Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

"Trvalo můj celý život, přijít na to, co neumím hrát."    "Es hat mein ganzes Leben gedauert, um zu wissen, was ich nicht spielen kann." -- Dizzie Gillespie

CZECH
GERMAN


Ladislav Jacura
Ladislav Jacura
* 8.10.1913 Sevluš -- † 1.10.2004 Praha


Chodouňská - hudba: Josef Poncar, text: Ladislav Jacura
Gesang Zdeněk Matouš, Miroslav Šuba

"Málo, málo máš pro mě
lásky  má milá,
kde je věrnost tvá,
kterou jsi mně slíbila ..."

LP 1972
Přes dvě vesnice- písníčky Josefa Poncara
Dechová hudba Supraphon, dirigiert Jiří Bauer

Ladislav Jacura byl velmi úspěšný textař, který spolupracoval asi se 40ti hudebními skladateli. Často je také nazýván králem textařů. Napsal k nepřebernému množství úspěšných melodií na míru šitý text.

Ladislav Jacura neměl lehký život. V útlém věku tří a půl let mu zemřela maminka. Panovaly válečné poměry.  Tatínek "organizoval" během svého kratičkého opušťáku velmi rychle náhradní matku, která jej měla vychovávat. Macecha ale k dítěti nic necítila. Přivykl tvrdým poměrům a musel se svou pílí, odkázán sám na sebe, prosekat životem. Nevyhýbal se žádné práci, která mu skýtala obživu. Jeho mimořádný čas nadešel, když Vašek Zeman, star textař Vacka, Vejvody, Poncara, opustil vlast. Ladislav Jacura vyplnil jeho místo.

Během jeho aktivního věku se nacházeli na scéně dechovky asi těžko lidi, kteří by nějakým způsobem s Jacurou bezprostředně nespolupracovali.

Ladislav Jacura zůstal ale přes veškeré těžkosti ve svém životě veselý a optimistický člověk. Měl život a lidi kolem sebe rád, střetával se s nimi vždy s humorem. Mnohé z toho čiší také z jeho obsahových, souzvučných písňových textů.

Ladislav Jacura zůstane se svými nadčasovými obsahy v našich vzpomínkách.Ladislav Jacura
Ladislav Jacura
* 8.10.1913 Sevluš -- † 1.10.2004 Praha


Chodouňská - Musik Josef Poncar, Text: Ladislav Jacura
Gesang Zdeněk Matouš, Miroslav Šuba

"Wenig, wenig Liebe  hast du
  für mich mein Schatz,
wo ist deine Treue,
die du mir versprachst ..."

LP 1972
Přes dvě vesnice - písníčky Josefa Poncara
Dechová hudba Supraphon, dirigiert Jiří Bauer
 
Ladislav Jacura war ein sehr erfolgreicher Texter, der mit 40 Komponisten zusammenarbeitete. Er wird auch als der Texter-König bezeichnet. Er hat zu einer beinahe unüberschaubaren Zahl von erfolgreichen Kompositionen treffende Textinhalte geschrieben.

Ladislav Jacura hatte kein leichtes Leben gehabt. Im Alter von 3,5 Jahren starb seine Mutter. Es herrschten Kriegsverhältnisse. Der Vatter "organisierte" während eines Kurzurlaubes auf die Schnelle eine Ersatzmutter, die das Kind erziehen sollte aber das Kind nicht mochte. Er  entwickelte sich tu einem sehr zähen Charakter  und musste sich mit Fleiss,   allein auf sich gestellt, durchs Leben durchschlagen. Keine Arbeit, die ihm zum Lebenserhalt diente, schätzte er gering. Seine besondere Zeit ist gekommen, als der Star-Texter Vašek Zeman, der für Vacek, Vejvoda, Poncar Texte schrieb, das Land verließ. Ladislav Jacura sprang ein.

Zu seiner aktiven Zeit gab es kaum Persönlichkeiten der Blasmusikszene, die mit ihm nicht in irgendeiner unmittelbaren Form in Berührung gekommen wären.

Ladislav Jacura blieb Zeit seines Lebens trotzdem ein fröhlicher, optimistischer Mensch. Er liebte das leben und seine Mitmenschen,  denen  er immer mit besonderer Heiterkeit begegnete. Viel davon spiegeln auch seine inhaltsvollen, stimmigen Liedertexte wider.

Ladislav Jacura  bleibt mit seinen zeitlosen Inhalten in unserer Erinnerung.