Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
OldDustyBoxHeader

My study backgroud

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Vejvodova kapela - Nejhezčí koutek 23 July 2021 522
Mistříňanka - Galánečka 08 April 2021 472
DH Supraphon - Láska v máji 03 January 2021 874
Dvanáctka Plzeň (sestava Plzeňské konzervatoře) - Přerovanka 21 August 2021 793
Pražská kapela Petra Finka - Naši lásku čas si vzal, zpívají sestry Petrovy 03 January 2021 893
Drie Donken (NL) - Galánečka (im wunderbaren mährischen Ortsdialekt gesungen) 13 September 2020 980
Dvorský's Melody Boys - Až se budeš vdávat 13 September 2020 844
Valdaufinka - Soběkurská 05 February 2020 1053
Mistříňanka - Hodová 05 February 2020 1480
Ištvánci - Cetechovská polka 09 January 2020 1251
Vlado Kumpan a jeho muzikanti - Mistrovská 06 August 2019 981
Ústřední Hudba Armády České Republiky - Brněnská 30 July 2019 857
Moravěnka - Má poslední 30 July 2019 939
Vlado Kumpan a jeho muzikanti - Tišnovanka 30 July 2019 918
Moravěnka - Ježovská 30 July 2019 892
Dolanka - Kraj modravých vín 07 April 2019 1103
Túfaranka - V brodském zátiší 29 March 2019 1073
Bojané - Šohaj od Hodonína 26 March 2019 1055
Dolanka - Veselé hodečky 03 March 2019 1091
Malá muzika Nauše Pepíka - Když srdce mne bolí 03 March 2019 1108
Březovanka - Láska nehněvaná 02 March 2019 1229
Podhoranka - Když jsi mne prvně poznal 02 March 2019 1441
Libkovanka - Venkovská polka 02 March 2019 1972
Mistříňanka - Zaleť sokol 02 March 2019 1978
Šohajka - Zlaté slunce 02 March 2019 1933

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED