Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

_ Folklore Header _

"Konec světa bude, až lidi přestanou zpívat"    "Ende der Welt kommt dann, wenn Leute aufhören, zu singen." -- Albert Einstein

obec Hrušky na Podluží - 6km od Břeclavi na trase směrem na Hodonín /
Gemeinde Hrušky in Region Podluží - 6km von Břeclav Richtung Hodonín entfernt


htají a zpívají znalci folklorních tradic v regionu /
es spielen und singen Kenner der Folkloretradition in der Region
,  dychová hudba Skaličané zo Skalice