Evropský portál české dechovky / Europäisches Portal böhmischer Blasmusik / European portal of Bohemian brass EVROPSKÝ PORTÁL ČESKÉ DECHOVKY
EUROPÄISCHES PORTAL BÖHMISCHER BLASMUSIK
EUROPEAN PORTAL of BOHEMIAN BRASS MUSIC
Vlajky
Živá tradice v domovině, Evropě a ve světě --- Living tradition at home, Europe and in the world --- Lebende Tradition in der Heimat, Europa und der Welt
Hudba spojuje národy  Hudba spojuje / Musik verbindet   Music unites nations   Hudba spojuje / Musik verbindet   Musik verbindet Völker

"Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše"    "Musik und Rhytmus finden den Weg zu den verborgensten Stellen der Seele." -- Platón

{tab  -OK, übersetzt-} Die meisten Schweizer Blaskapellen, soweit ich beurteilen kann, haben eine erstaunlich nahe Beziehung zur böhmischen Blasmusik, manche von ihnen sogar eine ungewöhnlich innige. Das weiss ich aus persönlichen Gesprächen mit Schweizern, die die böhmische Blasmusikszene als ihre fast zweite Heimat empfinden. Diese besondere Nahbeziehung äußern sie in der Regel nicht verbal, mit Worten. Sie neigen vielmehr dazu, sich sehr stark emotional zu beherrschen. Wenn man aber mit dem Herzen sehr aufmerksam zuhört. bekommt man den vollen Umfang ihrer Hingabe mit.

  Am 45. Blasmusikfestival in Ratíškovice trat unter anderem die Blaskapelle Fyrobe Musig aus der Schweiz auf (siehe auch oben  "Blaskapelle des Monates IN SPOTLIGHT"). Ihren Auftritt habe ich persönlich als ein Riesenkompliment der böhmischen Blasmusik empfunden. Mir schien sogar, dass es für diese Formation irgendwie ein großes Anliegen sein dürfte, dies auch den Blasmusikfans mitzuteilen.  Das Blasmusikfestival in Ratíškovice  bot ihnen dazu gewiss die würdige Gelegenheit.

   Ihr Auftritt enthielt mehrere Komplimente. Ich beschränke mich lediglich auf die zwei zu Beginn. Bei der Einleitung legten sie Blumen zu Ehren den Großen der böhmischen Blasmusik: Blumen für Antonín Žváček mit seiner "Tišnovanka" sowie Blumen für Ladislav Kubeš Senior mit "Moje česká vlast" / "Meine böhmische Heimat" (siehe auch Kubeš-Verlag). "Moje česká vlast" berührt die böhmische Seele von allen Kubeš-Kompositionen vermutlich viel tiefer, als alle anderen seiner Stücke. Dies ist auf den sehr gelungen Textinhalt zurückzuführen, der von der Feder des empfindsamen, ausgepr§gt Heimat-Liebenden Zdeněk Beneš stammt.

Ladislav Kubeš
Ladislav Kubeš
Zdeněk Beneš
Zdeněk Beneš
Áda Doško
 Áda Doško
Ergänzend noch ein "Wort" zur Entstehung dieser Komposition: Beneš hatte seinen Text zuerst dem Komponisten Ada Doško zum Vertonen angeboten. Doško legte es in die Schublade und kam irgendwie nicht gleich dazu. Als es für den (damals) jungen Beneš doch zu lang dauerte, fragte er vorsichtig bei Kubeš an. Ladislav Kubeš Sen. hatte der Text nicht nur angesprochen, sondern auch gleich inspiriert. Doško war ein umgänglicher Mensch und mit Kubeš befreundet. Die Geschichte wurde friedlich beigelegt.

Dieses Stück kann als die wahre Liebeserklärung vom Gespann Kubeš/Beneš an die Heimat gedeutet werden. Soweit zur Geburtsstunde der Komposition "Moje česká vlast", die heute zu jenen mit dem Kult-Charakter gehört..
{tab -OK, übersetzt-}
Většina švýcarských kapel, pokud mohu posoudit, mají překvapivě blízký vztah k české dechovce, některé z nich dokonce vztah neobvykle vroucí. To vím z osobních rozhovorů se Švýcary, kteří berou českou dechovku skoro jako jejich druhou domovinu. Tento zvláštní vztah nevyjadřují zpravidla verbálně, slovy. Spíše mají sklon k tomu, své emoce silně ovládat. Když ale člověk velmi pozorně naslouchá "srdcem" , vycítí rozsah oddanosti.  

Na 45. Festivalu dechových hudeb v Ratíškovicích vystupovala mimo jiné také kapela Fyrobe Musig ze Švýcarska (viz také nahoře "Dechová hudba měsíce IN SPOTLIGHT"). Jejich vystoupení jsem osobně pociťoval jako obří kompliment české dechovce. Zdálo se mně dokonce, že tato formace měla jaksi velkou potřebu toto sdělit  i širšímu dechovému publiku. Dechový festival v Ratíškovicích  k tomuto počinu nabídl zcela jistě důstojnou příležitost.

Jejich vystoupení obsahovalo komplimentů několik. Omezím se pouze na dva hned na počátku vystoupení. V úvodu položili květiny na počest velikánům české dechovky. Květiny Antonínu Žváčkovi jeho "Tišnovankou" a květiny Ladislavu Kubešovi staršímu jeho skladbou "Moje česká vlast" (viz. také Kubešovo hudební vydavatelství). Tato skladba se dotýká české duše patrně mnohem hlouběji, než ostatní jeho kompozice. Je zde jistě souvislost s velmi zdařeným textem, který pochází z pera Zdenka Beneše, textaře s výrazným vlastenckým cítěním.

Ladislav Kubeš
Ladislav Kubeš
Zdeněk Beneš
Zdeněk Beneš
Áda Doško
 Áda Doško
Závěrem snad ještě "slovo" ke vzniku této skladby: Beneš nejprve nabídl svůj text k zhudebnění skladateli Adu Doškovi. Doško založil text do šuplíku a nějak se k zhudebnění nedostal hned. Když to ale pro (tenkrát) mladého Beneše začalo trvat přeci jen dlouho, kontaktoval opatrně v této věci Kubeše. Ladislava Kubeše staršího text nejen oslovil, ale zároveň i hned inspiroval. Doško byl velmi příjemný člověk a také Kubešův dobrý přítel. Celá záležitost byla přátelsky vyřízena.

Tuto skladbu lze považovat za opravdové vyznání lásky své domovině ze strany dvojice Kubeš/Beneš. Potud k hodině zrození skladby  "Moje česká vlast", která patří dnes jistě již ke skladbám kultového charakteru. {/tabs}