Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
 
-------- Vlajky --------
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker
 

"Mit dem Gesang vermag man die Seelen der Menschen zu berühren. Das ist das Größte, was es gibt."
- Kammersängerin Edita Gruberová, Ehrenmitglied der Wiener Staatsoper

Ples muzikantů Hodonín: Instituce bez duševního otce / Musikantenball Hodonín: Institution ohne geistigen Vater

- CZ -

Stanislav Pěnčík
"Staňo, nevěřil bys"

Stanislav Pěnčík
21.5.1939 Nenkovice
17.6.2004 Hodonín
 
Je všeobecně známo, že se za jakýmkoliv úspěšným projektem vždy skrývá osobnost, která se s tímto projektem zcela identifikuje. Je zcela jedno, o jaký druh projektu se jedná: Kulturní, politický či průmyslový. Dojde-li v důsledku okolností k tomu, že ona "ochranná a angažovaná ruka" umírá pomyslně a nebo i skutečně, "umírá" i projekt, který byl z touto osobností úzce spjat. Úspěšné projekty mají vždy svého "duševního otce". Velmi zřídka se na scéně zjeví epigon vybaven  stejným osobním charakterem, stejnným nadšením a motivací, který by duševního otce zcela zastoupil.

Stává se ale někdy.

V souvislosti s Plesem muzikantů toto ale nelze zdaleka tvrdit. Stanislav Pěnčík, svého času ředitelem Kulturního domu Hodnonín byl nadšeným příznivcem  lidové a zejména dechové hudby. Kde mohl, tam ji všemožně podporoval, propagoval a silně obhajoval. Byl advokátem dechovky na Moravě. Obhajoval dechovku takovým způsobem, že by byl schopen se snad i znepřátelil s blízkými. V Kulturním domě měla dochovka svého otce, nedal by na ni dopustit.

Situace se značně změnila. Po náhlém úmrtí Stanislava Pěnčíka v létě roku 2004 Kulturní dům de-fakto osiřel. V prvních letech, ač docházelo ke zmatkům ve vedení, "Instituce muzikantských plesů" pokračovala, jaksi ze setrvačnosti, případně spíše kvůli tomu, že duch Pěnčíka byl v Kulturním domě stále přítomný. Nicméně pozorovatelé dění, mezi nimi i české dechovce oddaní fanoušci ze Švýcarska, Německa, Belgie, Hollandska  a jiných zemí si všímali detailů poznenáhlých změn. Těmi se zde nebudu zabývat dopodrobna.

Rokem 2012 jsem pak začal již silněji pociťovat jakýsi zvláštní posun těžiště od původní, lidově kulturní akce směrem k upřednosťnování komerčních cílů. Co ovšem přispělo ke zvýšení krevního tlaku, byla v tomto roce naprosto odbytá a nekvalifikovaná tzvn. moderace obou večerů. Tato musela být koncipována člověkem, který měl k dechovkovému dění na moravské poměry hodně daleko.

Tento rok jsem se rozhodl Ples muzikantů vůbec nepoctít mou návštěvou. Byl jsem totiž definitivně rozhořčen zjištěním, když jsem před plesem zvěděl, že tonově technické zajištění večerů již nemá být svěřeno Tonstudiu Rajchman z Dolních Bojanovic, které dlouhá léta ozvučování plesu zajišťovalo. Rajchman svým rizikovým rozhodnutím, postavit kvalitní nahrávací studio, podporuje v nemalé míře dlouholetou kulturní dechovkovou tradici na Moravě. Jistě si proto zaslouží v tomto ohledu i nadále jakoukoliv širokou  podporu.

Další posun v atmosféře letošního plesu byl jednoznačně zaznamenán přáteli ze západní části Evropy, kteří si mé nepřítomnosti všimli. Detaily se zde nebudu zabývat. Ze sděleného jsem ovšem sám dospěl k názoru, že kromě modních přehlídek, které byly tento rok zavedeny,  by mohly být ve foyeru v budoucnu instalovány a  zpřístupněny i vietnamské stánky s levným oblečením, což by se patrně lépe odrazilo v ekonomické rentabilitě plesu. Co také ve foyeru s "překážejícím" dechovkovým nadšencem, "moravským králem not" Michalem Sterankou a jeho směšně levnými notovými sešitky. I jeho stánek by bylo možno daleko lépe zpeněžit.

Dle postřehu některých sobotních návštěvníků, ples tak málo lidí ještě nezaznamenal. Proslýchá se, že  tato "instituce setkání muzikantů" bude příští rok patrně zkrácena ze dvou dnů na den jeden.  Stane-li se tak, padne pro vzdálenější dlouholeté fanoušky české dechovky s jistotou další z důvodů, aby se plesu vůbec zůčastniti.  Až bude ale i dále navýšena cena za vstupné a občerstvení, nedostaví se pak ani domácí, ani ti ze zahraničí, kteří si z festivalu dělají "Bierfest". Bierfest, který ale zjevně nezvládají.

A nebo snad, že by chtěli v kulturním domě na nepohodlném parketu přeci jen přespat?