Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

"V hudbě život Čechů"    "In der Musik ist das Leben der Tschechen." -- Bedřich Smetana
Slavnostní kladení kamene Národního Divadla v Praze - Feierliche Grundsteinlegung beim Bau des Nationaltheaters in Prag

GERMAN
CZECH

"Zu Hause habe ich inteligentes Holz. Es brennt ohne mein Zutun."
- Antonín

AI LoveLinks im Bild: "Künstliche Intelligenz-Liebe"

Der Begriff künstliche Intelligenz /Artificial Intelligence / Umělá Intelligence zieht sich wie ein roter Faden durch die Publikationenlandschaft. Gemeint sind mit dem Begriff in der Tat regelbasierte Systeme, oft auch zuteffender Expertensysteme genannt, die in bestimten Grenzen selbst adaptiv sein können.

Eines aber gleich vorweggenommen: Diese Systeme sind keineswegs in der Lage, völlig neue Ideen mit "Hand und Fuss"  zu erfinden, seelisch zu empfinden, dabach zu entscheiden und handeln, mit Ituition, Gefühlen umzugehen und vieles andere mehr. Das ist nur der menschlichen Intelligenz vorbehalten.

Die Verwendung des Begriffes "intelligent" ist in diesem Zusammenhang ein blanker Unsinn. Wir leben längst in einer Orwellschen Zeit der schamlosen, manipulativen Umdeutung eingebürgerter Begriffe. Zu diesem Thema wäre natürlich viel mehr zu sagen. Es is hier aber kein "Schwerpunkt".

Ich beschränke mich hier auf ein scheinbar harmloses Beispiel,. Ja, gewiss, aus dem Bereich der böhmischen Blasmusik:-)

Ich wollte einfach wissen, wie weit die derzeitige technologische Entwicklung auf dem Gebiet der Audio-Sprachübersetzung gekommen ist. (Während meines Informatik-Studiums an der TU Wien habe ich seinerzeit einen beachtlichen Aufwand getrieben, um in die Welt der "künstlichen Intelligenz" vorzudringen.)

Es wäre ja für viele Blasmusikfans eine Supersache, böhmische Audio-Lieder in eine andere Sprache zu übersetzen. Es gibt garantiert viele Fans, die des Böhmischen nicht mächtig sind und trotztem gerne den Inhalt der böhmischen Lieder, wenn nicht genau, so zumindest ungefähr, grob entdecken könnten.

Diese Idee hat mich veranlasst, die technologische Ecke ein wenig zu beleuchten. Und siehe da, es gibt Dienste, die eine "Voice-Translation" anbieten. Jene Dienste, die fúr die Übersetzung qualifizierte Menschen einsetzen (und in der Regel das Vorhandensein eines Bankkontos voraussetzen), habe ich aus meinen Überlegungen von vornherein herausgenommen. Mein Interesse konzentrierte sich auf technologie-bezogene Audio-Sprachübersetzung. Die kommt scheinbar  ohne die Anwendung  der kurz erwähnten, sogenannten "künstlichen Intelligenz" nicht weiter.

Los get es. Voller Erwartung habe ich sorgfältig ein liebes, böhmisches Lied ausgesucht, der nicht nut in Hinblick auf Aufnahmetechnik, sondern vor allem in sprachlicher Hinsicht perfekt veständlich und artikuliert war. Und der Ausgang dieses Experimentes?? Das System lieferte einen perfekten Unsinn von Anfang bis Ende.

Viele von euch wissen, dass bei der Sprach-Übersetzung die Grammatik im Vergleich zu Semantik und Pragmatik eher eine untergeordnete Rolle spielt. Den Versuch zu wagen, ein Lied in eine andere Sprache (Iin der Tat in eine andere Denk-, Gefühl-, Empfindungs-Welt) zu übersetzen, erfordet vor allem fundierte Kenntnis der Semantik und Pragmatik BEIDER Welten, um die Inhalte, Gefühle, Gemützustende, Ereignisrahmen etc. in adäquater Form rüber zu bringen.

Thja: Den nächsten Versuch starte ich etwa in 1000 Jahren mit der Hoffnung, dass es bis dahin gelingt, die hübsche Vielfalt von Hürden zu überwinden.

Es ist für mich nicht leicht nachvollziebar, dass doch viele Menschen den Unterschied zwischen Realität, Pseudorealität und Virtualität nicht klar wahrnehmen, die sich alle In unserer Gegenwart deutlich manifestien. Alle drei Welten sind für den Menschen doch von Bedeutung, keine Frage.Hinterm sanften, friedlichen Fluss Morava / Za tichú Moravú
Musik Blahoslav Smišovský, Text Schriftsteller František Kožík
es singen Dominika Pavlušová, Vít Nosek
Blaskapelle Mistříňanka

Aufnahmestudio von Mistříňanka - aufgenommen 2015

Kvitek50x50Za tichú Moravú kvítek drobný rozkvétá.
S tú hlavú bolavú sám tam chodím za léta.
/: Večer tam zavoní stráň heřmánkem jak tvá skráň,
z dálky tam voní aj réž vábivá jak tvá dlaň.
Za tichú Moravú motýl štěstí zalétá. :/

Za tichú Moravú každý večer blúdívám.
S hvězdičkú nad hlavú láska jednú došla k nám.
/: A snad už natisíckrát znělo tu mám ťa rád,
když v dálce pěsničku nám na cimbál začli hrát.
Za tichú Moravú nikdo dlúho není sám. :/
Kvitek50x50
Dieses Lied lässt sich mE. aufrund seiner besonderen semantischen und pragmatischen Tiefe in eine andere Sprache überhaut nicht sinnvoll übersetzen. Meine tiefe Wertschätzung von Blahoslav Smišovský, den ich mehrere Male in Uherský Ostroh besucht habe und auch Erzählungen  voller Bewunderung über seinen Freund, den Schriftsteller František Kožík in meiner Anwesenheit angehört habe, hindern mich in besonderer Ehrung beider Autoren klar daran, dieses Lied - "übersetzungsmäßig" - überhaupt anzurühren.

Viz. také / Siehe auch
Skladatel Blahoslav Smišovský - Odešla legenda moravské dechovky / Komponist Blahoslav Smišovský - Legende der mährischen Blasmusik hat uns verlassen
Kvitek100x100


"Doma mám inteligentní dřevo. Hoří samo."
- Antonín

AI LoveVlevo na obrázku: "Umělá inteligentní láska"

Pojem künstliche Intelligenz /Artificial Intelligence / Umělá Intelligence se proplétá světem tisku jako červená nit.

Tento termín označuje systémy založené na pravidlech, často nazývané také expertní systémy, které mohou být v určitých mezích adaptivní.

Ale rovnou k věci: Tyto systémy nejsou v žádném případě schopny vymýšlet zcela nové nápady, mající „hlavu a patu“, resp. mnohem více, pracovat s intuicí, city, duševně se cítit a dle toho rozhodovat a jednat,  což je vyhrazeno pouze lidské inteligenci.

Užití pojmu  „inteligentní“ v tomto kontextu je zcela zavádějící, naprostý nesmysl. Již ldelší dobu žijeme v orwellovské době, charakteristické s nestydatou, hanebnou manipulativní reinterpretací naturalizovaných termínů. Na toto téma by se samozřejmě dalo napsat mnohem více. Zde to ale není můj záměr.

V tomto krátkém odstavci se omezím na neškodný příklad. Ano, samozřejmě, z oblasti české dechové hudby :-)

Zajímalo mne totiž, kam až došel současný technologický vývoj v oblasti překladu z "audio na text".  (Během mých studií informatiky na Technické univerzitě Vídeň jsem svého času věnoval mnoho hodin do tématiky "umělá inteligence", jež byl v USA  přikládán značný význam do budoucna).

Pro mnoho fanoušků dechovky by bylo jistě skvělé přeložit zvukový záznam českých písní do jiného jazyka. Určitě se najde mnoho  fanoušků, kteří český jazyk neovládají a rádi by chtěli proniknout do obsahu písní, i když ne zrovna přesně, tak alespoň přibližně. Mám zato, že by takovou možnost jistě uvítali.

Tato myšlenka mě přiměla vnést trochu světla do tohoto technologického koutku. Hle, existují služby, které nabízejí „překlad hlasu“. Od začátku jsem ze svých úvah vyloučil takové služby, které využívají k překladu kvalifikované lidi (a většinou vyžadují existenci bankovního účtu). Můj zájem je tedy soustředěn na systémy, které k tonovému překladu do texu využívají současných technologických prostředů. Audio jazykový překlad se totiž, jak známo, bez tzv. „umělé inteligence“ neobejde.

Jdeme na věc. Plný očekávání jsem tedy pečlivě vybral typickou, českou píseň, která byla po stránce jazykové dokonale srozumitelná, artikulovaná a s ohledem na nahrávací techniku velmi kvalitní.
No a výsledek tohoto experimentu?? Systém od začátku do konce podával zcela "dokonalé" nesmysly.

Mnozí z vás vědí, že v jazykovém překladu hraje gramatika ve srovnání se sémantikou a pragmatikou - takřka říkajíc - vedlejší roli. Odvážit se přeložit píseň do jiného jazyka (ve skutečnosti do jiného "světa" myšlení, cítění a vnímání) vyžaduje především dobrou znalost sémantiky a pragmatiky OBOU jazykových světů, aby příslušník cílového jazyka adekvátně porozuměl transformovanému obsahu, pocitům, náladám, rámci událostí atd..

Thja: Další pokus začnu patrně za 1000 let s nadějí, že se mezitím zadařilo "odstranit" nejrůznější překážky.

Není pro mě snadné pochopit, proč mnoho lidí nevnímá rozdíl mezi realitou, pseudorealitou a virtualitou. V naší přítomnosti jsou všechny zastoupeny. Pro člověka  mají všechny tři význam.. O tom není pochyb.Za tichü Moravú / Hinterm sanften, friedlichen Fluss Morava
hudba Blahoslav Smišovský, text spisovatel František Kožík
zpívají Dominika Pavlušová, Vít Nosek
hraje dechová hudba Mistříňanka

 nahrávací stuio Mistříňanky - záznam z roku 2015

Kvitek50x50Za tichú Moravú kvítek drobný rozkvétá.
S tú hlavú bolavú sám tam chodím za léta.
/: Večer tam zavoní stráň heřmánkem jak tvá skráň,
z dálky tam voní aj réž vábivá jak tvá dlaň.
Za tichú Moravú motýl štěstí zalétá. :/

Za tichú Moravú každý večer blúdívám.
S hvězdičkú nad hlavú láska jednú došla k nám.
/: A snad už natisíckrát znělo tuj mám ťa rád,
když v dálce pěsničku nám na cimbál začli hrát.
Za tichú Moravú nikdo dlúho není sám. :/
Kvitek50x50
Tuto píseň, dle mého názoru, nelze smysluplně přeložit do jiného jazyka a to kvůli její zvláštní sémantické a pragmatické hloubce. Moje hluboká úcta k Blahoslavu Smišovskému, kterého jsem v Uherském Ostrohu několikrát navštívil a také v mé přítomnosti vyslechl příběhy plné obdivu o jeho příteli, spisovateli Františku Kožíkovi, mi v úctě k oběma autorům jasně brání v tom, abych se odvážil této písně  "překladatelsky" jakkoliv dotknout.

Viz. také / Siehe auch
Skladatel Blahoslav Smišovský - Odešla legenda moravské dechovky / Komponist Blahoslav Smišovský - Legende der mährischen Blasmusik hat uns verlassen
Kvitek100x100