Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Festival Header _

"Takt je hrozná věc. Když jej člověk nemá, hned se každý vzrušuje. Když jej má, nevšimne si toho nikdo."    "Takt ist eine schreckliche Sache. Wenn man ihn nicht hat, regt sich jeder auf. Wenn man ihn hat, merkt es kein Mensch." -- Shirley MacLaine

CZECH
GERMAN
Foto vlevo: Zpěvné trio dechové hudby Dambořanka

ZNOJEMSKÁ BESEDA pořádala v neděli 1. května 2016 setkání dechových hudeb. Dalo by se říci i "mezinárodní", neb se jej zůčastnily následující dechové hudby: Dambořanka, Bučkovanka ze Slovenska, Amatéři z Dobšic, Městská kapela Retz ze sesterské rakouské obce Retz a Dubňanka.

Přehlídka se konala v historické střední části města v Kapucínské zahradě, v jejiž komplexu se nachází i Vlkova věž. Panovala velmi nenucená, příjemná atmosféra v neposlední řadě také velmi příznivě ovlivněna naprosto příznivým počasím: Ani slunce, ani zataženo, ani zima, ani vítr. Pro akci tohoto typu pod širým nebem zcela optimální.

Nejen přítomní návštěvníci, ale také - z pochopitelných důvodů - i kulturní organizátor celé akce - ZNOJEMSKˇA BESEDA - mohli být s vydařeným odpolednem zcela spokojeni. Dík patří znojemskému městskému úřadu za finanční podporu, což v současnosti v podobných případech, jak víme, nebývá zcela samozřejmé.

Odpolednem příjemně provázel Karel Hegner. Ozvučení festivalu zajistila dechová hudba Dubňanka.

Vrátil jsem se domů na mé sídlo v Alpách po půlnoci a dlouho vyspával:-)
Během dne ale upravím fotomateriál a vložím do alba. Zpracování videa potrvá déle, patrně do konce týdne.

Status zpracování: DONE ... viz. Fotos 2016 - Videos 2016

 Kvítek


  Foto links: Gesangstrio der Blaskapelle Dambořanka

Znaimer Kulturclub BESEDA veranstaltete am Sonntag den 1. Mai 2016 eine Zusammenkunft von Blaskapellen. Man könnte fast sagen ... mit internationaler Beteiligung, denn eingeladen wurden die Blaskapellen: Dambořanka, Bučkovanka aus der Slowakei,  Amatéři z Dobšic, Stadtkapelle Retz aus der benachbarten österreichischen Gemeinde Retz und  Dubňanka.

Das Blasmusiktreffen wurde im historischen Stadtviertel von Znaim,  im Kaputziener Garten abgehalten, unweit des historischen Wolfs-Turms, der sich in diesem Gartenkomplex befindet. Während des Blasmusikfestivals herrsche eine sehr gemütliche Atmosphäre, nicht zuletzt sehr positiv durch die herrschende Witterung bedingt: Es ist weder sonnig gewesen, noch bewölkt, noch windig, noch kalt. Für eine derartige Aktion unter freiem Hommel also ganz optimale Bedingungen.

Nicht nur das anwesende Publikum, aber auch - aus verständlichen Gründen - der Znaimer Kulturclub BESEDA, der Organisator der ganzen Aktion, konnten mit der alles in allem gelungenen Nachmittag sehr zufrieden sein. Ein Dankeschön gebührt der Stadtverwaltung von Znaim für ihre finanzielle Unterstützung, was in der Gegenwart, wie wir alle wissen, gar nicht so selbstverständlich ist.

Durch den Nachmittag führte angenehm Karel Hegner aus Brünn. Die tontechnische Betreuung besorgte die Blaskapelle Dubňanka.

Ich kehrte zurück zu meiner Residenz in den Alpen um Mitternacht und blieb heute länger schlafen:-) Während des heutigen Tages werde ich das Fotomaterial aufbereiten und ins Album stellen. Die Verarbeitung von Videos nimmt einige Tage in Anspruch, möglicherweise bis zum Wochenende.

Der Verarbeitungsstatus: DONE ... siehe Fotos 2016 - Videos 2016

 Kvítek.