Ausrüstung, lerne neue Kunden kennen und schrittweise erweiterte seine Klientel.  20 Jahre später  wuchs aus  einem gelegentlich ausgeübten Hobby eine professionelle Tätigkeit  mit einschlägiger, zeitgemäßer technischer Ausrüstung sowie einem Kollektiv von tüchtigen Leuten, die ihn umgeben. Im Jahre 2005 wurde dann ein mutiges Projekt der Realisierung eines Tonstudios  auf der „grünen Wiese“ abgeschlossen, das kompromisslos nach den modernsten Prinzipien und dem letzten Stand der Technik gebaut und eingerichtet wurde.

Jaromír ist im Umgang sehr angenehmer, gemütlicher Mensch, auf den man sich verlassen kann. Nicht nur schriftliche Vereinbarungen, sondern im besonderen Maß mündliche Abmachungen, bestätigt durch einen Handschlag, haben für ihn auch in unserer Welt der kommerziellen Abmachungen ein außerordentliches „Gewicht“. Interessenten und Besucher des Tonstudios sind jederzeit willkommen. Aus  betrieblichen Gründen ist es jedoch wünschenswert, einen eventuellen Besuch im Voraus bekannt zu geben. Deutsch sprechenden Interessenten könnte ich durch meine Bereitschaft bei der Kommunikation mit Jaromír Rajchman behilflich sein.

Die böhmische Blasmusik hat im Engagement von Tonstudio Rajchman einen starken Proponenten und Propagator.
Jaromír vielen Dank dafür im Namen der ganzen Community der Anhänger der böhmischen Blasmusik.

Prezentační CD
Presentations-CD

Sourozenci Baťkovi - Zafúkaj vetříčku


Gesang sourozenci Baťkovi
  Blaskapelle Kumpanovi muzikanti

---