Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Jiří Volf - Slaví jubilejní 70tiny / Feiert 70. Geburtstagsjubiläum

- CZ -


Jiří Volf, předposlední dirigent Posádkové hudby Brno slaví dnes své kulaté jubileum 70tin. Posádková hudba Brno, důsledný pokračovatel vojenské hudby po 2. Světové válce, byl důležitým hudebním tělesem nejen v oblasti českého vojenství, ale také ve veřejné oblasti svého zeměpisného působení, tedy ve městě Brně  jeho okolí.  Pro komunitu české dechovky je to nejen důvod Jiřímu Volfovi k tomuto výročí nejen pogratulovat, ale také přinejmenším se krátce zmínit o Posádkové hudbě Brno, které věnoval spoustu své životní energie.

Jak známo, byla Posádková hudba Brno  nejen nositelem hudební tradice ve vojenské oblasti, ale také a to zejména, obohacovala kulturní život města při nejrůznějších příležitostech. Není třeba navíc zvláště vyzdvihovat, že byla zároveň líhní vynikajících muzikantů, kteří nacházeli své plné uplatnění také v oblasti civilní. Je také třeba poznamenat, že dlouholetá tradice hudby v českém vojenství, která měla úžasný dlouholetý dopad na hudbu v lidové oblasti ("Čechy, konzervatoř Evropy"), byla likvidována v rámci finančně úsporných nařízení ministerstva obrany v rámci rozšiřovaného paktu NATO o východní státy. Je ovšem také všeobecně známo, že rozšiřování NATO do východní Evropy bylo eklatantním porušením dohod "gentleman agreement" na nejvyšší úrovni, sjednaných mezi představiteli východního a západního vojenského bloku. Vojenská eskalace ve světě s touto skutečnost rovněž bezprostředně také souvisí.

"... Pro moderní ALIANČNÍ armádu by byl současný počet vojenských hudeb PŘEPYCHEM, který si naše armáda nemůže dovolit. ..."
-- ministr obrany gen. Miroslav Kostelka.
A toto se děje v tradičně kulturní Evropě. Co dodat? Hotová ostuda.


Příslušníci Posádkové hudby Brno, hudební "profíci" a nadšenci, se ale nedali odradit, aby i po definitivní likvidaci hudebního tělesa na sebe neupozornili. Na popud posledního dirigenta, Radka Cilečka, mimo jiné povýšeného 1.4.2009 do funkce  zástupce velitele Ústřední hudby Armády České Republiky., uspořádali po deseti letech v Brně vzpomínkový koncertní večer. Nadšenci proto, že se  všichni dřívější muzikanti podíleli na koncertu bez nároku na jakýkoliv honorář. Během koncertu se střídali dirigenti Jaroslav Sojka, Jiří Volf a Radomil Cileček, "otec myšlenky".  Zpěvem doprovázeli Renata Fraisová, Anna Zlomková, Karel Hegner a Vojtěch Račický. Večerním programem provázel moderátor a organizátor Jan Šretr,  jehož zásluhou se také myšlenka slavnostního večera vůbec mohla realizovat. Z celovečerního záznamu vybírám vystoupení orchestru pod taktovkou dirigenta a skladatele skladby Cirkus Humberto, Jiřího Volfa. Ze záznamu je patrné, že  Jiří Volf ze svého elánu a vitality pro hudbu i ve svých 70. letech - jak je zjevné - moc neztratil. Jiří Volf také aranžoval závěrečný vějíř, sestavený z populárních českých písniček, kterým byl povedený slavnostní večer ukončen. Záznam pak doplnil epilogem:

"... a čas opět oponou trhnul!
'Už nás není, jak nás bylo.'  vzpomínám s textem Stanislava Pěnčíka, známého propagátora dechové hudby, mého milovaného přítele, a tímto velice lituji, že už ho nemohu požádat o napsání programové noticky ke koncertu Posádkové hudby Brno po 10ti letech od jejího zrušení. Jistě by to svedl lépe než já, ale stejně jako já by zůstal v pokorném údivu nad vztahem bývalých členů brněnské vojenské hudby ke svému mateřskému orchestru. Bez rozpaků přijali nabídku k aktivní účasti na uspořádání koncertu, přičemž honorářem jim budou pouze vzpomínky na spolupůsobení   "naší" posádkové hudbě Brno - vojenském dechovém orchestru s mnoholetou tradicí.
Vypovídá o něčem, co se jen těžko definuje, co se spíše jen pociťuje ..."
Jiří Volf
 

For "historical record" uvádím závěrem jmenovitě členy, kteří se na koncertu aktivně podíleli:
Flétny: Tomáš Hruška, Radek Hůrka
Klarinet Es: Josef Macháček
Hoboj: Pavel Pokorný
Fagot: Kamil Husar
Klarinety: Martin Uma, Milan Kalhous, Marek Bureš, Pavel Piják, Miroslav Knob, Karel Matiáš, Eduard Vaculík, Pavel Pazderka, Pavel Rosendorf, Milan Pecen, Jiří Elisek, Václav Culka, Aleš Zeman
Tenor, baryton: Ribert Buš, Slavomír Štraus, Jan Pravda, Miloš Kotlán, Václav Knápek
Křídlovky: Jan Chovanec, Jaroslav Jiráček, Jindřich Zmrlý, Robert Kukla
Trubky B: Petr Jašek, Roman Tkadlčík, Tomáš Kvasnica
Trubky Es: Marian Málek, Ivo Zoubek
Bastrubka: František Pelán
Lesní rohy: Vladimír Lekner, Aleš Fabiánek, Vít Dušek, Bohuslav Konečný
Pozouny: Petr Hnětkovský Leopold Ehrenberger, Jiří Polák, Jaroslav Venzara
Tuby: Miroslav Lukeš, Luděk Kučera, Josef Kůřil
Bicí: Zdeněk Paseka, Jaromír Šula, Ivan Nemšák, Tomáš Cvejn

Milý Jiří, udržte si svou vitalitu, abyste mohl působit radou i vtipem i při dalších slavnostních výročních koncertech, které - dle mého přesvědčení - jistě budou následovat.

Viz také / Siehe auch Jiří Volf - Hudebník v uniformě / Jiří Volf - Musiker in Uniform
- kvítek dechovka.eu -

Distinct vocalists

Zadovjaci4.jpg