Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Textař Jaroslav Hájek slaví své 70tiny / Texter Jaroslav Hájek feiert seinen 70er

- CZ -Jaroslav Hájek
Následující článek je věnovaán Jaroslavu Hájkovi z Vysočiny,  jednomu z velmi angažovaných a alternativních současných textařů, který se dožívá 3. března 2014 svých kulatých a neopakovatelných, jubilejních 70tých narozenin.

Texty Jaroslava Hájka se těší v dechovkové komunitě velké oblibě. Spolupracuje s řadou známých hudebních autorů. Mezi blízkými přáteli je textař Jaroslav Hájek spíše v krátkosti kamarádsky nazýván Jardou. V kruzích dechovky si za léta vytvořil image textaře s velkým angažmá pro dechovku, s otevřeným a srdečným přístupem k okolnímu světu.

Jaroslav Hájek  se dožívá svých krásných  70. narozenin po stránce fyzické i psychické ve velmi dobré kondici. Bude to zjevně podmíněno jeho nezkrotným optimizmem a pozitivním smýšlením, jež jej životem provází. V jeho životě sehrává navíc stěžejní roli hojný pobyt v přírodě a práce s včelkami. Jako ideální kompenzaci považuje textařskou činnost, které se především věnuje během zimního období. Na mém snímku vpravo, který jsem pořídil během XV. Festivalu Karla Valdaufa v Trhových Svinách, se Jarda usmívá ne do fotoaparátu, ani na mě, ale s jakýmsi nadhledem a autonomií, jemu vlastní, na svět.

Diskutovat o dechovce lze s Jaroslavem Hájkem klidně i dlouhé hodiny. Jeho nejoblíbenější úvahy jsou strategického charakteru. V klidu jej nenechává zásadní problematika. V prvé řadě, proč je česká dechovka ve své domovině, zejména u většiny mladých lidí, ponechávána stranou bez povšimnutí, v jakési nelásce. Již před mnoha lety našel sám pro sebe vysvětlení, v čem tkví zásadní problém, z kterého lze odvodit fundamentální motivaci pro svou neúnavnou textařskou činnost.

Krajem Vysočiny


hudba Áda Doško, text Jaroslav Hájek
CD1 - Prostý den Jardy Hájka
na Yamaha-Tyros hraje Váckav Žákovec
zpívají Anna Volínová a Václav Žákovec

Abych čtenářům příslovečně nemazal "med kolem pusy", kterého Jarda jako včelař ročně hodně vyprodukuje a dechováky pravidelně zásobuje, je třeba na vysvětlení prozradit následující detaily. Jarda je přesvědčen, že během posledních nejméně sta let bylo vytvořeno dostatek textů s lidovými náměty na tema lidské vztahy, zejména k rodičům, láska, o věrnosti či nevěrnosti frajárek či šohajů, o kostelíčcích, vztahu k milované krajině, dědince či řece. Dle Jardova přesvědčení opěvovaná temata tohoto obsahu zjevně neberou zřetel na současnost. Dle jeho hypotézy  proto současnou mládež téměř neoslovují. Mladí lidé, kteří žijí v "jiné době", jak vysvětluje, jsou obklopeni jinými problémy.

Svého času jsem označil Jardu za textaře "revolucionáře", Lze jej vidět jako jakýsi protipól k zesnulému Vladimíru Salčákovi, s kterým jsem měl svého času tu možnost na tato temata také diskutovat. Vladimír Salčák ovšem v tomto směru není jediný. Jako protipól by Vláďa Salčák bez frajárečky, háječku a tamního "šuškání" s šohajem - jeho typických opěrných tematických pilířů v mnoha textech - snad ani nic nezveřejnil. Z mnoha diskuzí v jeho bytě ve Veselí nad Moravou jasně vyplývalo, že takové obsahy zejména miloval.

Jaroslav Hajek naproti tomu miluje, řekl bych skoro dvojnásobně, soustředit svůj fokus na současnost s veškerými projevy, které dění v současnosti doprovází. Dechovka je pro něj tudíž vhodnou "hlasnou troubou současna". V dechovce vidí hudební prostředek, jak širší publikum  upozornit na mnohé nedostatky kolem nás, přehmaty, podvody, úplatkářství, neřesti v politice, ctnostné i nectnosté vlastnosti lidí. Frajárky mají jaksi značně menší šanci - jak se jeví - "dostat se k mikrofonu":-) V tomto ohledu je Jarda zcela přesvědčen, že nastíněná temata mladé lidi spíše osloví.

Duše muzikanta


hudba Jiří Volf, text Jaroslav Hájek
CD2 - Duše muzikanta
hraje a zpívá dechová hudba Vysočanka

Osobně se přikláním k názoru, že z dechovky není nutné vymezovat prvky, které se tradičně etablovaly a mezi publikem získaly na oblibě. Myslím si proto, že není třeba zcela zanevřít na frajárky, útrapy s láskou dvou mladých či háječky. Na straně druhé lze spatřovat v novém alternativním obsahu další rozšíření a obohacení repertoáru české dechovky. Spektrum posluchačů a jejich preference jsou ne vždy a ne snadno vyzpytatelná.Textař Jaroslav Hajek nastavuje zrcadlo současnému dění. Z tohoto dění pak vybírá dle svých preferencí temata, která se mu jeví jako relevantní a vytváří textové reflexe. Ve spolupráci s řadou hudebních autorů pak tyto talentovaně přenáší do celkového hudebního vyjádření. 

Jaroslav Hajek spolupracoval a nadále udržuje čilou spolupráci s více než padesáti hudebními autory, vesměs  známými, případně zcela etablovanými. K těm, kteří nás již opustili, patřili zejména osobnosti jako Jaroslav Boček, Áda Doško, Jiří Drobílek, Vlasta Dvořák, Václav Rožboud, Josef Rúžička, Blahoslav Smišovský, Jiří Vrána. K těm, s kterými neustále udržuje kontakt, patří mimo jiné Viliam Béreš, Antonín Bulka, Jan Čiviš, Zdeněk Gurský, Kamil Havelka, Jiří Helán, Jan Lipold, Václav Maňas ml., Libor Mikl, Antonín Pecha, Vladimír Pfeffer, Ladislav Prudík, Áda Školka, Jan Slabák, Vladimír Suda, Jiří Tesařík, Antonín Tichý, Jiří Volf, Pavel Zedník  a další. Řada těchto a dalších hudebních autorů s texty Jaroslava Hájka přispěla do sbírky bezplatně dostupných skladeb, které jsou s jejich souhlasem volně dostupné na internetových stránkách noty.dechovka.eu (nebo www.noty.dechovka.eu)

Certifikat
O mimořádné tvůrčí aktivitě Jaroslava Hájka svěčí úctyhodný počet skladeb, opatřených jeho textem. Je jich v současnosti přes tři stovky a zrovna tak velký počet textů, dokončených, polodokončených, načatých se schovává po šuplíkách jeho pracovního stolu. Jardovo textařský koutek, kde se převážně zdržuje v zimě, kdy stěžejně textování věnuje svůj čas, jsou stěny doslova "tapetovány" nejrůznějšími výrazy uznání za jeho dlouholetou soustavnou textařskou činnost.

Nebudu zde věnovat prostor jejich vyjmenování. Zmíním se pouze o  kuriosním certifikátu, který byl Jardovi udělen  Agenturou "Dobrý den" v Pelhřimově. Certifikát dokládá vytvoření českého rekordu "Nejplodnější autor písní věnovaných obcím České republiky", věnovaný Jaroslavu Hájkovi. V tomto certifikátu se uvádí, že je Jaroslav Hájek autorem textů ke třiceti dvěma dechovým skladbám, pojmenovaným po konkrétních názvech českých měst a obcí. Důležité kriterium pro udělení certifikátu bylo: Všech 32 skladeb muselo být natočeno dechovými hudbami na CD. Dechové hudby, které tyto skladby nahrály,  jsou na certifikátu jmenovitě uvedeny.

Jaroslav Hájek se narodil na sklonku 2. Světové války 3. března 1944 v malé obci Kaliště, která se nachází v Jihlavském kraji na půli cesty mezi Jidřichovým Hradcem a krajským městem Jihlavou.V mládí se věnoval sportu, zejména kopané, nejprve jako "kluk", pak semiprofesionálně. Zdálo se, že jej kopaná bude provázet celým životem. Leč zcela neočekávané, komplexní zranění Achylovy šlachy v roce 1977 a následný rok lékařských zásahů udělaly všem budoucím ambicím rázný konec. Další aktivní působení v aréně kopané jako hráč již nepřicházelo v úvahu . Bylo třeba přemýšlet "co dál". Jarda objevil vztah k přírodě, včelaření a  sadaření.

Volební idylka


hudba Ladislav Prudík, text Jaroslav Hájek
CD3 - Život je divadlo
hraje a zpívá dechová hudba Golčovanka

došlo k události, která znamenala pro Jaroslava Hájka počátek nových aktivit, o kterých, jak sám říká, do té doby  doslova ani nesnil. Je třeba předeslat, že v rodném Kališti byla po 2. Světové válce založena poutní tradice, na kterou byly zvány i různé kapely. Mezi prvními kapelami, které na této pouti hráli, byli i Babouci. Do Kaliště se na pouť sjíždělo celé okolí. Babouci získali mezi publikem mimořádnou popularitu, která vedla k tomu, že byl v Kališti kolem roku 1986 založen fanklub, "Klub Babouků Kaliště". Založení klubu vedlo následně k tomu, že se zrodil nápad, aby obec Kaliště také měla vlastní polku.

Slovo dalo slovo, úlohy byly rozděleny. Text měl napsat Josef Havlík, toho času ředitel českobudějovického rozhlasu. Základní opěrné údaje o obci mu měl dodat Jaroslav Hájek, tajemník babouckého fanklubu. A tak se také stalo. Pan ředitel se ale k textování v důsledku zaneprázdnění nedostal a tak se o text pokusil sám pan tajemník. Text pak odevzdal legendě Babouků, kapelníku Václavu Rožboudovi, který text opatřil melodií. Následnou instrumentaci "Kališťské polky" provedl Jiří Drobílek. Důležité je zde uvést, že Jardu nikdy před tím ani nenapadlo vytvářet nějaké texty. Zajímavé je rovněž, že ho to ani vůbec nenapadlo po "zrození" Kališťské polky.

Zásadní zvrat nastal až poté, co Babouci "Kališťskou" na podzim roku 1989 uvedli u příležitosti "Země živitelka" v zahradě českobudějovického pivovaru. Této slavnosti byl přítomen i hudební skladatel Áda Doško, u kterého "Kališťská" nezůstala bez povšimnutí. Áda Doško požádal Jaroslava Hájka skladatelsky textařský tandem a tím byla definitivně probuzena jedena - jak se ukázalo -  z největších zálib a vášní Jaroslava Hájka svůj talent věnovat české dechovce.

A jak se Jardovi v textařské činnosti daří? To posoudí příznivci dechové hudby nejlépe sami. Nabízí se vystoupení mnohých dechových hudeb, jež skladby s textem Jaroslava Hájka mají ve svém repertoáru. Dále jsou to CDé, vydáné v poměrně krátkém časovém rozpětí. Patří k nim následující:

Rok
vydání
Název
2006 Prostý sen Jardy Hájka - Václav Žákovec hraje písničky textaře Jaroslava Hájka
2011 Duše muzikanta, dechová hudba Vysočanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka
2013 Život je divadlo aneb čím voní písně mé - dechová hudba Golčovanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka
2014 Zpívat budu dál - Jubilejní CD k 70. narozeninám Jaroslava Hájka - dechová hudba Babouci a dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše ml. hrají skladby s texty Jaroslava Hájka

Všechny čtyři CD jsou umístěny v sekci CD / DVDs. Převážná část skladeb s textem Jaroslava Hájka se nachází v seznamu volně dostupných skladeb noty.dechovka.eu, které jsou bezplatně ke stažení. Zde ještě jednou dík všem autorům, kteří své skladby poskytli k volné distribuci z Portálu české dechovky www.dechovka.eu.

Milý Jardo, vše nejlepší ke tvým kulatým 70tinám jménem mým i jménem mnoha tvých dechovkových příznivců a ostaň nám ještě dlouho produktivní..

Zaniklá studánka


hudba Václav Rožboud, text Jaroslav Hájek
CD4 - Zpívat budu dál
hraje a zpívá nejstarší jihočeská dechová hudba Babouci

Malované dny


hudba Blahoslav Smišovský, text Jaroslav Hájek
CD4 - Zpívat budu dál
hraje a zpívá dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše
kvítek

 

Distinct vocalists

AnnaMrakova.jpg

This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED