Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 
OldDustyBoxHeader

"Posudek písničky: 1. strofa - 2. strofa - dohromady katastrofa."  "Liedbeurteilung: 1. Strophe - 2. Strophe - insgesamt Katastrophe" -- N.N.

Jakob Pazeller - Erinnerung an Herkulesbad (Herkulesfürdöi emlék), Op. 124 - eine Waltzerperle

Herkulesfürdöi emlék (Erinnerung an Herkulesbad) - Walzer von Jakob Pazeller, komponiert 1903, ungarischer Text: Zerkowitz, Nador
Zigeunerkapelle Jóska Pihik, Gesang: Vig, Miklós
 Ein Walzerlied dem Kurort Herkulesbad, (Herkulesfürdö, Băile Herculane), Banat, Rumänien gewidmet
Polydor-Veröffentlichung für Ungarn, aufgenommen 1929
Schellackplatte aus dem Schallarchiv des Radiomuseum Hardthausen

performed by Hungarian State Orchestra, dirigent Maestro János Ferencsik
recorded on 2006-10-14
2006 HUNGAROTON RECORDS LTD.

Symfonický orchestr Ultraphonu, řídí Josef Hančl
nahrávka z roku: 1943 - Ultraphon č- 043808

Text první sloky ...
Jak tomu uvěřit mám, štěstí mé, že je to tam,
tvoji že neshlédnu líc nikdy víc, nikdy víc.
Rci mi, že je to zlý sen, útěchu dopřej mi jen,
vrať mi zas, vrať mi zas mojí lásky krásný čas.
....


Herkulovy Lázně dnes

Jakob Pazeller (* 2. Jänner 1869 in Baden bei Wien, † 24. September 1957 Budapest) studierte Musik in Wien bei Karl Michael Ziehrer, wurde Militärkapellmeister im k.u.k. Inf. Reg. Nr. 33. Kaiser Leopold in Arad (damals Ungarn, heute Rumänien), später beim Inf. Reg. Nr 38. König Alfons XII. von Spanien, in Kecskemét, ab 1921 Musikdirektor der königl. ung. Militärakademie István Bocskay, 1924 wurde er auf seine Bitte pensioniert. Nach dem 2. Weltkrieg wurde Pazeller von den Kommunisten unwürdig behandelt, seine Rente wurde entzogen und sollte aus Budapest vertrieben werden, aber dieser Beschluss wurde wegen seines Alters nicht durchgeführt.

Budapest termalni lazneBudapest, öffentliches Thermalbad

Co je česká dechovka?

"Kultura a tradice patří k základním kamenům identity národa."

Dechovka
je žijící tradice ve své české, moravské, slovenské domovině. Bohaté kulturní dědictví je jako alpská louka, plná rozličných květin. Její krása spočívá v různorodosti, pestrosti, vůni. Nenabízí pořadí, čísla, aby potěšila lidská srdce.

Kéž by tyto stránky přispěly k dalšímu
rozšíření a upevnění kulturní tradice
české dechovky v Evropě.

Portálem nejsou sledovány
žádné komerční zájmy.
Ornament
"Česká dechovka nezahyne,
její krásná živá tradice to nedovolí."
Ladislav Kubeš st., 1924-1998

Was ist böhmische Blasmusik?

"Kultur und Traditionen gehören zu den Grundsteinen der Volksidentität."

Böhmische Blasmusik
ist eine lebende Tradition in ihrer Heimat. Das reiche kulturelle Erbe ist wie eine Alpenwiese voll verschiedener Blumen. Ihre Schönheit besteht in der Vielfalt, Buntheit, dem Duft. Nicht Zahlen oder Ränke erfreuen das menschliche Herz.

Möge dieses Portal zur weiteren Verbreitung und Festigung der böhmischen Kulturtradition in Europa beitragen.

Durch das Portal werden keine Geschäftsinteressen verfolgt.

Ornament
"Böhmische Blasmusik geht nicht ein,
ihre schöne, lebende Tradition
lässt es nicht zu."
Ladislav Kubeš Sen., 1924-1998

What is Bohemian Brass?

"Culture andl traditions belong to the foundation stones of the folk identity."

Bohemian brass music
is a living tradition in its native country and around. A rich cultural heritage is as a alpine meadow full of different beautiful flowers. Its beauty lies in the heterogeneity, diversity, colourfulness, odour. Not counts or ranks make happy the man`s heart.

May this portal help to spread and fasten the old heritage of bohemian brass music in Europe.

No commercial interests of any kind
are pursued here.
Ornament
"Bohemian brass music doesn't perish,
its beautifull living tradition
doesn't allow it."
Ladislav Kubeš sen., 1924-1998

This site is in service to the traditional Bohemian Brass Music community since 2003
THANKS FOR YOUR VISIT and STAY TUNED