Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

Kyjov 2018-08-31: Dojmy z oslav 60. narozenin Miloše Procházky / Impressionen von der 60. Geburtstagsfeier von Miloš Procházka

- CZ -

BratriProchazkovi
Miloš Procházka slavil své 60. narozeniny ve velkém stylu jak jinak než hudebně. Před zaplněným hlediětěm Kyjovského letního kina mu přišli zahrát kapely, kterým Miloš svým širokým aktivním působením hodně dal i nadále dává: Dechové hudby Dambořanka, která si jej oblíbila ve funkci uměleckého vedoucího, Mistříňanka, kde Miloš dlouhá léta působil a Kumpanovi muzikanti, kteří by mez Miloše asi měli značně chudší spektrum repertoáru.

Celý večer byl ve znamení výlučně Milošových skladeb. Všechny se nehrály. Ani ta, kterou dole uvádím:-)

Miloš byl zahrnut nejrůznějšími dary jak od příznivců ze soukromé sféry, tak ze strany oficiálnéch činitelů, kteří jeho dlouholetou úspěšnou práci jak ve výchově mladého dorostu, tak pro popularizaci regionu patřičně ocenili. Oslava měla mnoho facet, o kterých se zde ovšem s ohledem na krátkost tohoto příspěvku nemohu zaobírat. Přítomní návštěvníci se ale o MIlošovi ledacos kutiozního dozvěděli, co v jeho životopise asi nenajdete:-)

Večerem provázela velmi hezkým, přirozeným způsobem elokventní moderátorka Monika Brindzáková. Počasí mělo snahu představení narušit (šílenou prútrž mračen jsem na tomto místě již zažil osobně), ale pak si to - patrně s ohledem na dúležitost oslavence - naštěstí rozmyslelo. Oslavu Milošových narozenin neváhám označit jako mimořádný společenský a kulturní zážitek.Z reakce publika jsem patrně nebyl sám.

Veselé hodečky - hudba M. Procházka, text J. Dofek
hraje dechová hudba Dolanka, 2005

 

Vpavo: Bratři Procházkovi

 

 

 

 Kvitek100x100

 ·

Distinct vocalists

d21.jpg