Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Festivities Header _

{
GERMAN
CZECH
{article 2013-08-04: Blecháranka in Schwadorf, Full screen HD Video}{/article}
Unlängst bin ich mit einigen Worten darauf eingegangen, welch wichtige Rolle Blasmusikvereine im österreichischen Volksmusikleben spielen. Musikvereine unterstützen klareweise auch die Pflege der böhmischen Blasmusik in verschiedenen Formen, sei es auch, dass "böhmische Partien" zu Jubiläumsfesten einladen werden.

Gestern am Sonntag, den 4. August 2013 ist es wieder ein Mal der Fall gewesen. Der Musikverein Schwadorf, in einer eher kleinen Ortschaft unweit von Wien, feierte den 90. Geburtstag seines Bestehens. Der Musikverein hat so viele, vor allem junge Mitglieder in seinen Reihen, s. auch Foto, dass man zur Abdeckung der Instrumentenausstattung eine kleine Instrumentenfabrik im Ort beinahe hätte bauen können:-)  Die Blaskapelle Blecháranka aus dem burgenändischen Weinanbaugebiet unweit vom Neusiedler See hatte sich mit sichtlicher Begeisterung - trotz aller Hitze - der Ehrenaufgabe angenommen, das anwesende Publikum mit gepflegter böhmischer Blasmusik über 3 Stunden lang zu unterhalten. Die tontechnische Betreuung übernahm mein Sohn Christian (www.salb.at), der seit etwa 5 Jahre die Blaskapelle in dieser Hinsicht betreut. Anschliessend, als ob es nicht reichen würde, während der Verlosung auch noch den begehrten Hauptpreis - ein neues iPhone5 - in die Hand "gedrückt" bekam.

Bei Blecharanka laufen die Vorbereitungen zum Jubiläumsfest ihres 10-jährigen Bestandes auf Hochtouren (s.a. Plakat). Formationen von Rang und Namen haben bereits ihre Teilnahme zugesagt. Für ein bedeutendes Blasmusik-Event im mitteleuropäischen Raum für das Jahr 2014  ist somit wieder einmal vorgesorgt.

Gratulation zum 90. Jubiläumsbestand des Musikvereins Schwadorf.
article 2013-08-04: Blecháranka in Schwadorf, Full screen HD Video}{/article}
Nedávno jsem se několika slovy zmínil o tom, jak důležitou roli hrají dechové hudební spolky v rakouském lidověhudebním životě. Hudební spolky zcela zřetelně podporují také péči o českou dechovku v různých formách, ať již třeba tím, že zvou "česky hrající party" na jubilejní slavnosti.
Včera v neděli 4. srpna 2013 to byl opět jeden takový případ. Hudební spolek Schwadorf v malé obci jižně nedaleko Vídně slavil své 90. narozeniny od svého založení. Spolek má ve svých řadách tolik členů, především mladistvých, viz. také foto, že by se k pokrytí hudebními nástroji v místě snad vyplatila i malá továrnička:-) Dechová hudba Blecháranka z vinné oblasti Burgenlandu kolem Novosidelského jezera se zmocnila s nekrytím nadšením své čestné role. A to, zpestřit českou dechovkou přítomnému publiku přes 3 hodiny trvající prezentací jejich náladu. Ozvučení zajistil můj syn Christián (www.salb.at), který v tomto ohledu spolupracuje s dechovou hudbou Blecharanka již celých pět let. A jako by to nestačilo, během slosování navíc vyhrál velmi atraktivní hlavní cenu, nový iPhone5

V dechové hudbě Blecháranka běží přípravy na jejich jubilejní slavnost 10. výročí od založení kapely na plné obrátky (vit. také plakát). Formace zvučných jmen jejich účast již přislíbily. O důležitou událost v oblasti dechovky ve středoevropském prostoru v roce 2014 je tudíž s předstihem postaráno.

Gratulace k 90. výročí trvání Hudebního spolku Schwadorf.