Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Festival Header _

"Když pomyslím na to, co jsem osobně z hudby pro můj život získal, tak je to asi více, než obráceně."    "Wenn ich daran denke, was ich persönlich aus der Musik für mein Leben gelernt habe, dann ist das wahrscheinlich mehr als umgekehrt." -- Daniel Barenboim

CZECH
GERMAN

Minulou neděli, dne 26. května 2013 se konal v Moravských Budějovicích již po třiadvacáté dechový festival Miroslava Kratochvíla. Do Moravských Budějovic jsem vyrazil z mého víkendového sídla v Alpách během dopoledních hodin. Nádherná cesta, téměř žádný provoz na komunikaci a já dorazil po jedenácté hodině k tamnímu letnímu kinu, ohlášenému místu konání festivalu. Nikde nikdo, žádný plakát, žádná upozornění, žádné přípravy. Aha, divné. Krátkým telefonatem byla situace hned vyjasněna. 

Miroslav Kratochvíl ml.
pořadatel, trumpetista, zpěvák
Miroslav Kratochvíl ml.
(click to enlarge)
Původní záměr byl, festival uspořádat - tradičně - v areálu letního kina, situovaného v městském Dolním parku. Pořadatelé ovšem kalkulovali naštěstí i s nepřízní počasí. Co se neočekávalo, to se dostavilo. Ohlášené odpolední přeháňky měly za následek, že se konání festivalu "pro jistotu" nakonec přemístilo do náhradní, blízké lokality. Setkání příznivců dechovky bylo zahájeno ve stanoveném čase 14-té hodiny v sále nedaleko se nacházející "staré", ale velmi hezky a jistě nákladně renovované budovy sokolovny.

Odpolední program byl uveden doprovodným slovem moderátora Karla Hegnera spolu se zodpovědným pořadatelem  Miroslavem Kratochvílem mladším, synem muzikanta Miroslava Kratochvíla staršího, jednoho ze zakladatelů festivalu. Festival byl pojmenován po Miroslavu Kratochvílovi starším, který během tragické autonehody v roce 1996 přišel o život.

Pestrou náplň příjemného odpoledne s kvalitní dechovkou na velmi solidní úrovni zajistily pozvané dechové hudby Mladá muzika Šardice, Muzikanti z jižních Čech, Dubňanka, Mistříňanka a Moravanka Jana Slabáka. Celý program se vyznačoval hladkým průběhem. Návštěvníkům zcela zaplněného velkoprostorového sálu - dle mého hrubého odhadu asi 600 až 800 hostů - bylo nabídnuto široké spektrum z části "klasických" a publikem vždy vítaných, ale i zcela nových dechových melodií v charakteristickém podání každe ze zůčastněných kapel.

Při zpracování videomateriálu jsem si povšiml, že jsem u dechové hudby Muzikanti z jižních Čech neměl dostatek materiálu na výběr. Toto se mně občas přihodí, zejména když "slovo dá slovo" mezi známými. Festivaly skýtají samosebou také vítané příležitosti shledání mezi přáteli. Setkání s velkým milovníkem dechovky a redaktorem dechových pořadů rádia Proglas, Václavem Kovářem, není časté, zato ale pro mě vždy velmi přínosné, jak tomu bylo i zde během festivalu. Následě jsem tedy několik okmažiků neprostál natáčením, ale "proseděl/propásl" v diskuzi. A tak se stalo.

Dovolím si tvrdit, že návštěvníci letošního festivalu Miroslava Kratochvíla si přišli na své a mohli být s obsahem i průběhem festivalu zcela jistě spokojeni.

Programem provázel a s Dubňankou i místy zpíval Karel Hegner. Ozvučení festivalu  zajistil Jaromír Rajchman se svým  týmem spolupracovníků a moderním technickým vybavením. Velký dík patří také Mirkovi Kratochvílovi ml. za vynaloženou námahu, spojenou s nelehkou organizační přípravou festivalu, zejména pak ale za získání nezbytných sponzorů a jejich finančních prostředků k zajištění celé akce.

Viz. také fotky a videa v albu.
{

Vergangenen Sonntag, den 26. Mai 2013 fand in Mährisch Budweis bereits zum dreiundzwangsten Mal das Blasmusikfestival von Miroslav Kratochvíl statt. Nach Mährisch Budweis brach ich von meinem Sommersitz in Alpen während der Vormittagsstunden. Super Fahrt, beinahe kein Verkehr auf der Kommunikation, so dass ich in Mährisch Budweis nach Elf Uhr beim Sommerkino ankam. dem Ort der angekündigten Festivalabhaltung. Weit und breit kein Mensch, kein Hinweis oder Plakat, keine Vorbereitung. Aha, denke ich mir, seltsam. Nach einem kurzen Telefonat war die Situation aufgeklärt.
Miroslav Kratochvíl ml.
Veranstalter, Trompeter, Sänger
Miroslav Kratochvíl ml.
(click to enlarge)

Die ursprüngliche Absicht des Veranstalters war es, das Festival  - traditionsgemäß - im Areal des Sommerkinos abzuhalten, das sich im Unteren Stadtpark befindet. Seitens der Veranstalter ist aber zum Glück auch mit der Ungunst des Wetters kalkuliert worden. Was nicht erwartet wurde, trat dann auch prompt ein. Gemeldetes Nachmittagsgewitter hatte zur Folge, dass der Ort der Veranstaltung "zur Sicherheit"  in eine unweit gelegene Ersatzlokation verlegt wurde.

Die Festivität der Blasmusikliebhaber begann zum vereinbarten Zeitpunkt um 14 Uhr im großen Saal des "alten", aber sehr schön, finanziell sicher aufwendig renovierten Gebäudes des Sokol(Falken)-Sportvereins. (Anm. für den deutschsprachigen Leser: Sokol-Sportverein kann auf eine lange, durchaus bewegte Geschichte der Existenz zurückblicken. Vor allem in Zeiten der großen politischen Umwälzungen, bildete dieser Verein für breite Bevölkerungsschichten einen wichtigen Stützpunkt der Einheit. Mit Hilfe emigrierter Anhänger in der ganzen Welt konnte dieser Verein trotz mehrmaligen Vernichtungsversuchen überleben und erfüllt auch in der Gegenwart seine ursprüngliche Sendung).

Das Nachmittagsprogramm wurde durch Grußworte vom Moderator Karel Hegner sowie dem verantwortlichen Veranstalter Miroslav Kratochvíl Jun. eröffnet. Miroslav Kratochvíl Jun. ist der Sohn des Musikanten Miroslav Kratochvíl Sen., der bei der Gründungswiege des Festivals stand. Das Festival wurde später na ihm benannt. Miroslav Kratochvíl Sen. kam während eines tragischen Autounfalls im Jahre 1996 ums Leben.

Der angenehme Nachmittag wurde durch eine bunte Palette von Melodien gefüllt, die von den eingeladenen Blaskapellen Mladá muzika Šardice, Muzikanti z jižních Čech, Dubňanka, Mistříňanka a Moravanka Jana Slabáka geboten wurden. Zu hören war eine gute Blasmusik auf einem durchaus soliden Niveau.  Das ganze Programm hatte einen glatten Verlauf ohne Pannen. Den Besuchern des komplett gefüllten Großsaals -  meiner groben Schätzung nach waren es etwa 600 bis 800 Gäste - wurde ein breitgefächertes Repertoire von zum Teil "klassischen", immer wieder gerne gehörten Stücken geboten, wie auch ganz neue Stücke, stets in der charakteristischen Darbietungsweise jeder der auftretenden Blaskapellen.

Während der Aufbereitung des gewonnenen Videomaterials fiel mir auf, dass ich bei der Blaskapelle "Muzikanti z jižních Čech" offensichtlich viel zu wenig zur Auswahl hatte. Das passiert mir gelegentlich, insbesondere wenn ich mit Bekannten und Freunden "paar Worte" wechsle. Festivals bieten natürlich auch willkommene Gelegenheiten der Begegnung von Freunden. Die Begegnung mit einem großen Blasmusikliebhaber und Redakteur von Sendungen mit Blasmusikthematik am Radio Proglas,  Václav Kovář, geschieht nicht all zu oft. Um so mehr ist dann eine solche Begegnung  vom großem Beitrag. Folglich bin ich einige Augenblicke nicht  aufnehmend "durchgestanden", sondern im Wortwechsel "durchgesessen". Und so ist´s geschehen.

Ich erlaube mir zu behaupten, dass die Besucher des diesjährigen Festivals von Miroslav Kratochvíl auf ihre Rechnung kamen. Sowohl mit dem Inhalt als auch mit dem Verlauf des Festivals konnten sie ganz sicher zufrieden sein.

Karel Hegner führte nicht nur mit Wort durch das Programm, sondern betätigte sich auch als Sänger während des Auftrittes von Dubňanka. Die tontechnische Betreuung wurde dem Tonstudio Jaromir Rajchman und seinem Team samt einer modernen technischen Ausrüstung anvertraut. Ein großes Dankeschön gebührt auch Mirek Kratochvíl Jun. für den getriebenen Aufwand,  der mit der keinesfalls leichten Vorbereitung des Festivals zusammen hang. Insbesondere dann aber für die Gewinnung unabkömmlicher Sponsoren und ihren bereitgestellten finanziellen Mitteln zur Realisierung des Festivalvorhabens.

Siehe auch Fotos und Videos im Album.