Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Composer Header _

"Trvalo můj celý život, přijít na to, co neumím hrát."    "Es hat mein ganzes Leben gedauert, um zu wissen, was ich nicht spielen kann." -- Dizzie Gillespie

CZECH
GERMAN
Sourozenci Ba`tkovi Sourozenci Božena a Zdeněk Baťkovi

Zpěvné duo sourozenců Baťkových se těší mezi příznivci původního moravského folklóru mimořádné oblibě po celé České republice. Zejména ovšem v regionu Slovácka, v prostředí dlouholetých, bohatých lidových tradic a zažitých kulturních zvyklostí, v kterých tato dvojice vyrůstala, patří u obyvatelstva již dnes bezesporu k ikonám lidového umění. Sourozenci Baťkovi patří i nadále k vítaným hostům nejrůznějších, často slavnostních příležitostí.

Úcta a obdiv ze strany mnoha ctitelů, mezi které patří samo sebou i autor těchto slov, se nedostavily náhodou. Sourozenci Bat´kovi se folklornímu zpěvu věnují od malička. Postupem času se hloubka a rozsah jejich znalostí a působení neustále rozrůstala. Nebude v současnosti patrně mnoho těch, kteří oplývají tak širokým repertoárem dochovaných lidových písní z Podluží, v kterých je obsažena hluboká filozofie o nadčasových základních hodnotách, v životě člověka tak důležitých. Zpívá se v nich o lásce k milované osobě, o lásce k rodičům a bližním, o štěstí, naději, ale také o zklamání. Je v nich zakódováno mnoho moudrostí morálního a etického charakteru. Zdeněk je také autorem některých z těchto lidových písní a textů, nebo spoluautorem.
Některé skladby z jejich bohatého repertoáru zaznamenali již na slušný počet nosičů, které lze získat přes jejich internetovou prezenci www.sourozenci-batkovi.cz.

Božena a Zdeněk spolupracují již dlouhá léta společně popřípadě samostatně s řadou cimbálových muzik a dechových kapel v regionu. Jsou prezenční na festivalech, přehlídkách, lokálních slavnostech i v rozhlase a televizi. Lze je slyšet na benefičních koncertech ve prospěch postižených dětí.  Zvládnou někdy až několik desítek větších vystoupení ročně. Zdeněk se také podílí na výchově hudebního dorostu.

Za zmínku stojí, že se oba věnují zpěvu mimo svou profesní činnost. Zdeněk je dokonce nucen pravidelně denně dojíždět za prací a to poměrně nemalou vzdálenost.

I přes jejich značnou popularitu jsou oba zpěváci velmi přístupní a působí vždy přátelsky a skromně, jak mohu z vlastní zkušenosti doložit.

Jejich zpěvem potěšili již mnoho lidských srdcí. Přispívají silnou měrou k tomu, aby si pramen lidového umění udržel svou svěžest a plnou vitalitu.


sourozenci Baťkovi - Zapadá slunéčko / Die Sonne geht unter

"Počkám já, si počkám,
až to slunko zajde,
[:[:až moje srdénko,:]
to tvoje si najde:]"

Západ slunce

---

Sourozenci Ba`tkovi
Geschwister Božena a Zdeněk Baťek

Das Gesangsduo der Geschwister Baťek erfreut sich unter den Anhängern der ursprünglichen mährischen Folklore einer außergewöhnlichen Beliebtheit in der Ganzen Tschechischen Republik.  Insbesondere aber in der Region der Mährisch-Slowakei, im Environment langjähriger, reicher Volkstradition und eingewurzelter Kulturgewohnheiten, in einem Milieu, in dem dieses Paar aufwuchs, werden beide schon zu Lebzeiten zweifelsohne als Ikonen der Volkskunst angesehen. Geschwister Zdeněk und Božena Baťek gehören weiterhin zu willkommenen Gästen bei verschiedensten, oft feierlichen Anlässen.

Die Hochachtung und Bewunderung seitens der Verehrer, zu denen auch der Autor dieser Zeilen gehört, kamen nicht von ungefähr. Beide Baťek widmen sich dem Folklore-Gesang bereits von Ihrer frühen Jugend an.  Im Laufe der Zeit wuchs bei ihnen sowohl der Umfang als auch die Tiefe der Kenntnis der Folklore-Materie, gepaart mit ihrer ständigen Wirkung.  In der Gegenwart wird es vermutlich nicht viele von denen geben, die über ein derart breites Repertoire-Spektrum von überlieferten Volksliedern aus Podluží verfügen.  In diesen Volksliedern steckt eine tiefe Philosophie über zeitlose Lebenswerte enthalten, die im menschlichen Leben immer aktuell bleiben. In diesen Volksliedern wird die Liebe zur nahestehenden Person, die Liebe zu Eltern,  das Lebensglück, die Hoffnung, aber auch die Enttäuschung besungen. In diesen Liedern sind viele Weisheiten vom moralischen und ethischen Charakter verschlüsselt. Zdeněk selbst ist der Autor einiger dieser Volkslieder und Texte oder zumindest beteiligte sich an ihrer Entstehung. Eine beachtliche Anzahl von Volksliedern wurde bereits auf ansehnliche Reihe von CD-Trägern aufgezeichnet, die man über ihre Internet-Präsenz www.sourozenci-batkovi.cz beziehen kann.

Božena und Zdeněk Baťek arbeiten schon lange Jahre gemeinsam bzw. auch getrennt mit unterschiedlichen Zimbalkapellen oder Blaskapellen in der Region zusammen. Beide bereichern mit ihrem Auftritt Musikfestivals, Blasmusik-Shows, örtliche Feste, treten aber auch im Rundfunk und Fernsehen auf. Man kann sie auch bei Benefizkonzerten zu Gunsten behinderter Kinder hören. Sie bewältigen manchmal  mehrere Dutzend größere Auftritte im Laufe eines Jahres. Zdeněk beteiligt sich aktiv an der Erziehung vom musikalischen Nachwuchs.

Es sei auch erwähnt, dass sich beide dem Volksgesang außerhalb ihrer eigentlichen Profession widmen. Zdeněk ist sogar beruflich gezwungen,  zu seiner Arbeitsstätte täglich relativ weit fahren zu müssen.

Trotz beachtlicher Popularität sind beide Sänger sehr zugänglich und wirken immer freundlich und bescheiden, wie ich aus eigener Erfahrung zum Besten geben kann.

Mit ihrem Gesang erfreuten sie bereits manch menschliches Herz. Sie leisten einen signifikanten Beitrag dazu, damit sich die Quelle der Volkskunst ihre Frische und Vitalität noch lange behält.


Geschwister Baťek - Zapadá slunéčko / Die Sonne geht unter

"Warten werd´ich, warten, mit Geduld,
bis die Sonne ganz schwind´,
[:[:bis mein Herzlein voller Glut,:]
das Dein´ge für sich find´.:]"

Západ slunce

---