Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

XIX. Zlatá křídlovka 2010 - XIX. Goldenes Flügelhorn 2010

XIX. Zlatá křídlovka - DH Legrúti

XIX. Zlatá křídlovka - DH Legrúti, umělecký vedoucí Pavoľ  Hoďa (vlevo)
XIX. Goldenes Flügelhorn - BK Legrúti, künstlerischer Leiter Pavoľ  Hoďa (links)
www.legruti.cz

- CZ - XIX. ročník Zlaté křídlovky se konal v hodonínském Kulturním domu dne 22. a 23. května 2010, kterého se zůčastnilo 8 dechových hudeb z Čech a Moravy. Je nutno se zmínit o velmi pozoruhodném jevu, který se zde tentokráte projevil. Jeví se, že kdysi velmi prestižní klání potratilo pozoruhodně na atraktivnosti, což  bylo zjevně dokumentováno nebývale nízkou návštěvností příznivců dechové hudby (zhruba poloviční návštěvnost).Kdysi plný dům muzikantů zel prázdnotou. Termínová kolize s mistrovstím světa v ledním hokeji se mně pro tento fenomén nejeví jako uspokojivé vysvětlení. Způsob moderace se navíc mnohým jevil jako ne zrovna v nesouladu s touto důstojnou příležitosti.
Viliam Béreš, Josef IIštvánek
Viliam Béreš, Josef Ištvánek

Hodnocení

Zlaté pásmo s vyznamenáním : DH LEGRÚTI -96,4 bodů

Zlaté pásmo : DH HANAČKA – 95 / DH DUBŇANKA – 91,2 / DH ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA – 91 bodů

Stříbrné pásmo : DH PRAJZOVANKA–85,8 / DH FRYŠTÁCKÁ JAVOŘINA–84,6 / DH MORAVŠTÍ MUZIKANTI–81,6 bodů

Bronzové pásmo: DH TÁBORANKA – 70,2 bodů

Jury

Předseda poroty Viliam Béreš
Členové  Josef Ištvánek, Zdeněk Gurský, Petr Houšť, Petr Török
Tajemník  Václav Hlaváček

Viz. několik snímků ve fotoalbu.
Viz. videoukázky z vystoupení ve videoalbu.


- DE - XIX. Jahrgang des Goldenen Flügelhorns fand im Hodoníner Kulturhaus am 22. und 23. Mai 2010 statt. An diesem Wettbewerb nahmen 8 böhmische und mährische Blaskapellen teil. Es ist angebracht, ein merkwürdiges Phänomen zu erwähnen, dass diesmal zutage getreten ist. Es scheint, dass das einst mit Prestige geladene Lanzenbrechen in der blasmusikalischen Arena unter den Blasmusikfans beachtlich an Attraktivität verloren hat, was sich offenkundig durch eine extrem niedrige Besucherzahl manifestiert hatte (die Kapazität des Kulturhauses wurde etwa zur Hälfte belegt). Einst ein Haus voll von Musikanten gähnte nun mit Leere. Eine Terminkollision mit der Eishokey-Meisterschaft als Erklärung für dieses Phänomen scheint mir sehr unbefriedigend zu sein. Die Moderationsart kam darüber hinaus manchen als nicht gerade im Einklang mit dem würdigen Anlass vor.

Bewertung

Goldenes Band mit Auszeichnung : DH LEGRÚTI -96,4 Punkte

Goldenes Band: DH HANAČKA – 95 / DH DUBŇANKA – 91,2 / DH ROŽMITÁLSKÁ VENKOVANKA – 91 Punkte

Silbernes Band: DH PRAJZOVANKA–85,8 / DH FRYŠTÁCKÁ JAVOŘINA–84,6 / DH MORAVŠTÍ MUZIKANTI–81,6 Punkte

Bronzenes Band: DH TÁBORANKA – 70,2 Punkte

Jury

Vorsitzender Viliam Béreš
Mitglieder Josef Ištvánek, Zdeněk Gurský, Petr Houšť, Petr Török
Schriftführer Václav Hlaváček

S. einige Aufnahmen im Fotoalbum.
S.a. Videoclips von jeder Blaskapelle im Videoalbum.

Distinct vocalists

Veselka1.jpg