Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music connects nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
OldDustyBoxHeader

"Hudba je těsnopis emocí"    "Musik ist die Kurzschrift der Emotionen." -- Lev Nikolajevič Tolstoj

Old Dusty Box

Filter
Display # 
Title Modified Date Hits
Odchází láska (zpívá legendárni Standa Procházka) 02 April 2021 107
Okolo měsíce / Around the moon - stará lidová 17 March 2021 142
Karel Vacek - Až se budeš vdávat 13 September 2020 685
Josef Stelibský - Sen lásky (1936), Dvorský's Melody Boys, Hotel Slavia 26 December 2019 1116
Karel Vacek - Nikdy se nevrátí pohádka mládí 06 August 2019 1106
Karel Valdauf- Snad si vzpomeneš 02 April 2021 1157
Dechový orchetr Milinovského - Jiřinka (ESTA 1930) 06 August 2019 757
František Kmoch - Zlatá Praha / Goldenes Prag (1943) 06 August 2019 931
A já sám - Dechová hudba vládního vojska se sborem (1944) 06 August 2019 839
Haj, husičky, haj (Hei, ihr Gänschen, hei) - Orchestr Václava Bláhy (1947) 22 May 2019 969
Áda Siegl, Josef Kopecký - Do tvých modrých očí 27 March 2019 1441
Václav Bláha: Muzikanti pojďte hrát 25 March 2019 1484
In loving memory of Ernie Kučera and his Czech Number One Polka Band from Nebraska, USA 02 April 2021 937
Ferdinand Petr: Mělnická polka 24 April 2019 1469
Karel Valdauf - V písničce NAŠE štěstí (1943) 19 March 2019 1124
Karel Valdauf - Podzimní polka 15 March 2019 1149
Adolph Hofner and his Texans - Když jsme opustili Prahu/Farewell To Prague 07 March 2019 1101
R. A. Dvorský, Melody Boys: Nikdy se nevrátí pohádka mládí 23 November 2018 1981
Karel Vacek - Láska nehněvaná 21 November 2018 1873
Má roztomilá Báruško (Barbara polka / Baruška) - From Texas 1929 to Jaroslavice 2018 04 April 2021 1808
Chaloupky pod horami 24 June 2018 1373
Trajdavá: Origin of Mistíňanka's de-facto signature sound 29 April 2018 1223
Jana polka, Karel Vacek, 1943 16 August 2016 3365
Václav Bláha - Čočovička 20 November 2018 33214
J. Vejvoda, V.Zeman - Hrajte, já ráda tancuju 29 November 2020 5916

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.
Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.
Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.
Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.
May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.
No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998
  This site is in service to the community of traditional Bohemian Brass Music since 2003.
 WELLCOME -- ENJOY -- THANKS FOR YOUR VISIT  - STAY TUNED