Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Festivities Header _

{tab 
{tab-sec 1. Teil / 1. část|green}{tab-sec 2. Teil / 2. část|blue}{/tabs-sec} Weinviertler Kirtag 2013 in Poysdorf / Weinviertler slavnosti 2013 v Poysdorfu
ein Sondererlebnis für Volkskulturliebhaber
musikalische Gestaltung:
Blaskapelle Vindemia, MV Poysdorf und Umgebung,
Weinviertler Mährische Musikanten, Dorfmusik Ottenthal, Klane Partie Reintal
Volksgruppen:
Stodltaunza Althöflein, Volkstanzgruppe Schrattenberg

Tradition, Bräuche und Musik, nicht nur die glorreiche Wiener Klassik, sondern auch Volksmusik in den unterschiedlichen Manifestationen, erfreuen sich in Österreich großer Beliebtheit. Was sicher jedem aufmerksamen Beobachter auffallen muss, ist der enorm hohe Anteil der Jugendlichen, die dabei aktiv mitmachen. Die Stafette der Tradition wird von der älteren Generation gleitend in die Zukunft weitergetragen. Es ist immer schon so gewesen, dass kulturelle Tradition und Bräuche die Identität und somit die tiefen Wurzeln eines Volkes entscheidend prägen. Einer Identität, die den Fortbestand garantiert und sichert.

Der Bereich der Volksmusik, vor allem aber der Blasmusik, ist in Österreich im Musikvereinswesen beispielhaft organisiert. Es ist sehr überraschend, welch blasmusikalisches Potenzial österreichische Bundesländer bergen. Es gibt im Lande kaum eine Gemeinde, möge diese hinsichtlich der Zahl der Bewohner auch noch so klein sein, die nicht mit einem beeindruckenden Musikverein aufwarten kann. Für zahlreiche Überraschungen ist immer reichlich gesorgt. Es gehört zu meinen Erfahrungen, oft Blaskapellen zu erleben, die mich in jeder Hinsicht begeistern können: ausgedehnte, oft üppige Besetzung (Klarinetten, tiefes Blech), hoher Anteil an Jugendlichen, unerwartet hohes Spielniveau und Disziplin, breites Repertoire, materielle Ausstattung u.v.a.m. Aus diesen Klangkörpern rekrutieren sich in der Regel auch "kleinere" Partien, die sich dann mit einem besonderen Engagement der böhmischen Blasmusik widmen. Der Hinweis auf die Musikvereine scheint mir daher an dieser Stelle berechtigt, sogar notwendig.

Als ein Beispiel, stellvertretend für viele ähnliche Feste in ganz Österreich, führe ich an dieser Stelle eine Videoaufzeichnung von meinem Besuch  in Poysdorf im nordöstlichen Weinviertel, einen Steinwurf vom mährischen Mikulov. Die relativ kleine Gemeinde Poysdorf liegt de-facto inmitten eines riesigen Weinanbaugebietes, diese stellt daher auf natürliche Art und Weise ein Wein- und Kulturzentrum dieser Weinviertler Region dar.

Der Anlass war der traditionelle Weinviertler Kirtag, der dieses Jahr am 7. Juli 2013 im Poysdorfer Stadteil Gstetten bei einem strahlenden Wetter und der Anwesenheit zahlloser Besucher aus nah und fern stattfand. Am Vormittag wurde in der üblichen Frühschoppen-Zeit zwischen 11 und 12 Uhr der traditionelle Frühschoppen vom Österreichischen Rundfunk, Landesstudio Niederösterreich direkt ausgestrahlt. Durch die Sendung führte der beliebte und in Blasmusik fachkundige Moderator Hannes Wolfsbauer. Während der Livesendung spielten die Blaskapelle Vindemia, die sich auf böhmische Blasmusik spezialisiert sowie der Musikverein Poysdorf und Umgebung mit der sympathischen Kapellmeisterin Petra Löw. Der Nachmittag wurde musikalisch von den Weinviertler Mährischen Musikanten und Dorfmusik Ottenthal sowie Klane Partie Reintal gestaltet. Dazwischen traten Volksgruppen Stodltaunza Althöflein und Volkstanzgruppe Schrattenberg, die mit ihrem Auftritt dem Fest einen sehr schönen und gemütlichen Charakter verliehen.

Mich hat der ganze Festverlauf, der sich im Zeichen der Landesausstellung "Brot und Wein" abspielte, vor allem durch den ungezwungenen, völlig natürlichen Ablauf und den volksnahen Charakter emotional sehr beeindruckt. Österreiche sind ein gemütliches Volk.
CZECH
{tab-sec 1. Teil / 1. část|green}{tab-sec 2. Teil / 2. část|blue}{/tabs-sec} Weinviertler Kirtag 2013 in Poysdorf / Weinviertler slavnosti 2013 v Poysdorfu
zvláštní zážitek pro milovníky lidové kultury
hudební rámec:
  dechová hudba Vindemia, hudební spolek Poysdorf a okolí,
Moravští muzikanti z Weinviertlu, Vesniská muzika Ottenthal, Malá parta Reintal
lidové skupiny:
Stodltaunza Althöflein, Lidová taneční skupina Schrattenberg

Tradice, zvyky a hudba, nejen slavná Vídeňská klasika, ale také hudba lidová v nejrúznějších formách a projevech, se těší v Rakousku velké oblibě. Čeho si musí povšimnout každý pozorný pozorovatel, je mimořádně velký podíl mladých, kteří se hudebního dění aktivně účastní. Štafeta tradice je od starší generace bez přerušení nesena do budoucna. Bylo tomu vždy tak, že kulturní tradice a zvyky tvořily kořeny národa a silně dotvářely jeho identitu. Národovou identitu, která i jeho budoucí existenci garantovala a jistila.

Oblast lidové hudby, především hudby dechové, je v Rakousku péčí o hudební spolky příkladně organizována. Je velmi překvapující, jaký mohutný dechovkový potenciál se v rakouských spolkových zemích skrývá. V zemi není snad jediné obce, ať již sebemenší s ohledem na její počet obyvatelstva, která by se nepyšnila mnohdá úžasným hudebním spolkem. Pro mnohá překvapení je vždy postaráno. K jedné z mých zkušeností patří také, že zpravidla narazím na hudební spolek, pro který se mohu v každém ohledu jen a jen nadchnout: Rozsáhlé, bohaté obsazení (registr klarinetů, hlubokých nástrojů), vysoké procento mladistvých, neočekávaně vysoké hráčské schopnosti a ukázněnost, široký repertoár, materiální výbava (kvalita oblečení a nástrojů) a mnoho jiného.  Z těchto hudebních těles se rekrutují zpravidla menší party, které se pak s mimořádním angažmá věnují české dechovce. Krátká zmínka o hudebních spolcích se mně proto v této souvislosti jeví oprávněná, ba dokonce i nutná.

Jako příklad za mnohé, podobné slavnosti v Rakousku, zde uvádím video záznam z mé návštěvy v Poysdorfu v severovýchodním Weinvierlu, vzdálenem pouhý hod kamenem od  Mikulova na moravské straně. Poměrně malá obec Poysdorf leží de-fakto uprostřed rozsáhlé vinné oblasti. Tvoří přirozeným způsobem vinné a kulturní centrum tohoto regionu  Weinviertlu.

Vhodnou příležitostí návštěvy byl tradiční "Weinviertler Kirtag", který se tento rok konal 7. července 2013 v poysdorfské městské části "Gstetten" za mimořádně vydařeného počasí a přítomnosti bezpočtu návštěvníků z celého blízkého i vzdáleného okolí. Dopoledne v obvyklém čase mezi 11 a 12 hodinou byl Rakouským rozhlasem, spolkovým studiem "Dolní Rakousko" live plošně vysílán  pořad "Dopoledne s hudbou". V tomto hodinovém pořadu je vždy nabídnut průřez nabídek, zvláštností, kulturních památek a dění v obci, vždy doprovázené dechovou a zejména ve velké míře českou dechovou hudbou. Pořadem provázel oblíbený moderátor a znalec dechové hudby Hannes Wolfsbauer. Během live vysílání hrály dechová hudba Vindemia, která se specializuje na českou dechovku a hudební spolek Poysdorf a okolí se sympatickou kapelnicí Petrou Löw. Odpolední hudební program pokryli Moravští muzikanti z Weinviertlu, Vesnická hudba Ottenthal a Malá parta z Reinthalu (hraniční přechod Břeclav). Mezitím vystoupili lidové skupiny "Stodltaunza Althöflein" a lidová skupina Schrattenberg (hraniční přechod Valtice), které svým vystoupením propůjčili celé slavnosti velmi hezký, pohodový charakter.
.
Lidová slavnost, která měla velmi nestrojený, přirozený průběh s charakterem "blízko lidem",  se konala v rámci zemní výstavy "Chleba a víno". Domů jsem odjížděl nejen obohacen o mnohé zážitky, ale také byl dokonce i emocionálně značně dojat. Rakušáci jsou pohodáři.