Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Festivities Header _

CZECH
GERMAN

Ples muzikantů, program
Letošní Ples muzikantů v Hodonínském domu kultury se konal ve dnech 16. a 17. března 2011.  Během dvou plesových večerů vystupovalo celkem 16 dechových a dvě cimbálové formace, které hrály k tanci a poslechu.  Součástí programu byla tradičně i folklorní taneční skupina s mažoretkami, vz. program.

Hudební vystoupení všech zůčastněných kapel mělo velmi solidní úroveň. Lze také říci, že se v Evropě během roku nenachází mnoho příležitostí vyslechnout si dechovku na takovéto úrovni a v takévéto koncentraci. Plesovou náladu jsem se pokusil zachytit obrazem i zvukem (viz. album), přičemž jsem kapelám v důsledku osobní komunikace s návštěvníky bohužel nebyl schopen časově  věnovat vždy stejnou pozornost.

Ples muzikantů, program
Diesjähriger Musikantenball im Hodniner Kulturhaus fand am 16. und 16. März 2012 statt. Im Laufe der zwei Abende spielten insgesamt 16 Blaskapellen und zwei Zimbal-Formationen auf, die zum Tanz oder einem gemütlichen Zuhören einluden. Ein Bestandteil des Programms war auch der Auftritt einer Folkloretanzgruppe, s.a. das Programm.

Die musikalische Präsentation aller beteiligten Blaskapellen hatte ein sehr solides Niveau. Es lässt sich auch sagen, dass sich im europäischen Rahmen nicht allzu oft Gelegenheiten finden lassen, bei denen der interessierte Fan die böhmische Blasmusik in einer solchen Konzentration und auf einem vergleichbaren Niveau erleben kann.  Die Ballstimmung versuchte ich in Bild und Video festzuhalten, s.a. Album, wobei ich infolge persönlicher Gespräche mit Ballbesuchern nicht in der Lage war, allen Blaskapellen immer den gleichen Zeitabschnitt und Aufmerksamkeit zu schenken.

[ Čtěte dále ... ] Hodonínský ples muzikantů 2012

Ples muzikantů, program
Program
(kliknutím lze zvětšit)
Tentokráte bylo upuštěno od tzvn. "lidových vypravěčů", kteří měli v předchozích letech vyplnit jakousi funci moderátora. Já tomu nikdy nefandil, protože se z mého hlediska levné vtipy s přihlouplou sexuální tématikou vůbec neslučují s důstojností tradiční dechovky, kterou považuji za součást kulturního pokladu. Byli tedy tentokráte "nasazeni" moderátoři dva a situaci by bylo možno označit ... "z bláta do louže".  Moderace byla zcela plitká, bez jakékoliv jiskry vtipu, jak česky, tak německy. Místy dokonce připomínala jakési komentování výstavy zemědělských strojů na okresní úrovni. Jak může někdo moderovat dechovku, když o ní nic neví a nebo se zdráhá mluvit? A to se nechci ani zmiňovat o tom, že o osobnosti Stanisla Pěnčíka nepadlo ani slovo, který jako ředitel tohoto domu významnou měrou ovlivnil celou "instituci" konání Plesu muzikantů.

Dle mého pozorování zjevně klesá návštěvnost ve srovnání s léty předchozími. Bez ohledu na vysokou úroveň se zde projevuje několik faktorů, mimo jiné zcela určitě také nepříznivá celková hospodářská situace. Pro mnoho domácích, starších manželských dvojic patrně nebude Kč 500.- za večerní vstupné (bez konzumace)  zcela zanedbatelné.

Od návštěvníků bylo možno slyšet různé domněnky o tom, jakým směrem se další vývoj dechovky s ohledem na nové vedení kulturního domu bude asi ubírat. Středem pozornosti tvořily údajné úvahy o omezení rozsahu programů kulturního domu s dechovkovou tématikou, místy s kuriozním odůvodněním. Zatím ovšem není možné z těchto informací vyvozovat závěry.  Je ovšem politováníhodné, že Josefu Konečnému byl, oproti dosavadní tradici, "vyměřen" pouze jeden večer na výstup v baru. Je třeba doplnit, že Josef Konečný v moravské dechovce není žádný "kdosi". Řada jeho obdivovatelů, zejména ze zahraničí, v minulosti nelenila jezdit pravidelně do Hodonína mnoho stovek kilometrů, aby tímto způsobem vždy osvěžila osobní kontakty. I zde uvidíme, co přinese budoucnost konání plesu.
[ Weiterlesen ... ] Hodoníner Musikantenball 2012

Ples muzikantů, program
Das Programm
(click to enlarge)
Diesmal wurde bei der Moderation vom Konzept eines "Volkserzählers" Abstand genommen, dem in der Vergangenheit gelegentlich die Rolle zugedacht war, mit Wort durch den Abend  zu führen. Ich konnte mich für diese Idee kaum begeistern, denn meiner Auffassung nach ist die Würde der traditionellen Blasmusik als einem kulturellen Schatz mit seichten, oft dämlichen Witzen mit unterschwelligen sexuellen Inhalten  überhaupt nicht zu vereinbaren. Nun gut, diesmal  "gelangte" zum Einsatz ein Moderator-Duo und die Situation könnte man als "... vom Regen in die Traufe" bezeichnen.  Die Moderation wirkte seicht, sowohl böhmisch als auch deutsch, ohne einen Funken von Witz. Stellenweise erinnerte mich das an eine kommentierte Ausstellung von landwirtschaftlichen Maschinen auf der Bezirksebene. Wie kann jemand die Moderation von Blasmusik anvertraut werden, für den das Gebiet entweder gänzlich  fremd ist, oder sich nicht traut, darüber zu sprechen? Dabei will ich gar nicht darauf eingehen, dass die Persönlichkeit Stanislav Pěnčíks mit keinem einzigen Wort bedacht wurde. Einem Mann, wie viele wissen, der als seinerzeitiger Direktor des Kulturhauses die "Institution" der Musikantenbälle im maßgeblichen Umfang  beeinflusste. 

Meiner Beobachtung nach nimmt sichtlich die Besucherfrequenz im Vergleich Jahren davor ab. Ohne Rücksicht auf das hohe qualitative Niveau der Darbietungen machen sich hier einige Faktoren bemerkbar, unter anderem ganz bestimmt die allgemeine wirtschaftliche Situation. Für viele einheimische, ältere Ehepaare wird vermutlich der Abendeintritt von CZK 500.- (ohne Konsumation) nicht gänzlich vernachlässigbar sein.

Unter den Teilnehmern konnten unterschiedliche Vermutungen vernommen werden, die die künftigen Entwicklungstendenzen in Hinblick auf die Blasmusikabhaltungen im Kulturhaus zum Inhalt hatten. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit standen angebliche Überlegungen, Programme mit der Blasmusikthematik mit zum Teil kuriosen Begründungen  zu begrenzen. Vorläufig lassen sich aber aus diesen Vermutungen keine Schlüsse ziehen. Es ist allerdings bedauerlich, dass Josef Konečný, entgegen der bisherigen Praxis, lediglich ein Spielabend in der Bar "eingeräumt" wurde.  Es sei hier angebracht, dass Josef Konečný  in der mährischen Blasmusik kein "irgendwer" ist. Eine Reihe seiner Fans aus unterschiedlichen Ecken Europas nahmen gerade seinetwegen viele Hunderte von Kilometern in Kauf,  damit sie bei dieser passenden Gelegenheit in Hodonín  die persönliche Freundschaft mit Josef erfrischen konnten.  Auch hier werden wir sehen, was uns die Zukunft beschert.