Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Festivities Header _

CZECH
GERMAN
 
 
Z nedostatku lásky, k sobě samému, k bližním, okolí a přírodě pochází a stále pramení mnoho zla na tomto krásném světě. Matky jsou první, které novorozeňátku a tím i následným generacím přímo či nepřímo lásku zprostředkovávají. Kdo ve svém dětství mateřskou lásku neprožil osobně, tomu bylo osudem mnoho upřeno. Kdo si své matky neváží, neváží si zpravidla ani sám sebe. Všem matkám k jejich svátku velký dík za jejich důležitou výchovnou roli ve společnosti.  Mamko Vám - text, hudba Antonín Pavluš
dechová hudba Mistříňanka
"... ťažko sťe nás vychovala,
lásce, pravdě učívala,
mamko, ďěkujem Vám,
mamko ďěkujem Vám."
--- "... Sie sorgten für uns, in Not, schweren Zeiten,
lehrten uns in Liebe, Wahrheit `s Leben  zu gestalten,
liebe Mama,  wir danken Ihnen,
liebe Mama,  wir danken Ihnen."
 
 
 
Aus Mangel an Liebe zu sich selbst, zu Mitmenschen, zur Umgebung und zur Natur kommt und weiterhin quillt viel Böses in unserer schönen Welt hervor. Mütter sind die Ersten, die dem Neugeborenen und damit den Folgegenerationen direkt oder indirekt die Liebe vermitteln. Wer diese in seiner Kindheit nicht unmittelbar erlebte, dem wurde vom Schicksal viel vorenthalten. Wer seine eigene Mutter nicht ehrt, ehrt meistens auch sich selbst nicht. So sei allen Müttern zu ihrem Feiertag ein herzliches Dankeschön für ihre wichtige erzieherische Rolle in der Gesellschaft ausgesprochen.Mamko Vám - text, hudba Antonín Pavluš
Blaskapele Mistříňanka
"... ťažko ste nás vychovala,
lásce, pravdě učívala,
mamko, ďěkujem Vám,
mamko ďěkujem Vám."
--- "... Sie sorgten für uns, in Not, schweren Zeiten,
lehrten uns in Liebe, Wahrheit  `s Leben  zu gestalten,
liebe Mama,  wir danken Ihnen,
liebe Mama,  wir danken Ihnen."