Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Jubileum / Jubiläum - Růženka Dobešová 70

- CZ -

Je-li tvé srdce čisté, je pak vše světa tvého čisté.
Ryokan, Zen-Buddhistický mnich japonské Soto-shu, 1758 - 1831,  z Izumozaki, Japonsko

 

U jihomoravských dechováků velmi oblíbená moderátorka Růženka Dobešová z Milotic slaví 4. května 2016 své jubilejní kulaté 70-tiny. Ač žena, dnes se nic neutají:-)))

Rúženka je znalec poměrů v dechové hudbě. Na Moravě je málo lidí, kteří ji neznají a je málo lidí, které nezná ona, zejména v moravské dechovce. Zná velmi dobře tradice téměř do detailu, protože v takovém kulturním prostředí vyrůstala. Je nejen zvaným hostem na mnohá setkání dechových hudeb, ale také působí jako moderátor u nejprestižnější moravské dechovky Mistříňanky.  Její tatínek pan Bohumil Zbořil, byl hrdý nositel dechových tradic a jak víme, příslovečné jablko nikdy nepadá příliš daleko od stromu.

Zde je na místě poznamenat, že pan Bohumil Zbořil dovedl nadchnout pro péči o dechovou tradici mnoho lidí, kteří pak, jako on sám, zasvětil dechovce život. Mezi ty nejprominentnější patří bezesporu jak Antonín Pavluš, tak současný kapelník Mistříňanky František Pavluš st. Lze dokonce spekulovat, zda-li bychom dnes vůbec měli tak vynikající hudební těleso z Mistřína, kdyby nebylo pana Zbořila.

Rúženka je pro moderaci akcí s dechovou tématikou přímo zrozena. Není to jen nezbytná znalost mnoha nevyřčeného kolem dechovky, ale zejména její naprosto nekonfliktní způsob podání a přiblížení nejrůznějších, vesměs zajímavých okolností, které s dechovou tradicí souvisí. Navíc - a to ze zásady - dodržuje společenskou etiketu, prostě jasný respekt vůči různorodému publiku. Ne každý to umí. Nebudu se zde zdržovat úvahami, kteří to zjevně neumí. Rúženka miluje lidi, spoluobčany a to bez výhrad. Vnímavému návštěvníku to nemůže nikdy ujít. Zjevně se řídí všeobecným pravidlem "žij a nech žít". Moc krásná zásada.

Růženka Dobešová se narodila v Miloticích 4. května 1946 do muzikantské rodiny Marie a Bohumila Zbořilových.  Po základní škole nastoupila na zemědělskou školu do Holešova. Zůčastňovala se vystoupení  na různých kulturních akcích ve zpěvu a recitaci. Poté, co se provdala za Františka Dobeše v roce 1966, začala s přáteli vystupovat v estrádním pořadu "Babiččina krabička". .Zde také započala spolupráce s jejím dlouholetým kolegou, panem Karlem Kopřivou. Postupně začali konferovat a bavit lidi na různých akcích s lidově kulturní tématikou. Rúženka spolupracovala jako konferanciér s mnoha dechovými hudbami jako např. s DH Bojané, Dambořanka, Vracovjáci, Skoroňáci a dalšími. Uváděla dechovkové festivaly, zpívání mužských sborů, koncerty a řadu dalších kulturních setkání s tradiční lidovou tématikou. Od roku 2004 doprovází znalecky slovem dechovou hudbu Mistříňanka.

Jak již bylo řečeno, zasloužil se pan Bohumil Zbořil významnou měrou o hudební vývoj jak Antonína, tak mladšího bratra Františka Pavluše. Tato okolnost vedla k zrození myšlenky založit v Miloticích festival dechových hudeb "Zbořilovy Milotice". Je mou ctí na první konání tohoto festivalu upozornit opravdové příznivce tradiční moravské dechovky. První ročník tohoto festivalu se bude konat 19.6.2016 k výročí nedožitých 110 let patrona festivalu. Při této příležitosti budou rovněž slaveny zcela oficiálně Růženčiny 70. narozeniny. František Pavluš mně v rozhovoru sdělil: "My to cítíme jako opravdové poděkování za to, co tento muzikant (pan Zbořil) pro nás udělal."
Na 1. festivalu "Zbořilovy Milotice" vystoupí renomované formace: DH Miločanka, Jižani, Drietomanka a hostitel Mistříňanka. Lze se na co těšil.

Tak tedy:
1. ročník "Zbořilovy Milotice" 19.6.2016 - vystoupí DH Miločanka, Jižani, Drietomanka a hostitel Mistříňanka
Zváni jsou všichni fandové tradiční kultivované moravské dechovky.

 


dechová hudba Mistříňanka - moravský klenot
"... volajú nás, vtať sa Mistříňanko, si naše potěšení."
vystoupení Mistříňanky v Rakovníku 22. března 2016, kapelník František si zde odskočil, je ale slušně zastoupen
 
Růženko, gratulace k narozeninám ode mne a všech příznivců stránek www.dechovka.eu s přáním pevného zdraví do dalších let.


.

Distinct vocalists

Bozena1.jpg