Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
Friends Around

CZECH
GERMAN

Zprávu z výletu v holandském jazyce naleznou zájemci na stránkách www.blaaskapel.nl

Po důkladné přípravě několika členů kapely „Freunde Echo“,  započal 13. července 2016 rozsáhlý koncertní výlet do České Republiky. Včetně sponzorů a fanoušků kapely byl náš autobus s posádkou 40ti členů dobře osazen.

První část výletu byla věnována Brnu a okolí. kde jsme se v Brně v hotelu Slávie ubytovali. Hned po příjezdu na hotel byli muzikanti připraveni účastnit se workšopu, který byl sjednaně veden Vlado Kumpanem. Večer jsme se pak zůřastnili vystoupení Moravanky Jana Slabáka.

Následný den jsme opět sbalili kufry a pokračovali v cestě do Strážnice. Cestou jsme navštívili Macochu, jeskyně u Blanska. Po příjezdu do Strážnice jsme hned využili příležitost, malounko prozkoumat město. Večer jsme jeli autobusem do Rakvic. Navštívili jsme tam winný sklem Jana Bílka, kapelníka Túfaranky. Přítomni byli také někteří členové kapely, pohodově přistrojeni, kde jsme společně v přátelské atmosféře mohli strávit pěkný večer, zatím co nám Hanka, zpěvača Túfaranky a manželka Jana, připravila víno a pestré k nakousnutí.

Sobotu ve Strážnici jsme započali návštěvou pamětihodností města včetně známého strážnického Skanzenu, který uchovává tradice, způsob hospodaření, způsob žití a oblékání tamních předků. Odpoledně byl - dle plánu - věnován návštěvě Luhačovic. Lázeňské město Luhařovice je svými léčivými prameny již dlouho známé po celé Evropě. Během pozdního odpoledne vystupovala naše formace - Freunde Echo - ve Veseli nad Moravou. Naše vystoupení bylo původně plánováno pod "širákem", kvůli značně nestabilnímu počasí se ale koncert konal v kulturním domě. Naše vystoupení bylo profesionálním týmem zaznamenáno na video, které bylo pak vysíláno na místním info kanále. Nechybělo ani interview s naším kapelníkem Tonem Kaizersem. Vystoupení mělo u publika velmi pozitivní ohlas. Byli jsme zahrnuti nadšením a komplimenty a velmi bylo hodnoceno, že jako holandská kapela máme "odvahu" nabídnout pravou českou dechovku včetně českého zpěvného přednesu. Dokonce starosta města byl zřejmě značně dojat z našeho vystoupení.
Večer pak pokračovala naše skupina do Petrova, kde navštívila tamní známé vinné sklepy. Kapela Dolinečka nabídla koncert. Při posezení u grilu a tamním dobrém vínu jsme ukončili s příjemnými pocity zážitky nabytý den.

V neděli, poslední den našeho cestování jsme směrovali do Hodonína. V tamním parku jsme nabídli veřejný koncert, opět "pod širákem".  Počasí se tentokráte velmi vydařilo, což se projevilo i na našem nadšení hudbou potěšit lidi. Naše vystupování se velmi rychle "rozkřiklo" po okolí a návštěvníků přibývalo. Odpoledne  byl - dle cestovního plánu - rezervován druhému workšopu, tentokráte s Bohumírem Kameníkem. Během workšopu jsme stěžejně  zkoušeli jednu ze skladeb od Bohumíra. Workšopu. Všichni se věnovali s plným soustředěním a následovali jemným dikcím a detailům autora.  Bohumir Kamenik nám prokáže čest a bude s námi 5. listopadu 2016 s naší kapelou společně vystupovat.

Večer pak, kolem 21té hodiny, jsme nastoupili zpáteční cestu domů do Overloonu, spokojeni, přeplněni zážitky, dojmy a novými poznatky, které nám v srdcích dlouho zůstanou.

Formace hledá klarinetistu a zpěváky (mužský hlas).

Den Reisebericht in holländischer Sprache  findet man auf www.blaaskapel.nl


Nach gründlicher Vorbereitung von einigen Mitgliedern der Kapelle „Freunde Echo“ begann am 13. Juli 2016 eine ausgedehnte Konzertreise in die Tschechische Republik. Einschließlich der Unterstützer und Mitglieder des FUN-Club war der Bus mit 40 Personen gut besetzt.

Der erste Teil der Reise fand in und um die Stadt Brünn, wo wir uns im Hotel Slavia einkvartierten. Nach dem Check-In waren die Musiker in der Lage, gleich an einem Workshop teilzunehmen, der von Vlado Kumpan geleitet wurde. Am Abend gingen wir nach Brünn, um an einem Konzert der Blaskapelle Moravanka von Jan Slabak teilzunehmen.

Am nächsten Tag wurden die Koffer wieder gepackt und wir fuhren weiter nach Strážnice. Unterwegs besuchten wir die Höhlen (Punkva Höhle) in Blansko. In Strážnice angekommen, nutzten wir die gute Gelegenheit, die Stadt ein wenig zu erkunden. Am Abend fuhren wir mit dem Bus nach Rakvice. Dort besuchten wir den Weinkeller von Jan Bílek, dem Kapellmeister von Túfaranka. Zugegen waren auch einige Mitglieder der Blaskapelle, locker gekleidet, wo wir alle in einer freundschaftlichen Atmosph§re gemeinsam einen schönen Abend verbringen konnten, während wir einen Imbiss und Getränke von Hanka, Jan seiner Ehefrau, angeboten bekamen.

Den Samstag in Strážnice begannen wir mit einem Stadtrundgang sowie einem Besuch im Freiluft-Museum. Für den Nachmittag wurde ein Besuch in Luhačovice eingeplant. Der Kurort Luhačovice ist durch seine natürlichen Quellen schon lange berühmt. Am späten Nachmittag hat dann unsere Formation Freunde Echo ein Konzert in Veseli nad Moravou gegeben. Das Konzert sollte im Freien stattfinden, wegen des schlechten Wetters musste es aber leider ins Kulturhaus verlegt werden. Unser Auftritt wurde vom lokalen Informations-Team professionell aufgezeichnet und anschließend durch das lokale Info-Kanal ausgestrahlt. Dabei fehlte auch nicht ein Interview mit unserem Ton Kaizers. Es wurden uns Bewunderung und Komplimente entgegengebracht sowie uns hoch angerechnet, den Mut zu haben, als niederländische Blaskapelle die traditionelle böhmische Blasmusik mit tschechischem Gesang und allem drum und dran im Lande zu präsentieren. Sogar der Bürgermeister von Veselí war sichtlich gerührt. Am Abend besuchte unsere Gruppe die bekannten Weinkeller in Petrov. wo auch von der Blaskapelle Dolinečka ein Konzert gegeben wurde. Beim Wein und gutem Essen vom Grill haben wir auch diesen Abend mit Erfolgsgefühlen ausklingen lassen.

Am Sonntag, dem letzten Tag unseres Ausfluges ging es nach HodonÍn. Dort gaben wir ein Konzert im Freien im Kurpark. Das Wetter war ausgezeichnet, wir spielten mit Freude. Es hat sich wie Lauffeuer herumgesprochen und es gab immer mehr Besucher, die zu unserem Auftritt kamen. Fúr den Nachmittag stand am Reiseplan das zweite Worksop, diesmal mit Bohumir Kamenik. Im Workshop wurde ein Stück von Kameník geprobt. Alle waren mit voller Konzentration dabei und folgten den Anweisungen des Komponisten. Bohumir Kamenik wird uns die Ehre erweisen und am 5. November 2016 gemeinsam mit uns, der Blaskapelle Freunde Echo, auftreten.

Am Abend, etwa um 21:00 haben wir die Heim-Rückreise nach Overloon angetreten, zufrieden, voll gefühlt mit Erlebnissen, Eindrücken und neuen Erfahrungen, die uns in Herzen noch lange bleiben.

Die Formation sucht einen Klarinettisten und Sänger (männliche Stimme).