Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Textař Vladimír Salčák / Texter Vladimír Salčák

cz -

Vladimír Salčák

Vladimír Salčák

Jedna z velmi známých osobností v oblasti  moravské dechovky je Vladimír Salčák, bydlištěm ve Veselí nad Moravou. Je to znalec scény, multitalent, textař, skladatel, producent rozhlasových vysílání s dechovkovou tématikou, moderátor mnoha dechových festivalů a přehlídek, případně večerů s dechovkou, ale také velký milovník sportu, turistiky a cestování.

Vláďa,jak je přáteli nazýván, se narodil 5. dubna 1936 v nedaléké vinné obci Petrov. Rodina, žijící ve velmi skromných poměrech, se ale z logistických důvodů brzy přemístila do Veselí nad Moravou, kde byl otec jako železničář zaměstnán na tamním nádraží.

Často je dotazován na své hudební kořeny. Ty ale ve srovnání s jinými, hudebně angažovanými lidmi prakticky neexistovaly. Jeho dětství bylo především poznamenáno prací ve vinohradech, kde ale, jak si velmi dobře vzpomíná, jeho otec během prací hodně zpíval. Byly to především moravské lidové písně, kterých bylo požehnaně.

Vláďovo hudební nadání se ale projevilo o mnoho let  později. Byla to spíše hra náhody. Do svých 40ti let věnoval totiž svůj volný čas převážně svému koníčku sportu a turistice. V této době procestoval s mimořádnou vášní nejrůznějšími způsoby celou Českou Republiku a sousední země tehdejšího  "východního bloku".  Tato činnost mu dokonce přinesla velmi prestižní titul s diplomem "Mistr turistiky". V době návštěvy učňovského učiliště v Gbelích, posléze pak jako žák průmyslové školy v Břeclavi se nacházel na hony daleko od hudebního dění.

Náhoda sama a Vládˇova vrozená zvědavost jej ovšem přivedly do bezprostřední blízkosti lidové hudby. Během počátečního nadšení, které jej doprovázelo na počátku svých 40ceti let se ve spěchu naučil hrát na křídlovku. V lokální kapele se mu podařilo poměrně rychle vypracovat z postu doprovodu na druhou, posléze na první křídlovku. Neočekávané zdravotní problémy, které vedly k implantaci kardiostimulátoru, bránily Vláďovi ale v dalším aktivním působení v roli křídlováka. Hudebních zážitků a nabytých zkušeností se ale nechtěl jen tak rychle vzdát.

Začal se tedy blíže zajímat o skladatelskou činnost. Navštěvoval semináře pro kapelníky. V jednom z takových kurzů mu náhoda přihrála setkání se Slávkem Smíšovským, který byl, vzhledem k jeho hudebnímu vzdělání, angažován jako lektor.  Smíšovského lehký, jasný a přehledný přednes vzbuzoval ve Vláďovi dojem, že je skladatelská činnost celkem "snadnou" záležitostí. Toto se mu jevilo jako nové a zajímavé pole působnosti. Z mnoha osobních setkání a hovorů se Smíšovským vím, že se dovedl vyjadřovat přesně a velmi poutavě. Vláďa se nikdy  netajil tím, že se mu během života nedostalo fundovaného, hudebního vzdělání. Příležitostně neopomenul utrousit : "... kdybych věděl, že mně milý búh daruje ještě 10 let, dám se hned do toho, abych solidní hudební vzdělání dodatečně získal".  S touto poznámkou lze doložit jeho úžasný elán i v jeho věku sedumdesáti čtyř let.


A tak vznikla první skladba, na kterou byly vázány velké naděje. Jeho úsilí bylo ale místním kapelníkem zhodnoceno zdrcujícím způsobem. Vláďa se vyznačoval houževnatostí a tak neházel hned "flintu do žita". Začal s intenzivním studiem odborné hudební literatury a analyzoval kompozice jiných skladatelů. Došlo to tak daleko, že se odvážil požádat již známé osobnosti Františka Maňase a Slavka Smišovského v oblasti sklady a tvorby textu o skromnou spolupráci. Jeho odvaha se vyplatila. Spolu s Františkem Maňasem vytvořil v následných letech jako textař či skladatel na 60 skladeb, obdobně tak se Slávkem Smišovským. Spolupráce s dalšími vesměs známými skladateli nenechala na sebe dlouho čekat, kde na sebe upoutal pozornost jako nápaditý, trefný textař.  Posléze následovala spolupráce s dalšími hudebními skladateli, ke kterým patřili  Dalibor Brázda, Vladimír Fuka, Zdeněk Gurský, Ladislav Hrdlička, Antonín Koníček, Ladislav Kubeš, Jan Lipold, Miloš Machek, Jan Slabák, Áda Školka, Áda Doško, Josef Vejvoda, Jiří Volf, Jiří Vrána a spousta dalších.

Vladimír Salčák, Antonín Sprinzl

Vladimír Salčák, Antonín na 40. Festivalu
slováckých dechových hudeb in Ratíškovicích

Myšlení, cítění a způsob života Vladimíra Salčáka měly hlubké kořeny v lidových tradicích. Byl vždy bdělým pozorovatelem svého sociálního okolí. Měl pozoruhodnou schopnost, nalézat pro poměrně komplexní obsahy a souvislosti vždy vhodný a běžně užívaný dialektový výraz. Tato okolnost jakož i jeho značná ctižádost se promítá do charakteru jeho tvorby.

Vladimír Salčák může pohlédnout na více než 400 skladeb, v kterých se zvěčnil jako textař, skladatel nebo obojí.  Skladby, které se vyznačují jeho "rukopisem", byly mezitím převzaty do repertoáru mnoha moravských dechovek a natočeny na nosiče. K těmto kapelám patří bezesporu Bojané, Dolanka, Dambořanka, Frajárka, Hovorané, Lanžhotčanka, Mistříňanka, Moravanka, Pohoranka, Straňanka, Šohajka, Valaška, Vlčnovjanka, Veselané, Vracovjáci, Žadovjáci, ale také Drie Donken z Holadska a mnoho dalších.

Zastupitelstvo obce Veselí nad Mpravou rozhodlo v květnu tohoto roku udělit dvěma důležitým občanům města, Vladimíru Salčákovi a Jaroslavu Vinklárkovi,  "Městskou cenu za mimořádné zásluhy v oblasti kultury". Oběma za jejich rozsáhlou hudební tvorbu jakož i angažmá v oblasti lidové kultury.

Pokaždé, když  dojde s Vláďou na výměnu slov, ať již během návštěvy u něj doma či na různých dechovkových slezinách, jako kupříkladu v Ratíškovicích, sedí proti mně vitální, otevřený a velmi přístupný veselý člověk, který přes svůj pokročilý věk a voperovaný kardiostimulátor na mě působí vždy čerstvě a mladě, plný života a nápadů.

Skladby

skladba druh
Akáty valčík
Babí járek valčík
Boršický kapelník polka
Budějovanka polka
Čtyři lípy valčík
Den se už krátí valčík
Do tance, přátelé polka
Hanácký dožínkový valčík
Haťová cestička polka
Horela lipka valčík
Horňácký valčík
Chlapci Strážničané polka
Javornický valčík
Jižní Moravěnka valčík
Kázali nám páni valčík
Lalujo bílá valčík
Lhotský valčík
Ludé povidajú valčík
Milovaná Haná valčík
Milovníček polka
Na boršických lúkách valčík
Od Horního Němčí polka
Okolo Hovoran valčík
Okolo Moravy valčík
Petrovské Plže valčík
Poslední polka
Pověz ně milá valčík
Princezna z mládí valčík
Pro kapelu polka
Předjaří valčík
Přívozník valčík
Ranní valčík
Regrútský valčík
Spadlo už listí valčík
Svatební víno polka
U splavu valčík
Úsměvný valčík
Velkou smůlu mám polka
Veselské náměstí polka
Vlčí máky valčík
Z Blatničky polka
Z Rusavy polka
Znorovská polka

Distinct vocalists

Ratky2.jpg

This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED