Textař Jaroslav Hájek slaví své 70tiny / Texter Jaroslav Hájek feiert seinen 70er

- CZ -Jaroslav Hájek
Následující článek je věnovaán Jaroslavu Hájkovi z Vysočiny,  jednomu z velmi angažovaných a alternativních současných textařů, který se dožívá 3. března 2014 svých kulatých a neopakovatelných, jubilejních 70tých narozenin.

Texty Jaroslava Hájka se těší v dechovkové komunitě velké oblibě. Spolupracuje s řadou známých hudebních autorů. Mezi blízkými přáteli je textař Jaroslav Hájek spíše v krátkosti kamarádsky nazýván Jardou. V kruzích dechovky si za léta vytvořil image textaře s velkým angažmá pro dechovku, s otevřeným a srdečným přístupem k okolnímu světu.

Jaroslav Hájek  se dožívá svých krásných  70. narozenin po stránce fyzické i psychické ve velmi dobré kondici. Bude to zjevně podmíněno jeho nezkrotným optimizmem a pozitivním smýšlením, jež jej životem provází. V jeho životě sehrává navíc stěžejní roli hojný pobyt v přírodě a práce s včelkami. Jako ideální kompenzaci považuje textařskou činnost, které se především věnuje během zimního období. Na mém snímku vpravo, který jsem pořídil během XV. Festivalu Karla Valdaufa v Trhových Svinách, se Jarda usmívá ne do fotoaparátu, ani na mě, ale s jakýmsi nadhledem a autonomií, jemu vlastní, na svět.

Diskutovat o dechovce lze s Jaroslavem Hájkem klidně i dlouhé hodiny. Jeho nejoblíbenější úvahy jsou strategického charakteru. V klidu jej nenechává zásadní problematika. V prvé řadě, proč je česká dechovka ve své domovině, zejména u většiny mladých lidí, ponechávána stranou bez povšimnutí, v jakési nelásce. Již před mnoha lety našel sám pro sebe vysvětlení, v čem tkví zásadní problém, z kterého lze odvodit fundamentální motivaci pro svou neúnavnou textařskou činnost.

Krajem Vysočiny


hudba Áda Doško, text Jaroslav Hájek
CD1 - Prostý den Jardy Hájka
na Yamaha-Tyros hraje Váckav Žákovec
zpívají Anna Volínová a Václav Žákovec

Abych čtenářům příslovečně nemazal "med kolem pusy", kterého Jarda jako včelař ročně hodně vyprodukuje a dechováky pravidelně zásobuje, je třeba na vysvětlení prozradit následující detaily. Jarda je přesvědčen, že během posledních nejméně sta let bylo vytvořeno dostatek textů s lidovými náměty na tema lidské vztahy, zejména k rodičům, láska, o věrnosti či nevěrnosti frajárek či šohajů, o kostelíčcích, vztahu k milované krajině, dědince či řece. Dle Jardova přesvědčení opěvovaná temata tohoto obsahu zjevně neberou zřetel na současnost. Dle jeho hypotézy  proto současnou mládež téměř neoslovují. Mladí lidé, kteří žijí v "jiné době", jak vysvětluje, jsou obklopeni jinými problémy.

Svého času jsem označil Jardu za textaře "revolucionáře", Lze jej vidět jako jakýsi protipól k zesnulému Vladimíru Salčákovi, s kterým jsem měl svého času tu možnost na tato temata také diskutovat. Vladimír Salčák ovšem v tomto směru není jediný. Jako protipól by Vláďa Salčák bez frajárečky, háječku a tamního "šuškání" s šohajem - jeho typických opěrných tematických pilířů v mnoha textech - snad ani nic nezveřejnil. Z mnoha diskuzí v jeho bytě ve Veselí nad Moravou jasně vyplývalo, že takové obsahy zejména miloval.

Jaroslav Hajek naproti tomu miluje, řekl bych skoro dvojnásobně, soustředit svůj fokus na současnost s veškerými projevy, které dění v současnosti doprovází. Dechovka je pro něj tudíž vhodnou "hlasnou troubou současna". V dechovce vidí hudební prostředek, jak širší publikum  upozornit na mnohé nedostatky kolem nás, přehmaty, podvody, úplatkářství, neřesti v politice, ctnostné i nectnosté vlastnosti lidí. Frajárky mají jaksi značně menší šanci - jak se jeví - "dostat se k mikrofonu":-) V tomto ohledu je Jarda zcela přesvědčen, že nastíněná temata mladé lidi spíše osloví.

Duše muzikanta


hudba Jiří Volf, text Jaroslav Hájek
CD2 - Duše muzikanta
hraje a zpívá dechová hudba Vysočanka

Osobně se přikláním k názoru, že z dechovky není nutné vymezovat prvky, které se tradičně etablovaly a mezi publikem získaly na oblibě. Myslím si proto, že není třeba zcela zanevřít na frajárky, útrapy s láskou dvou mladých či háječky. Na straně druhé lze spatřovat v novém alternativním obsahu další rozšíření a obohacení repertoáru české dechovky. Spektrum posluchačů a jejich preference jsou ne vždy a ne snadno vyzpytatelná.Textař Jaroslav Hajek nastavuje zrcadlo současnému dění. Z tohoto dění pak vybírá dle svých preferencí temata, která se mu jeví jako relevantní a vytváří textové reflexe. Ve spolupráci s řadou hudebních autorů pak tyto talentovaně přenáší do celkového hudebního vyjádření. 

Jaroslav Hajek spolupracoval a nadále udržuje čilou spolupráci s více než padesáti hudebními autory, vesměs  známými, případně zcela etablovanými. K těm, kteří nás již opustili, patřili zejména osobnosti jako Jaroslav Boček, Áda Doško, Jiří Drobílek, Vlasta Dvořák, Václav Rožboud, Josef Rúžička, Blahoslav Smišovský, Jiří Vrána. K těm, s kterými neustále udržuje kontakt, patří mimo jiné Viliam Béreš, Antonín Bulka, Jan Čiviš, Zdeněk Gurský, Kamil Havelka, Jiří Helán, Jan Lipold, Václav Maňas ml., Libor Mikl, Antonín Pecha, Vladimír Pfeffer, Ladislav Prudík, Áda Školka, Jan Slabák, Vladimír Suda, Jiří Tesařík, Antonín Tichý, Jiří Volf, Pavel Zedník  a další. Řada těchto a dalších hudebních autorů s texty Jaroslava Hájka přispěla do sbírky bezplatně dostupných skladeb, které jsou s jejich souhlasem volně dostupné na internetových stránkách free-scores.dechovka.eu (nebo www.free-scores.eu)

Certifikat
O mimořádné tvůrčí aktivitě Jaroslava Hájka svěčí úctyhodný počet skladeb, opatřených jeho textem. Je jich v současnosti přes tři stovky a zrovna tak velký počet textů, dokončených, polodokončených, načatých se schovává po šuplíkách jeho pracovního stolu. Jardovo textařský koutek, kde se převážně zdržuje v zimě, kdy stěžejně textování věnuje svůj čas, jsou stěny doslova "tapetovány" nejrůznějšími výrazy uznání za jeho dlouholetou soustavnou textařskou činnost.

Nebudu zde věnovat prostor jejich vyjmenování. Zmíním se pouze o  kuriosním certifikátu, který byl Jardovi udělen  Agenturou "Dobrý den" v Pelhřimově. Certifikát dokládá vytvoření českého rekordu "Nejplodnější autor písní věnovaných obcím České republiky", věnovaný Jaroslavu Hájkovi. V tomto certifikátu se uvádí, že je Jaroslav Hájek autorem textů ke třiceti dvěma dechovým skladbám, pojmenovaným po konkrétních názvech českých měst a obcí. Důležité kriterium pro udělení certifikátu bylo: Všech 32 skladeb muselo být natočeno dechovými hudbami na CD. Dechové hudby, které tyto skladby nahrály,  jsou na certifikátu jmenovitě uvedeny.

Jaroslav Hájek se narodil na sklonku 2. Světové války 3. března 1944 v malé obci Kaliště, která se nachází v Jihlavském kraji na půli cesty mezi Jidřichovým Hradcem a krajským městem Jihlavou.V mládí se věnoval sportu, zejména kopané, nejprve jako "kluk", pak semiprofesionálně. Zdálo se, že jej kopaná bude provázet celým životem. Leč zcela neočekávané, komplexní zranění Achylovy šlachy v roce 1977 a následný rok lékařských zásahů udělaly všem budoucím ambicím rázný konec. Další aktivní působení v aréně kopané jako hráč již nepřicházelo v úvahu . Bylo třeba přemýšlet "co dál". Jarda objevil vztah k přírodě, včelaření a  sadaření.

Volební idylka


hudba Ladislav Prudík, text Jaroslav Hájek
CD3 - Život je divadlo
hraje a zpívá dechová hudba Golčovanka

došlo k události, která znamenala pro Jaroslava Hájka počátek nových aktivit, o kterých, jak sám říká, do té doby  doslova ani nesnil. Je třeba předeslat, že v rodném Kališti byla po 2. Světové válce založena poutní tradice, na kterou byly zvány i různé kapely. Mezi prvními kapelami, které na této pouti hráli, byli i Babouci. Do Kaliště se na pouť sjíždělo celé okolí. Babouci získali mezi publikem mimořádnou popularitu, která vedla k tomu, že byl v Kališti kolem roku 1986 založen fanklub, "Klub Babouků Kaliště". Založení klubu vedlo následně k tomu, že se zrodil nápad, aby obec Kaliště také měla vlastní polku.

Slovo dalo slovo, úlohy byly rozděleny. Text měl napsat Josef Havlík, toho času ředitel českobudějovického rozhlasu. Základní opěrné údaje o obci mu měl dodat Jaroslav Hájek, tajemník babouckého fanklubu. A tak se také stalo. Pan ředitel se ale k textování v důsledku zaneprázdnění nedostal a tak se o text pokusil sám pan tajemník. Text pak odevzdal legendě Babouků, kapelníku Václavu Rožboudovi, který text opatřil melodií. Následnou instrumentaci "Kališťské polky" provedl Jiří Drobílek. Důležité je zde uvést, že Jardu nikdy před tím ani nenapadlo vytvářet nějaké texty. Zajímavé je rovněž, že ho to ani vůbec nenapadlo po "zrození" Kališťské polky.

Zásadní zvrat nastal až poté, co Babouci "Kališťskou" na podzim roku 1989 uvedli u příležitosti "Země živitelka" v zahradě českobudějovického pivovaru. Této slavnosti byl přítomen i hudební skladatel Áda Doško, u kterého "Kališťská" nezůstala bez povšimnutí. Áda Doško požádal Jaroslava Hájka skladatelsky textařský tandem a tím byla definitivně probuzena jedena - jak se ukázalo -  z největších zálib a vášní Jaroslava Hájka svůj talent věnovat české dechovce.

A jak se Jardovi v textařské činnosti daří? To posoudí příznivci dechové hudby nejlépe sami. Nabízí se vystoupení mnohých dechových hudeb, jež skladby s textem Jaroslava Hájka mají ve svém repertoáru. Dále jsou to CDé, vydáné v poměrně krátkém časovém rozpětí. Patří k nim následující:

Rok
vydání
Název
2006 Prostý sen Jardy Hájka - Václav Žákovec hraje písničky textaře Jaroslava Hájka
2011 Duše muzikanta, dechová hudba Vysočanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka
2013 Život je divadlo aneb čím voní písně mé - dechová hudba Golčovanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka
2014 Zpívat budu dál - Jubilejní CD k 70. narozeninám Jaroslava Hájka - dechová hudba Babouci a dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše ml. hrají skladby s texty Jaroslava Hájka

Všechny čtyři CD jsou umístěny v sekci CD / DVDs. Převážná část skladeb s textem Jaroslava Hájka se nachází v seznamu volně dostupných skladeb free-scores.dechovka.eu, které jsou bezplatně ke stažení. Zde ještě jednou dík všem autorům, kteří své skladby poskytli k volné distribuci z Portálu české dechovky www.dechovka.eu.

Milý Jardo, vše nejlepší ke tvým kulatým 70tinám jménem mým i jménem mnoha tvých dechovkových příznivců a ostaň nám ještě dlouho produktivní..

Zaniklá studánka


hudba Václav Rožboud, text Jaroslav Hájek
CD4 - Zpívat budu dál
hraje a zpívá nejstarší jihočeská dechová hudba Babouci

Malované dny


hudba Blahoslav Smišovský, text Jaroslav Hájek
CD4 - Zpívat budu dál
hraje a zpívá dechová hudba Veselka Ladislava Kubeše
kvítek

- DE -


Der folgende Beitrag ist Jaroslav Hájek aus Vysočina

Jaroslav Hájek
 gewidmet, einem sehr engagierten und alternativen Texter böhmischer Blasmusik der Gegenwart, der am 3. März 2014 ein rundes Jubiläum seines 70sten Geburtstages feiert.

Texte von Jaroslav Hájek erfreuen sich unter den Blasmusikfans großer Beliebtheit. Er arbeitet mit einer Reihe bekannter Musikkomponisten zusammen. Unter den nahen Freunden ist eher der Kürze halber kameradschaftlich Jarda genannt. In der Blasmusikszene ist ihm in jahrelanger Arbeit gelungen, ein Image eines Texters mit großem Engagement für die Blasmusik aufzubauen, mit einem offenen, herzlichen Zugang zur umgebenden Welt.

Jaroslav Hájek erlebt seinen schönen 70er Geburtstag hinsichtlich seiner physischen sowie psychischen Verfassung in einem sehr guten Zustand. Bedingt wird dies offensichtlich durch seinen unbändigen Optimismus und positive Denkweise, die ihn durchs Leben begleiten. In seinem Leben spielt darüber hinaus ein ausgiebiger Aufenthalt in der Natur sowie Arbeit mit Bienen als leidenschaftlicher Imker  sicher eine wichtige Rolle. Als eine ideale Kompensation zu seinen Outdoor-Tätigkeiten sieht er die Betätigung als Texter an. Dieser Tätigkeit reserviert er hauptsächlich die Winterzeit, während der er außerhalb des Hauses wenig zu tun hat. Auf meiner Fotoaufnahme rechts, die es mir am XV. Blasmusikfestival von Karel Valdauf in Trhové Sviny gelang, lächelt Jarda weder ins Objektiv, noch mich an, sondern strahlt mit einer gewissen Erhabenheit, ihm eigen, die Welt an.

Über die Blasmusik mit Jardoslav Hájek zu diskutieren, lässt sich gemütlich lange Stunden. Seine beliebtesten Überlegungen sind von strategischer Art. In Ruhe lässt ihn nicht eine Problematik vom grundlegenden Charakter. In erster Reihe ist es die Frage, warum die böhmische Blasmusik in ihrer Heimat, insbesondere, seiner Empfindung nach, von der Mehrheit der jungen Leute,  beziehungslos und stiefmütterlich angesehen wird. Schon vor etlichen Jahren fand er für sich eine Erklärung, wo die Sache der niedrigen Akzeptanz bei der Jugend einen "Pferdefuß" hat. Auf diese Erkenntnis, die ich sogleich erläutere,  lässt sich auch die fundamentale Motivation für seine Tätigkeit als Texter zurückführen.

Durch die Landschaft von Vysočina / Krajem Vysočiny


Musik Áda Doško, Text Jaroslav Hájek
CD1 - Ein simpler Traum von Jarda Hájek / CD1 - Prostý den Jardy Hájka
auf Yamaha-Tyros spielt Váckav Žákovec
  Gesang Anna Volínová und Václav Žákovec

Um dem verehrten Leser den sprichwörtlichen Honig "um den Mund" nicht zu schmieren, den Jarda als Imker im Laufe des Jahres in Mengen produziert und die Blasmusiker regelmäßig versorgt,  ist es notwendig, folgende Details zu lüften. Jarda ist davon überzeugt, dass im Laufe der letzten hundert Jahre genügend Texte mit Volksmotiven zum Thema menschlicher Beziehungen, insbesondere zu den Eltern, über die Liebe und Treue / Untreue von Mädchen und Jungs, über Kirchen, Flüsse sowie Beziehungen zur geliebten Landschaft geschrieben wurden.  Seiner Überzeugung nach fehlt hier empfindlich der Bezug zur Gegenwart. Seiner Hypothese nach sprechen die "alten" Themen daher die Jugend fast nicht mehr an. Junge Leute, die in einer anderen Zeit leben, wie Jarda erklärt, sind von anderen Themen umgeben und geprägt.

Seinerzeit bezeichnete ich einmal Jaroslav Hájek als den "revolutionären" Texter. Man kann ihn als einen gewissen Antipol zum verstorbenen Vladimír Salčák ansehen, mit dem ich die Möglichkeit hatte, das hier angerissene Thema auch zu diskutieren. Vladimír Salčák war aber in seiner Grundeinstellung nicht der "Einzige". Als Gegenpol war Vladimír Salčák ohne Frajárečka, ohne den beinahe zentralen Baustein seiner Texte, nämlich des stimmungsvollen "Flüsterns" mit dem Šohaj im Hain, im Garten oder anderswo, beinahe unvorstellbar. Ohne solche "stützende" Themenpfeiler in vielen Texten wäre er, glaube ich, kaum ausgekommen. Aus unseren Unterhaltungen was für mich klar, dass er solche Inhalte sehr liebte. 

Demgegenüber lenkt Jaroslav Hajek, vielleicht nicht weniger innig als Salčák, seine Konzentration auf die Gegenwart mit all ihren begleitenden Manifestationen zu lenken. Die Blasmusik ist daher für ihn eine Art "Sprachrohr, Megaphon" der Gegenwart. Zwar nicht ausschließlich, aber eine Vorliebe für derartige Themen ist klar erkennbar. In der Blasmusik sieht Jarda ein Mittel, ein breiteres Publikum auf verschiedenartige kritikwürdige Themen um uns herum aufmerksam zu machen: Übergriffe, Schwindel, Korruption, politische Laster, menschliche Charaktereigenschaften. Frajárky kommen, so scheint es zu sein, nicht so oft zum Zug, auch nicht nächtliche Liebestreffen beim Modschein In dieser Hinsicht ist Jaroslav Hájek  ganz davon überzeugt, dass die neu gewählten Inhalte das junge Publikum eher anspricht.

Musikantenseele / Duše muzikanta


Musik Jiří Volf, Text Jaroslav Hájek
CD2 - Musikantenseele / CD2 - Duše muzikanta
  es spielt und singt Blaskapelle Vysočanka


Persönlich neige ich zu der Ansicht,  dass keine Notwendigkeit besteht, aus der Blasmusik Elemente auszugrenzen, die sich traditionell etabliert haben und beim Publikum einen Anklang weiterhin finden. Ich denke daher, es ist nicht notwendig, sich in den Texten von den jungen Mädchen (Frajárky) und jungen Burschen (šohaji) abzuwenden sowie von den Liebesabenteuern, von den Stories Heinen beim Mondschein etc. Andererseits lässt es sich im neuen Angebot an alternativen Inhalten eine weitere Bereicherung des Repertoire der böhmischen Blasmusik erblicken.

Jaroslav Hájek stellt mit Vorliebe den von ihm wahrgenommenen Begebenheiten den Spiegel. Aus dem  Angebotsspektrum sucht er sich dann die sensitiven Themen aus. Diese gießt er anschließend geschickt in seine Text-Reflexionen. In der Zusammenarbeit mit einer Reihe von Komponisten gelingt es ihm, wie ich glaube surchaus geschickt,  zu einem musikalischen Gesamtausdruck zu formen.

Jaroslav Hajek arbeitete und weiterhin unterhält eine Zusammenarbeit mit mehr als 50 Musikautoren zusammen. Zu diesen zählen durchaus bekannte, oder stellenweise etablierte Pesönlichkeiten der heimischen Szene. Zu jenen, die uns verlassen haben, gehörten unter anderem Autoren wie Jaroslav Boček, Áda Doško, Jiří Drobílek, Vlasta Dvořák, Václav Rožboud, Josef Rúžička, Blahoslav Smišovský, Jiří Vrána. Zu jenen Autoren, mit denen Jarda weiterhin einen regen Kontakt unterhält, zählen Viliam Béreš, Antonín Bulka, Jan Čiviš, Zdeněk Gurský, Kamil Havelka, Jiří Helán, Jan Lipold, Václav Maňas ml., Libor Mikl, Antonín Pecha, Vladimír Pfeffer, Ladislav Prudík, Áda Školka, Jan Slabák, Vladimír Suda, Jiří Tesařík, Antonín Tichý, Jiří Volf, Pavel Zedník und andere. Viele von den hier angeführten Komponisten  haben zum Projekt "Free scores", dass ich ins Leben gerufen habe, mit ihren Stücken dankenswerterweise beigetragen. Das Projekt "Free scores" enthält Stücke für eine übliche Blaskapellenbesetzung. Diese können kostenlos von free-scores.dechovka.eu (oder www.free-scores.eu) abgezogen werden.

Certifikat

Jaroslav Hájek´s außergewöhnliche schöpferische Tätigkeit kann an der Zahl von Kompositionen, die mit seinem treffenden Text versehen sind, abgelesen werden. An der Zahl sind es bereits über 300 fertiggestellte Stücke. Lt. Jarda seiner Schätzung nach gibt es aber mindestens genauso viel Stücke in angefangener, halbfertiger oder sonst unvollendeter Form in den Schubläden seines Arbeitstisches verstreut. In der Arbeitsecke, wo er sich überwiegend in den Wintermonaten aufhält und die Zeit mit der Texttätigkeit verbringt, sind die Wände mit verschiedenen Bekundungen der Anerkennung für seine langjährige, unablässige Tätigkeit buchstäblich "tapeziert".

Einer genaueren Aufzählung werde ich hier den Raum nicht widmen. Aus der Fülle erwähne ich lediglich ein kurioses Zertifikat, das ihm von der Agentur "Guten Tag" in Pelhřimov erteilt wurde. Das Zertifikat belegt die Schaffung eines tschechischen Rekordes "Der fruchtbarste Autor von Liedern, gewidmet Gemeinden der Tschechischen republik". In diesem Zertifikat wird angeführt, dass Jaroslav Hájek der Textautor von 32 Stücken ist, die die Namen von tschechischen Städten und Gemeinden tragen. Eine wichtige Voraussetzung für die Erteilung des Zertifikates war es, dass alle Stücke durch Blaskapellen auf CD´s aufgenommen werden mussten. Die Blaskapellen, die die Stücke aufgenommen haben, sind alle namentlich am Zertifikat angeführt. Natürlich ist auch mein Lieblingsstück von Blahoslav Smišovský  (geboren in Dolní Cerekev), die Dolnocerekvická-Polka dabei, die von Veselka aufgenommen wurde. (Noten befinden sich in www.free-scores.eu).

Jaroslav Hájek wurde am Ende des 2. Weltkrieges, am 3. März 1944 in einer kleinen Gemeinde Kaliště geboren, die sich im Kreis Iglau auf einem halben Weg zwischen Jindřichův Hradec und der Kreisstadt Jihlava befindet. In seiner Jugend widmete er sich hauptsächlich dem Sport., insbesondere dem Fußball, zu Beginn als Amateur, später semiprofessionell mit der längerfristigen Absicht, damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Es schien am Anfang zumindest so. Diesbezügliche Pläne fanden aber ein jähes Ende, als gänzlich unerwartet, seine Achillesferse im Jahre 1977 unglücklich verletzt wurde. Das Folgejahr war im Zeichen mehrerer komplexer Ärzteeingriffe und Spitalsaufenthalte, die allesamt  allen künftigen Sport-Ambitionen abrupt ein Ende setzten. Eine weitere Wirkung in der Fußballarena kam daher nicht mehr in Frage. Zwangsweise stellte sich der Gedanke ein, wie soll es weitergehen. Jaroslav entdeckte eine Beziehung zur Natur, zur Imkerei und zur Betätigung im Obstbaumgarten.

 Wahlen-Idylle / Volební idylka


Musik Ladislav Prudík, Text Jaroslav Hájek
CD3 - Das Leben ist ein Theater / Život je divadlo
  es spielt und singt Blaskapelle Golčovanka

Und wie kam er nun überhaupt zum Texten? Es kam zu einer Begebenheit, die für Jaroslav Hájek den Beginn neuer Aktivitäten bedeutete, die sein Leben nachhaltig verändern. Zu jenem Zeitpunkt hatte er nicht geahnt oder nicht einmal geträumt, wie er selber sagt, was die Zukunft bringt.

Für ein weiteres Verständnis ist es notwendig, ein wenig auszuholen. Nach dem 2. Weltkrieg wurde  in seinem Geburtsort .Kaliště eine Wallfahrtstradition eingeführt, zu der unter anderem Blaskapellen eingeladen wurden. Unter den ersten, die bei dieser Gelegenheit aufspielten, waren Babouci, die älteste Blasmusikformation aus Südböhmen. Zur jährlichen Wallfahrt kamen Pilger aus der breiten Umgebung. Babouci gewannen dadurch unter dem Publikum eine beachtliche Popularität, die dazu führte, dass im Ort um das Jahr 1966 ein Babouci-Fanklub,  "Klub Babouků Kaliště", gegründet wurde. Die Klubgründung führte in weiterer Folge dazu, dass die Idee entstand, der Ort Kaliště möge auch ihre eigene Polka haben.

Ein Wort folgte dem anderen und die Aufgaben waren verteilt. Den Text sollte Josef Havlík schreiben, jener Zeit der Direktor des Budweiser-Rundfunks. Die nötigen "Eckdaten" über die Gemeinde sollte  Jaroslav Hájek organisieren, zu diesem Zeitpunkt seines Zeichens der Sekretär des Babouci-Fanklubs. Und so geschah es auch. Der Herr Direktor kam allerdings wegen seiner Überlastung nicht dazu, den Text zu schreiben. Und so versuchte der Sekretär "himself" den Text zu verfassen. Der Text wurde dann an Herrn Václav Rožboud weitergeleitet, seinerzeit der Babouci-Legende. Rožboud verfasste die Melodie und die anschließende Instrumentation der neu geborenen "Kališťská polka" wurde von Jiří Drobílek vorgenommen. An dieser Stelle sei angebracht, dass Jaroslav Hájek, davor, kein einziges Mal in die "Verlegenheit" kam, irgendwelche Texte zu schreiben. Ferner ist es angebracht, festzuhalten, dass ihm nach auch dann nach dem Entstehen von "Kališťská polka" überhaupt nicht in den Sinn kam, sich mit der Tätigkeit zu beschäftigen, Texte zu schreiben.

Eine grundlegende Wendung kam erst in dem Augenblick, wo die "Kališťská polka" anlässlich der Veranstaltung "Die Erde, unsere Ernährerin" in der Budweiser Brauerei von Babouci gespielt wurde. Bei diesem Festanlass war auch der bekannte Komponist Áda Doško, dem die Polka auffiel. Jaroslav Hájek war auch dabei. Áda Doško hatte sich bei der Blaskapelle erkundigt, wer denn den Text geschrieben hätte. Doško und Hájek wurden bekanntgemacht, wobei Doško den Wunsch vorbrachte, mit Hájek gemeinsam ein Tandem zu bilden. Damit wurde bei Hájek, wie sich relativ schnell herausstellte, eine der größten Lieblingsbeschäftigungen und Leidenschaften wachgerufen. Jaroslav Hájek stellte sein Talent in den Dienst der böhmischen Blasmusik.

Und wie es ihm in seiner Tätigkeit als Texter geht? Das können Anhänger der böhmischen Blasmusik am Besten selbst beurteilen. Es bieten sich Auftritte von Blaskapellen, die Stücke mit Texten von ihm im Repertoire haben. Ferner sind es CDs, von denen bisher in einer relativ kurzen Zeit bereits 4 herausgegeben wurden:

Herausgabe Bezeichnung
2006 Ein simpler Traum von Jarda Hájek / Prostý sen Jardy Hájka - Václav Žákovec hraje písničky textaře Jaroslava Hájka
2011 Musikantenseele / Duše muzikanta, dechová hudba Vysočanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka
2013 Das Leben ist ein Theater / Život je divadlo aneb čím voní písně mé - dechová hudba Golčovanka hraje skladby s texty Jaroslava Hájka
2014 Singen werde ich weiter - Jubiläums-CD zum 70. Geburtstag von Jaroslav Hájek, Babouci und Veselka spielen Kompositionen mit Texten von Jaroslav Hájek /
Zpívat budu dál - Jubilejní CD k 70. narozeninám Jaroslava Hájka - dechová hudba Babouci a Veselka Ladislava Kubeše hrají skladby s texty Jaroslava Hájka

Alle vier CDs sind in der Sektion CD/DVDs untergebracht. Ein großer Teil der Kompositionen mit dem Text von Jaroslav Hájek befindet sich im Verzeichnis kostenlos beziehbarer Stücke free-scores.dechovka.eu, Hier noch ein Dankeschön allen Autoren, die mir ihre Kompositionen zur freien Distribution vom Portal böhmischer Blasmusik www.dechovka.eu zur Verfügung gestellt haben.

Lieber Jarda, alles Gute zu deinem runden Siebziger sowohl in meinem Namen als auch im Namen Deiner Blasmusikfans. Bleib´ uns noch lange produktiv erhalten.

Untergegangener Brunnen / Zaniklá studánka


Musik Václav Rožboud, Text Jaroslav Hájek
CD4 - Singen werde ich weiter / Zpívat budu dál
  es spielt und singt die älteste südböhmische Blaskapelle Babouci

Tage in bunten Farben / Malované dny


Musik Blahoslav Smišovský, Text Jaroslav Hájek
CD4 - Singen werde ich weiter / Zpívat budu dál
  es singt und spielt die Blaskapelle Veselka von Ladislav Kubeš
kvítek