Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
Friends Around
{
GERMAN
CZECH

Bläser der Münchner Philharmoniker
Blasmusik auf hohem Niveau mit prominenter Leitung
 
Bläser der Münchner Philharmoniker haben sich zu einem mutigen Projekt zusammengetan. Sie haben sich vorgenommen, unter prominenter Leitung zweier herausragender Dirigenten aus der "Welt der Klassik", eine Blasmusik-CD herauszugeben.

Die weltbekannten Spitzendirigenten, Maestros Lorin Maazel und Zubin Mehta haben eine an sie gerichtete Einladung angenommen, einige Stücke persönlich mit dem spontan entstandenen Profi-Klangkörper zu erarbeiten. In der Qualität und in der Besetzung bietet sich eine derartige Blasmusik absolut selten.

Dieses Vorhaben kann je nach persönlicher Neigung unterschiedlich interpretiert werden. Bei diesem Projekt kann ich mich aber eines deutlich spürbaren Eindrucks nicht erwehren. Seitens der hochkarätigen Musiker, die ihr "tägliches Brot" mit einer Tätigkeit außerhalb der Volksmusik verdienen, wird für mich ein sichtbares, ehrwürdiges Zeichen des "Back to Roots", einer Besinnung auf den Ursprung gesetzt. Es sollte nicht übersehen werden, dass es auch Zeitperioden gegeben hat, etwa in Böhmen während der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, wo Musiker aus renommierten Orchestern auf Blasmusiker herabschauten ("Dechovka" wurde von Elitemusikern gelegentlich auch spöttisch "zdechovka" / "Krepiermusik" bezeichnet).

Ich kann es nicht nur für mich behalten. Mir haben die Münchner Philharmoniker mit diesem Zeichen eine ganz große Freude bereitet.
{


Členové dechové sekce Mnichovské filharmonie
dechová hudba na vysoké úrovni pod prominentním vedením
 
Hráči dechové sekce Mnichovské filharmonie se dali dohromady, aby realizovali odvážný projekt. Předsevzali si totiž, pod prominentním vedením dvou vynikajících dirigentů ze "světa klasiky", natočit a vydat CDéčko s dechovou hudbou.
 
Světově proslulí špičkoví dirigenti, Maestro Lorin Maazel a Zubin Mehta přijali pozvání, aby osobně propracovali několik nahrávek s tímto spontáně sestaveným, profesionálním hudebním tělesem. S ohledem na kvalitu a obsazení se zde v takovém provedení nabízí dechová hudba velmi zřídka.

Tento záměr lze dle osobních sklonů rúzně interpretovat. S ohledem na tento projekt se ovšem osobně nemohu zbavit značně pociťovaného dojmu. Ze strany vysoce karátových hudebníků, kteří svůj "denní chléb" vydělávají mimo oblast lidové hudby, se zde viditelně a důstojně demonstruje znamení tak zvaného "Back to roots", "Zpět ke kořenům", neboli zvýraznnit vědomí a poukázat na kořeny a původ dechové hudby.

Je třeba mít na zřeteli,  že v minulosti existovaly také doby, kdy se hudebníci z renomovaných orchestrů ne zřídka dívali na dechováky "z patra".  Bylo tomu například v Českých zemích v druhé polovině minulého století. Stávalo se, že byla dechovka někdy elitními hudebníky hanlivě nazývána  "zdechovka".

Nemohu to nechat pouze pro sebe. Příslušníci dechové sekce Mnichovské filharmonie mně udělali tímto projektem velkou radost.