Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Festivities Header _

{tab  }
Gratulace k 20. jubileu aktivního působení dechové hudby Zlaťanka jakož i poděkování jménem mnoha příznivců pravé moravské dechovky a lidových tradic, které tato dechová hudba svými mnohými, nejrůznějšími hudebními vystoupeními na festivalech, hodech, ve veřejných mediích "pohladila po srdci". Neutuchající angažmá dechové hudby Zlaťanka je i ve 20. roce jejího působení zcela příkladné. 
Strážnická - hudba Zdeněk Gurský, hraje Zlaťanka

Důkazem toho je skutečně povedené, zcela čerstvé dvoudílné CD, které dechová hudba Zlaťanka u příležitosti svého kulatého výročí vydala a tím obohatila klenotnici moravské dechovky. Jsem velmi potěšen, že kapelník a přítel Ladislav Hrdlička na mě myslel a CD jsem před několika dny nalezl v poštovní schránce. Moc velký dík. (Pozn.: Kapelník Ladislav Hrdlička a skladatel Ladislav Hrdlička z Rajhradu jsou dvě rozdílné osobnosti). Dojdi k nám šohajku - hudba a text Zdeněk Baťka,  arr. Petr Grufík, hraje Zlaťanka

Nemohu si nechat pro sebe hned několik postřehů z této zcela zdařené, značně náročné produkce. Obal, který po stránce návhu působí zcela profesionálně, obsahuje dvě CD. Tato dvě CD media přehledně dokumentují koncepční náplň kapely. Na CD6 lze nalézt tradiční

repertoár moravské dechovky, na druhém CD s označením CD7, výběr moderních ryytmů a populárních skladeb, dohromady tedy úctyhodných bezmála 30 skladeb. Výběr skladeb se - z mé perspektivy - zcela zdařil, což vůbec není samozčejmostí najít vhodný kompromis mezi skladbami rozšířenými, často hranými a méně známými, které také "jdou pod kůži". Když si vybavím, jak široký úhel hudebního záběru kapela volila a zaznamenala, nemohu jinak, než vyjádřit obdiv. Můj mimořádný kompliment patří zpěvcké sekci za přirozený, citový přednes. V neposlední řadě i po technické stránce se jedná o zdařenou produkci. Uhrně vzato, nese toto dvudílné CD rukopis naprosto solidní práce nejen všech zpěváků a muzikantů, ale především organizační talent kapelníka samotného. (Viz také sekci CD/DVD)Ráno - hudba Domenico Madugno, text Ivo Fischer, hraje Zlaťanka

Dechová hudba Zlaťanka se zrodila z mladých nadšených muzikantů v roce 1994, kteří se nemohli smířit s tím, že s odchodem starých muzikantů hudební tradice v obci začaly viditelně upadat. Každý na Moravě ví, co znamená takový úpadek, neboť není veřejné slavnosti, kde by dechová hudba nezaujímala ústřední místo. A nebo si lze představit hody bez dechovky? Nemyslitelné. Název této formace byl ale definitivně stanoven v květnu roku 1995 při prvním veřejném vystoupení kapely. Název  kapely byl odvozen od Zlatého potoka, který protéká obcí. Klarinetová marmeláda - hudba W. H. Ragas, Larry Shields, arr. Karel Matiáš, hraje Zlaťanka

 Milá Zlaťanko, ostaň nám ještě dlúho zdráva a veselá.

GERMAN

Gratulation zum 20. Jubiläum der aktiven Wirkung der Blaskapelle Zlaťanka sowie auch ein Dankeschön im Namen vieler Anhänger der echten mährischen Blasmusik und der Volkstradition, die von dieser Formation mit ihren zahlreichen, unterschiedlichen musikalischen Auftritten bei Festivals, traditionellen Festivitäten und in öffentlichen Medien "am Herzen berührte".  Unvermindertes Engagement der Blaskapelle Zlaťanka  ist auch im 20. Jahr ihres Wirkens zweifelsohne beispielhaft.. Strážnická-Polka - Musik Zdeněk Gurský, es spielt Zlaťanka
(gewidmet der mährischen Folklore-Stadt Strážnice)

Einen weiteren Beweis dafür  liefert eine gelungene, ganze frische zweiteilige CD-Aufnahme, mit der anlässlich ihres runden Bestandjubiläums die Schatzkammer der mährischen Blasmusik bereichert wurde. Ich bin sehr erfreut, dass der Kapellmeister und mein Freund Ladislav Hrdlička an mich dachte und ich diese CD vor paar Tagen in meinem Briefkasten fand. Vielen Dank dafür. *Allgemeine Bemerkung: Kplm. Ladislav Hrdlička ist in keiner Weise mit dem gleichnamigen Komponisten Ladislav Hrdlička verwandt.)Komm zu uns Šohaj (Dojdi k nám šohajku) - Musik und Text Zdeněk Baťka,  Arr. Petr Grufík, es spielt Zlaťanka

Einige gewonnenen Eindrücke von dieser durchaus gelungenen, anspruchsvollen Produktion kann ich nicht nur für mich behalten. Der Umschlag, der hinsichtlich des Design sehr professionell wirkt, enthält zwei CD´s. Diese zwei CD´s  dokumentieren übersichtlich den konzeptionellen Darbietungsinhalt der Blaskapelle. Auf der CD6 findet man das traditionelle Repertoire der mährischen Blasmusik, auf der anderen CD mit der Bezeichnung CD7 eine Auswahl moderner Rhythmen und populären Kompositionen. Insgesamt also fast 30 eingespielte Stücke. Die Stückauswahl ist - aus meiner Perspektive - recht gut gelungen, was ich keinesfalls als selbstverständlich ansehe. Es ist keinesfalls leichte Sache, einen vernünftigen Kompromiss zwischen gefragten, immer wieder gespielten Kompositionen und weniger bekannten, die aber auch "unter die Haut" gehen,  zu finden. Wenn ich mir vergegenwärtige, welch breiten musikalischen Fokus die Blaskapelle wählte und aufzeichnete, kann ich nicht anders, als meine Bewunderung auszusprechen. Mein besonderes Kompliment gehört dem Gesangsregister für ihren natürlichen, gefühlsbetonten Vortrag.  Nicht zu letzt handelt es sich auch in technischer Hinsicht um eine gelungene Produktion. Kurz gefasst, trägt dieses Werk nicht nur die Handschrift einer unumstritten soliden Arbeit aller Beteiligten, Sängerinnen, Sänger, Musikanten, sondern auch vor allem  das Organisationstalent des Kapellmeisters und Tenoristen selbst. (Siehe auch sekci CD/DVD)Morgen (Ráno) - Musik Domenico Madugno, Text Ivo Fischer, es spielt Zlaťanka


Die Blaskapelle Zlaťanka entstand aus jungen begeisterten Musikanten im Jahre 1994, die sich damit nicht abfinden konnten, dass  mit dem Abgang alter Musikanten von der "Szene" die örtliche, lang lebendige musikalische Tradition zu zerbröckeln begann. Jeder in Mähren weiß Bescheid, was ein solches Zerbröckeln bedeutet, denn es gibt de-facto keine öffentliche Festivität, wo man auf die Blasmusik wegen ihrer zentralen Bedeutung verzichten könnte. Hody ohne Blasmusik? Unvorstellbar. Die Bezeichnung legte sich die Formation im Mai 1995 bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt definitiv zu. Abgeleitet wurde der Blaskapellenname vom örtlichen "Goldenen Bach", deshalb die "Goldige".Klarinetten-Marmelade (Klarinetová marmeláda) - Musik W. H. Ragas, Larry Shields, Arr. Karel Matiáš, es spielt Zlaťanka

 Liebe Zlaťanka, bleib uns noch lange gesund und fröhlich.