Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Festivities Header _

CZECH
GERMAN

60IMG 6652Miloš Procházka je veřejnosti české dechovky celkem dobře znám, jak svou skladatelskou čínností, tak svým účinkováním ve velmi známém špičkovém seskupení "Kumpan a jeho muzikanti".

Méně známo o Milošovi patrně bude, že je především také pedagog, který se věnuje dorostu vyučováním hudby. Nebude také patrně všeobecně známo, že je Miloš jedním z odchovanců legendárního Josefa Frýborta, který zanechal - a na to je třeba stále poukazovat - v moravské dechovce hluboké stopy svou výchovou a nadšením pro lidovou hudbu. Patří k nim mimo jiné  osobnosti jako jsou Jan Slabák, Antonín Pavluš, Vojta Horký a mnoho dalších. Josef Frýbort šel všem příkladem.

A tak se není čemu divit, že i Miloš Procházka svou jedinečnou pedagogickou činností nese štafetu v duchu Josefa Frýborta dále, samo sebou ve zcela jiných - a tady si myslím - značně složitějších podmínkách. Mám na mysli především nepřeberné množství nejrůznějších zahraničních komerčních  hudebních proudů na mladou generaci, současný "konzumerizmus" a materiální orientovanost mezi mladými lidmi. Nicméně Miloš má svého učitele hluboce v srdci a v tomto smyslu podporuje tradici české lidové hudby na Moravě.

Protože jsem od Miloše obdržel osobní pozvání, nemohu při takovém jubileu chybět.

Milošu, opatruj sa:-)

Viz také 2018-08-31, CZ: Galakonzert k 60. narozeninám Miloslava Procházky 31. srpna 2018 v Kyjově.
Kvitek100x100

60IMG 6652Miloš Procházka ist in der Community der böhmischen Blasmusik sehr gut bekannt, sowohl durch seine kompositorische Tätigkeit, als auch durch seine aktive Mitwirkung in der sehr bekannten Spitzenformation "Kumpan und seine Musikanten".

Was seine weiteren Aktivitäten anlagt, dürfte allerdings weniger bekannt sein, dass er vor allem als Pädagoge wirkt, in dem er sich der musikalischen Nachwuchserziehung widmet. Es dürfte ebenfalls weniger bekannt sein, dass Miloš einer der "Lehrlinge" des legendären Josef Frýbort ist, der hinterließ - und auf das ist stets immer wieder aufmerksam zu machen - in der mährischen Blasmusik tiefe Spuren mit seiner Erziehung und Führung zur volksnahen Musik. Zu seinen Lehrlingen zählen unter anderem auch bekannte Persönlichkeiten wie Jan Slabák, Antonín Pavluš, Vojta Horký und viele andere. Josef Fr7bort war für alle einprägsame Persönlichkeit.

Und so nimmt kein Wunder, dass auch Miloš Procházka mit seinem pädagogischen Engagement die Stafette im Geiste von Josef Frýbort weiter trägt. Er trägt sie natürlich in anderen - und da denke ich - beträchtlich komplexeren Rahmenbedingungen. Ich denke vor allem an die schier unüberschaubare Menge unterschiedlicher außer heimatlicher Einflüsse auf die Generation von Jungen, die gegenwärtige, allenthalben zu beobachtende Neigung zum Konsum unter den jungen Leuten. Nichtsdestotrotz hat Miloš seinen Lehrer tief im Herzen aufbewahrt und in diesem Sinn trägt er zur Pflege der Tradition der böhmischen Volksmusik in Mähren bei.

Da ich von Miloš eine persönliche Einladung erhielt, so kann ich bei dieser Jubiläumsfeier nicht fehlen.

Milošu, opatruj sa:-)

(Anm.: Für den in Mähren üblicherweise verwendeten Begriff "opatruj sa" lässt sich im Deutschen kaum ein äquivalent finden. Dem Inhalt nach enthält der Begriff aber eine Mischung von Vorstellungen, die einander überlagern wie ... "sich selbst" ... hegen, hüten, in Obhut halten, pflegen, um gesund zu bleiben, in guter (u.a. geistiger) Verfassung halten, gegen "Gefahren" wappnen, behüten, beschützen, betreuen, bewahren ...)

S. auch 2018-08-31, CZ: Galakonzert k 60. narozeninám Miloslava Procházky 31. srpna 2018 v Kyjov.
Kvitek100x100